POZVÁNKA

Informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí z grantového programu č. 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 10.10.2007

viac

Voľné pracovné miesta:

1. Svetová federácia kresťanských študentov 2. Svetový luteránsky zväz

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 9.10.2007

viac

ODPORÚČAME

Stvorenie sveta pre deti Podľa Prvej knihy Mojžišovej vytvorila autorská dvojica básnik Ladislav Fričovský a ilustrátor Roman Topolčany ďalšiu z voľnej edície knižiek s biblickou tematikou.

 

Vydavateľstvo Tranoscius | 7.10.2007

viac

Možnosť štúdia na Ekumenickom inštitúte v Bossey

Ekumenický inštitút bol založený v roku 1946, spája ľudí z rôznych cirkví, kultúr a sociálnych vrstiev pri ekumenickej spolupráci, akademickom vzdelávaní a osobných kontaktoch.

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 26.9.2007

viac

Ponuka Svetovej rady cirkví pre mladých

Svetová rada cirkví (WCC) pozýva mladých ľudí zúčastniť sa „Stewards Program /Programe pre usporiadateľov“, ktorý sa uskutoční vo februári 2008 (6.2. – 22.2.2008).

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 13.9.2007

viac

Program pre praktikantov vo Svetovej rade cirkví

Svetová rada cirkví (WCC) privíta 5 mladých ľudí (vo veku 18-30 rokov) na prax v Ženeve od februára 2008 do januára 2009. Praktikanti prinášajú cenné skúsenosti pre Svetovú radu cirkví zatiaľ čo absolvujú niekoľko kurzov ekumenického vzdelávania.

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 13.9.2007

viac

Konkurz

Inštitút pre ekumenický výskum (Institute for Ecumenical Research) v Štrasburgu, Francúzsko, vypisuje konkurz na uvoľnenú pozíciu výskumného profesora s nástupom k 1.1.2008.

 

Zahraničné oddelenie | 5.9.2007

viac

UPOZORŇUJEME!

V týchto dňoch prichádza na slovenský knižný trh preklad 100-minútovej Biblie, ktorá po prvýkrát vyšla pred dvoma rokmi vo Veľkej Británii. Knihu, ktorá v päťdesiatich kapitolkách neobsahuje viac ako dvadsaťtisíc slov, môže čitateľ prečítať na jeden dúšok – nie za viac ako 100 minút.

 

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s. | 30.8.2007

viac

Letokruh Martina Rázusa 2007 – 2008

Pri príležitosti 70. výročia smrti a 120. výročia narodenia Martina Rázusa vyhlásili mesto Liptovský Mikuláš, mesto Brezno a Spolok Martina Rázusa Letokruh Martina Rázusa – významného slovenského básnika, prozaika, dramatika, publicistu a politika, evanjelického farára Martina Rázusa (pozri tu).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.8.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR

vzhľadom na skutočnosť, že v konkurze dňa 4. júla 2007 nevybrala žiadneho uchádzača opakovane vypisuje konkurz na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.8.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart