Bratia farári a sestry farárky, v týchto dňoch ste v hromadnej pošte dostali oznam o zriadení e-mailovej schránky pre Váš cirkevný zbor. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, návrhy na zmenu alebo ak ste omylom list nedostali, napíšte nám, prosím, e-mail na adresu webmaster@ecav.sk alebo zavolajte na tel. číslo 02/59 201 231. Mailový server by mal byť v plnej prevádzke od 28. 3. 2007.

 

webmaster | 27.3.2007

viac

Pripomíname: Výročie Kristíny Royovej  zbierka na rekonštrukciu pamätnej izby

27. decembra 2006 uplynulo 70 rokov od smrti spisovateľky a diakonky Kristíny Royovej. Pri tejto príležitosti sa Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej sa podujal zrekonštruovať Pamätnú izbu Kristíny Royovej. Na tento účel bola vyhlásená zbierka (č. ú. 443012/0200, VS: 325213). GP ECAV na Slovensku uznesením č. 220/05 súhlasilo, aby bola táto zbierka vypísaná a vyhlásená v spolupráci s Tranosciom, a. s., v evanjelických médiách. Zbierka bude ukončená ku dňu 31. 3. 2007. Vyhodnotenie zbierky bude zverejnené na stránke www.ecav.sk do 15. 4. 2007.

 

Edita Sabolíková | 13.3.2007

viac

Portál DETSKÁ BESIEDKA opäť funguje

Po krátkom výpadku stránka DETSKÁ BESIEDKA opäť funguje. Krátky výpadok bol spôsobený technickými problémami pri implementácii portálu na nový server.

 

webmaster | 8.3.2007

viac

Požehnaný nový rok 2017

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj, milostivo stráž!

 

Evanjelický spevník č. 68 | 1.1.1998

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart