J. B. Hroboň - Evanjelium stromov v mošovskom zimnom parku

Kniha úvah zosnulého brata farára Jána Bohdana Hroboňa, ktorá je zároveň svedectvom o jeho živote, je napísaná slovensky, anglicky a nemecky, (ukážka, pozri tu) má 88 strán a pevnú väzbu s prebalom.

 

Jozef Sopoliga, riaditeľ | 11.1.2008

viac

Hľadáme dobrovoľníkov!

Evanjelická diakonia ECAV hľadá dobrovoľníkov vo veku 18 - 30 rokov na tieto projekty: Centrum Eliada - Stredisko pre deti a mládež so špecifickými potrebami v Brne Základná, stredná a materská škola pre deti a mládež s postihnutím v Bohumíne.

 

Mgr. Dana Marková | 22.12.2007

viac

ODPORÚČAME VÁM

... výber z intímnej lyriky chorvátskeho básnika Viktora Vidu (l9l3 – l960), ktorá vyšla pod názvom Metamorfózy ticha (LOGOS – E. H. Piešťany) v preklade básnika Tomáša Gálla. Poézia južných Slovanov je u nás pomerne neznáma, a tak výber z tvorby V. Vidu je vítanou novinkou, na ktorej si môžu „pochutnať“ milovníci poézie.

 

-ck- | 20.12.2007

viac

Synoda ECAV 2008

Predsedníctvo synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 15/94, § 2 ods.1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvoláva na dni 6. a 7. júna 2008 do Košíc Synodu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Predsedníctvo synody ECAV | 7.12.2007

viac

Materiály k adventu

Bratia farári a sestry farárky, v týchto dňoch ste dostali zásielku, ktorá okrem iného obsahuje aj materiál vnútornej misie k Adventu 2007.

 

Štefan Kiss | 5.12.2007

viac

Najnovšia kniha z TRANOSCIA

Ponúkame vám knihu popredného odborníka na sekty Stevena Hassana pod názvom UVOĽNIŤ PUTÁ s podtitulmi Dať ľuďom silu myslieť za seba – Nový prístup pomoci obetiam siekt.

 

Ján Benčík | 28.11.2007

viac

NEPREHLIADNITE !

ED ECAV vydala v roku 2007 pre učiteľov náboženstva, bratov farárov a sestry farárky, ako aj pre širokú verejnosť 1. diel metodickej príručky o diakonii pod názvom OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A V DEJINÁCH.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 18.11.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR opakovane vypisuje konkurz

Vzhľadom na skutočnosť, že v konkurze dňa 4. júla 2007 výberová komisia nevybrala žiadneho uchádzača a konkurz 19. septembra 2007 bol anulovaný, Ekumenická rada cirkví v SR opakovane vypisuje konkurz na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v SR | 16.11.2007

viac

Oznam

Iste poznáte mnohých, ktorí v rokoch 1948 až 1954 nevinne trpeli, lebo za svoje ideové presvedčenie, náboženské aktivity či nesúhlas s násilnou kolektivizáciou pôdy sa dostali do osobitného komanda vo vojenských táboroch nútených prác (VTNP) alebo PTP.

 

Dr. František Kľuska | 6.11.2007

viac

Ďalšie voľby vo Východnom dištrikte

Nakoľko ani jeden z kanditátov na biskupa Východného dištriktu nedosiahol potrebnú nadpolovičnú väčšinu platných odovzdaných hlasov (pripomíname, že brat konsenior Mgr. Slavomír Sabol získal 49,48 hlasov a sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková dostala 47,54 % hlasov), v zmysle CZ č. 11/94 dištriktuálne presbyterstvo VD 13. októbra 2007 vyhlásilo ďalšie voľby.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 1.11.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart