Ofera

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 1.6.2007 vo Zvolene schválilo uznesením 103/07 oferu na rekonštrukciu oltára v Hlbokom ako príspevok pri príležitosti jubilejného roka J.M.Hurbana. Ofery od cirkevných zborov i jednotlivcov prosíme zasielať na účet 0000443012/0200 vedený vo VÚB Bratislava-Poštová ul. pod variabilným symbolom 10307.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ ECAV | 27.6.2007

viac

Do Vašej pozornosti

PO TVOJICH CESTÁCH PEVNE KRÁČAM – zborník z osláv 300. výročia Ružomberskej synody Zostavili: Martin Šefranko, Miroslav Kerekréty Vydalo: Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu, Ružomberok, 2007

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 27.6.2007

viac

Prijímacie pohovory v jesennom termíne 2007 na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium: Magisterského denného programu „Evanjelickej teológie“ Bakalárskeho denného programu „Učiteľstva“ predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo Nemecký jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo Bakalárskeho denného programu „Evanjelickej sociálnej diakonie“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.6.2007

viac

Odpoveď na otvorený list k reportáži v Paľbe

Vážení. Je nám ľúto nedorozumenia, ktoré vzniklo.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 18.6.2007

viac

Otvorený list Televízii Markíza

Označili nás za sektu! V relácii Paľba 11. júna 2007 odvysielala televízia Markíza reportáž, ktorá pobúrila nielen evanjelikov, ale aj ostatných súdne uvažujúcich občanov.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 13.6.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR vypisuje konkurz

na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v SR | 6.6.2007

viac

UPOZORNENIE!

Bratia a sestry, chceme Vás upozorniť, že oficiálnou webovou stránkou ECAV na Slovensku je stránka www.ecav.sk, ktorá informuje a v budúcnosti chce ešte podrobnejšie informovať o aktivitách ECAV na Slovensku a o živote slovenských evanjelikov. Webová stránka www.evanjelik.sk, ktorá síce má v podtitule charakteristiku „stránka zo života evanjelikov na Slovensku“, nie je oficiálnou stránkou ECAV na...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.5.2007

viac

PRIHLÁSTE SA!

1. Študijný kurz - od 18. – 25. júla 2007 v zborovom dome v Bad Herrenalbe - téma: Cesta evanjelickej cirkvi v Európe – správy, skúsenosti v diaspore, úlohy - študijno-zoznamovací kurz pre farárky a farárov evanjelických cirkví v krajinách Európy a Latinskej Ameriky o problémoch identity a diaspory v cirkvi - v spoločenstve ľudí z mnohých cirkví a krajín môžete zažiť pocit spoločenstva a rozvíjať svedectvo evanjelia v jeho...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 24.5.2007

viac

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pozícia: Predstaviteľ programu SLZ/DWS v Burundi Miesto: Bujumbura, Burundi Nástup: 1. október 2007 Dĺžka zmluvy: prvá zmluva sa uzatvára na 3 roky

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 24.5.2007

viac

Výberové konanie GBÚ

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: EKONÓM

 

Dušan Vagaský | 20.4.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart