235 rokov od Tolerančného patentu

Pred 235 rokmi, 25. októbra 1781, vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, ktorý podrobne stanovil náboženské slobody nekatolíkov – evanjelikov augsburského a helvétskeho vyznania a pravoslávnych kresťanov v Uhorsku.

 

Mojmír Benža | 22.10.2016

viac

Služby Božie z Bardejova v RTVS – SRo

RTVS – Slovenský rozhlas odvysiela v nedeľu 23. októbra 2016 o 9.05 hod. slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku Roka reformácie. Ide o slávnostné služby Božie na úvod prvého seniorálneho stretnutia v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.10.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Úcta k starším je prejavom, ktorý máme vo svojom živote uplatňovať nie iba počas jedného mesiaca v roku, aj keď október na ňu upriamuje pozornosť a stavia aj pred kresťanov otázku, aký je ich pohľad na šediny získané vekom, prinášajúce so sebou životnú skúsenosť i možnosť odovzdať múdru radu, usmerniť, podporiť. Aký je život seniorov? Cítia oni sami dostatok úcty zo strany spoločnosti aj cirkvi? O tom hovorí téma i anketa v najnovšom Posle.

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2016

viac

Poďakovanie rodiny Mikušovej

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bratom a sestrám v Pánovi Ježišovi, ktorí ste nám pomohli niesť bremeno bolesti zo straty manžela, otca a dedka Štefana Mikuša.

 

Pozostalé rodiny Mikušová, Poliaková, Hudecová a Kružliaková | 17.10.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Akí sú Rómovia dneška, aká je ich religiozita a náboženské prejavy? Aj o tom je téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Dozviete sa i to, aký postoj k pastorácii Rómov zastáva kresťanská cirkev a aké údaje o Rómoch a ich viere prinieslo sčítanie obyvateľov.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.10.2016

viac

Z obsahu októbrovej Dúhy

Maľované čítanie: Podobenstvá Príbeh s domaľovankou: Zvieratká v jeseni Evanjelické osobnosti: Janko Matuška Predstavujeme vám: Besiedka zo Šváboviec a Lutherova známka Vynálezy, ktoré zmenili svet: Zips a Coca Cola

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.9.2016

viac

Televízny posol 2. 10.

V nedeľu 2. 10. 2016 o 13.10 hod. si v RTVS - Dvojka môžete pozrieť Televízny posol (repríza: piatok 7. 10. 2016 o 12.40 hod.). Link na archív RTVS: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10149/107009

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 28.9.2016

viac

Z ordinácie novokňazov v Bardejove

Záznam z priameho prenosu zo slávnostnej ordinácie kaplánov v Bardejove v nedeľu 25. 9. 2016 si môžete pozrieť v archíve RTVS – STV:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 26.9.2016

viac

Evanjelické služby Božie v RTVS 25. 9.

STV Dvojka – 10.00 hod. – ordinácia novokňazov z Bardejove SRo – Slovensko a Regina – 9.05 hod. – služby Božie z Hrušova

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.9.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 37

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov – tak znie názov témy najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier. Prináša vám pohľad na to, akú rolu zohrali obranné spisy v histórii Slovákov.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 13.9.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart