Vyšli nové Cirkevné listy

Posledné číslo Cirkevných listov je venované najmä problematike Krstu svätého, ktorú vysvetľujú prostredníctvom fiktívneho rozhovoru s prof. Roháčkom a reflexie J. V. Hroboňa.

 

Ján Hroboň, šéfredaktor CL | 10.3.2008

viac

OZNAM

Zmena telefónneho čísla: FÚ Chyžné, FÚ Lazy pod Makytou

 

Tlačové oddelenie | 9.3.2008

viac

PRÁVE VYŠLO:

Mária Rázusová-Martáková:V TICHU KAJÚCNOSTI Zlatica Oravcová:PODAJ NÁM RUKU

 

Ján Benčík, Tranoscius | 29.2.2008

viac

Výberové konanie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný ekonóm / ekonóm

 

Generálny biskupský úrad ECAV | 26.2.2008

viac

Marcová Dúha

Marcová Dúha je okrem iného venovaná udalostiam Veľkej noci. Veríme, že i v dnešnom svete má viera v Pána Ježiša silu uzdravovať telesné aj duchovné nemoci. Boh je živý! A Ten, kto je živý, môže nádej a nový život ponúknuť každému, kto Mu otvorí srdce – dospelým i deťom.

 

Redakcia Dúhy | 25.2.2008

viac

ODPORÚČAME VÁM

Vydavateľstvo Tranoscius v spolupráci s dánskym evanjelickým vydavateľstvom Scandinavia Publishing House vydalo dva zaujímavé knižné tituly pre menšie deti: MOJA PRVÁ KUFRÍKOVÁ BIBLIA a PUZZLOVÁ BIBLIA – Božie nádherné stvorenie.

 

Ján Benčík | 14.2.2008

viac

Pomôžeme blížnym v Keni?

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku nedávno vyhlásila zbierku na pomoc deťom v Nairobi, ktoré potrebujú finančné prostriedky na jedlo, lieky, postele a posteľné prikrývky. Deti sú umiestnené v detskom domove, kde navštevujú aj školu. Ide o zariadenie s názvom Detský záhradný domov a škola.

 

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 5.2.2008

viac

Biblický tábor vo Veľkom Slavkove

Ak si študent VŠ alebo pracujúci, možno aj nezamestnaný alebo na materskej a chceš urobiť niečo pre svojho ducha, dušu, ale aj telo, pozývame ťa na tábor do Veľkého Slavkova v čase 8. 2. – 15. 2. 2008.

 

Ján Vecan | 4.2.2008

viac

19. 1. – Svetový deň náboženstiev

Vznik vierovyznaní možno rozoberať z viacerých uhlov pohľadu. Známa je teória mytologicko-prírodná (mýtus je najstarším náboženským útvarom), animistická (aj neživé veci majú dušu), magická (človek mal pocit tajuplnej sily) či náboženskej degenerácie (čistý pojem najvyššej bytosti).

 

Liptovské noviny, Ján Szabó | 21.1.2008

viac

Zbierka na pomoc Keni

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlásila vnútrocirkevnú zbierku na pomoc občanom postihnutým nepokojmi v Keni. Humanitárna pomoc bude realizovaná prostredníctvom slovenských kresťanských organizácií v Keni.

 

Evanjelická diakonia | 12.1.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart