RTVS v nedeľu 25. 10.

Rádio Slovensko a Rádio Regina – 9:05 – Služby Božie z Tisovca; káže zborový farár Radoslav Naď; piesne 386, 250, 197, 628, A 52) STV Dvojka – 10:00 – Služby Božie z Uhrovca pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra; káže gen. biskup Miloš Klátik; piesne 192, 562, 200, 343, 236 STV Dvojka – 19:50, 01:55 Slovo: Martin Riecky

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Jeseň za oknami, najmä októbrové dni, prináša často úvahy aj o tej ľudskej jeseni. Staroba však nemusí znieť len negatívne, nemusí evokovať život spojený s chorobu, trápením, neužitočnosťou. Práve naopak. O tom, čo staroba skutočne prináša a na aké míľniky sa v nej zamerať, hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier - pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 22.10.2015

viac

Príbehy spravodlivých v RTVS

Bratia a sestry, upozorňujeme vás na novú reláciu Spravodliví, ktorá sa vysiela na DVOJKE vždy v pondelok o 21.40 hod. Relácia Encyklopédia spravodlivých sa vysiela na Rádiu Slovensko každú druhú nedeľu o 23.05 hod. Sú to príbehy o ľudskej statočnosti a odvahe počas 2. svetovej vojny. +

 

Dagmar Mozolová, RTVS, dagmar.mozolova@)rtvs.sk | 16.10.2015

viac

Televízny posol 18. 10.

Orientácie - Televízny posol: RTVS - DVOJKA v nedeľu 18. 10. 2015 o 13:10 - téma: Po stopách M. Luthera Repríza: piatok 23. 10. 2015 o 11:25

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 6.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Snahy umlčať pravdu tu vždy boli, a ako sa ukazuje, aj sú a zrejme ďalej budú. Najnovší Evanjelický posol spod Tatier však v téme tohto čísla zanecháva odkaz: Pravda zvíťazí. O tom, aké je to hľadať pravdu, šíriť ju a žiť podľa nej sa dočítate na stranách 8 – 9.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 5.10.2015

viac

Čo nájdete v októbrovej Dúhe?

Z obsahu októbrovej Dúhy: Chcem nasledovať Pána Ježiša Elenkin príbeh: O radosti z tvorivosti Čím budem? – Kuchár / Cukrár Svetové vynálezy: Múdrosť z Mezopotámie Na detskej besiedke: Rybári Peter a Ondrej

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 4.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Cirkevné obrady - kazuálie sú cestou, ako osloviť aj ľudí, ktorí sa vzdialili od cirkvi, prípadne tých, ktorí si k nej ešte vôbec nevybudovali vzťah. Cez krsty, konfirmáciu či pohreb tak možno konať misijnú prácu. Svoje o tom vedia vo Fínskej evanjelickej luteránskej cirkvi. O tom, aké skúsenosti od nich môžeme čerpať, hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 28.9.2015

viac

Služby Božie zo Sv. Jura 27. 9.

V nedeľu 27. septembra 2015 o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko si môžete vypočuť pravidelné služby Božie (každú 4. nedeľu v mesiaci) - tentoraz zo Svätého Jura; kázať bude ev. farár Michal Koreň. Spievať sa budú piesne ES č. 194, 458, 198, 649, 223, A 54.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.9.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 37

Recept na šťastie - to je to, čo mnohým ľuďom ponúkajú rôzne sekty. Využijú ľudskú slabosť, chvíľu životnej krízy a vzápätí nastúpi proces manipulácie tak, aby sa človek stal od sekty závislým. Ako sa brániť a čo robiť, ak sa člen rodiny dostal do kontaktu so sektou, poradí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.9.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart