Z programov RTVS 22. 1.

Rádio Slovensko a Regina – 9:05 – Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Bratislavy-Rače (piesne ES č. 62, 46, 35, 68, A 16 Dvojka - 19:50 - Príhovor biskupa ZD Milan Krivdu na 3. nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom; repríza 01:35

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 1 − 2017

Milí čitatelia, v novom roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a osobnej spokojnosti. Tešíme sa, že sa budeme týždeň čo týždeň stretávať na stránkach Evanjelického posla spod Tatier. V č. 1 si chceme pripomenúť 40. výročie vydania Charty 77, ktorá kritizovala štátnu moc za nedodržiavanie ľudských práv.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.1.2017

viac

Televízny posol 15. 1.

V nedeľu 15. 1. 2017 o 13:05 na Dvojke si môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 500. výročie reformácie. 25. výročie Evanjelickej diakonie. Cirkevný zbor v Kšinnej. Spomienky Anny Blahovej-Šikulovej na manžela Vincenta. Oxfordský slovník venovaný teológii Martina Luthera. Repríza: pondelok 16. 1. o 12:40 na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 11.1.2017

viac

Sviatočné slovo na ITV na 6. 1. a 8.1.

V rubrike Slovo na týždeň sme pre vás pripravili sviatočné príhovory: Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2017: doc. ThDr. Peter Gažík, EBF UK, Bratislava 1. nedeľa po Zjavení 8. 1. 2017: Mgr. Andrea Valentová, duchovná správkyňa, Evanjelické gymnázium, Banská...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 4.1.2017

viac

Požehnaný nový rok 2017!

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj, milostivo stráž!

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 31.12.2016

viac

Z obsahu januárovej Dúhy

Maľované čítanie – Podobenstvá Príbeh s domaľovankou – Biele vločky z rozprávočky Vynálezy, ktoré zmenili svet Evanjelické osobnosti – Milan Rastislav Štefánik Na detskej besiedke – Buďme rybármi ľudí Predstavujeme vám: Evanjelická škôlka v Žiline

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 29.12.2016

viac

Vianočné želanie 2016

Požehnané vianočné sviatky

 

Generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci GBÚ | 22.12.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 51 − 52

Požehnané Vianoce s Evanjelickým poslom spod Tatier! − Takéto prianie uvádza do vianočného dvojčísla, ktoré vychádza v týždni pred sviatkami narodenia Pána. Už tradične v ňom nájdete 32 strán pútavého čítania. Okrem iného jeho strany zapĺňajú aj tieto články:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 20.12.2016

viac

Médiá na vianočné sviatky 2016

Štedrý večer 24. 12. Rádio Regina – 16:00 – štedrovečerné služby Božie z Kremnice; káže zborový farár J. Pacek; piesne ES č. 20, A 2, 19, 39, A 11, 41, 60 TA3 – 17:00 – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Pezinku; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES č. A 1, 30, 41, A 13, 38, 60...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.12.2016

viac

Hrad prepevný opäť v mobilnej aplikácii

Milí bratia a milé sestry, po úspešnom vydaní zbierky zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2016 − 2017 „Hrad prepevný“ sme opäť mysleli na tých, ktorým sú bližšie elektronické formy, preto sme vytvorili mobilnú aplikáciu pod názvom HRAD PREPEVNÝ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 14.12.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart