Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo zasadalo dňa 12.4.2019 v CZ ECAV Žilina. Prítomných privítal brat gen. dozorca a predsedníctvo zboru. Ďakujeme všetkým členom CZ Žilina za milé prijatie a všetku pohostinnosť. Uznesenia zo zasadnutia nadobudli právoplatnosť 8.5.2019. Niektoré z nich dávame aj do vašej pozornosti.

 

Predsedníctvo ECAV | 9.5.2019

viac

Zvíťazili nad fašizmom

Dnes, ôsmeho mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Je to pripomienka ukončenia jednej z najväčších katakliziem ľudstva v dejinách.

 

Predsednísctvo ECAV | 8.5.2019

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2019

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 13. mája 2019 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Hlavným prednášateľom bude Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. Téma prednášky: „Náboženská sloboda vo svete: dôležitosť, stav, riešenia“. V druhej časti konferencie sa bude konať moderovaná panelová diskusia s tromi biskupmi ECAV na Slovensku na tému „Obnova ECAV – situácia a východiská“.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 7.5.2019

viac

Posledná rozlúčka s Jánom Havírom

Vo veku 92 rokov zomrel brat farár Ján Havíra. Predsedníctvo ECAV vyslovuje pozostalej rodine úprimnú sústrasť.

 

Predsedníctvo ECAV | 3.5.2019

viac

HĽADÁME OPATROVATEĽKY DO NÁŠHO TÍMU

Sme Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava. Hľadáme opatrovateľky do nášho Zariadenia pre seniorov (Domov dôchodcov), v centre Bratislavy na TPP s nástupom ihneď. Základnou kvalifikáciou pre vykonávanie tejto práce je ochotné srdce slúžiť ľuďom vo vysokom veku, ako aj certifikát z opatrovateľského kurzu. V prípade, že máte záujem o túto prácu a certifikát ešte nemáte, vieme sprostredkovať absolvovanie opatrovateľského kurzu počas trvania pracovného pomeru.

 

Silvia Fáberová | 3.5.2019

viac

Darujeme videokazety

Generálny biskupský úrad daruje nasledovné videokazety z produkcie Evanjelického mediálneho programu.

 

Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku | 24.4.2019

viac

Pozvánka na organový koncert

...

 

Martin Melišík | 17.4.2019

viac

Rozpis služieb Božích Veľká noc 2019, Rača, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji

 

Rastislav Hargaš, námestný farár Bratislava- Rača | 16.4.2019

viac

Zomrel Ján Kachnič

Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. F 1,21

 

media@ecav.sk | 13.4.2019

viac

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Dúbravka

 

Libor Bednár, zborový farár ECAV Dúbravka | 13.4.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart