Požehnaný nový rok 2017

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj, milostivo stráž!

 

Evanjelický spevník č. 68 | 1.1.1998

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart