Ponuka Svetovej rady cirkví pre mladých

Svetová rada cirkví (WCC) pozýva mladých ľudí zúčastniť sa „Stewards Program /Programe pre usporiadateľov“, ktorý sa uskutoční vo februári 2008 (6.2. – 22.2.2008).

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 13.9.2007

viac

Program pre praktikantov vo Svetovej rade cirkví

Svetová rada cirkví (WCC) privíta 5 mladých ľudí (vo veku 18-30 rokov) na prax v Ženeve od februára 2008 do januára 2009. Praktikanti prinášajú cenné skúsenosti pre Svetovú radu cirkví zatiaľ čo absolvujú niekoľko kurzov ekumenického vzdelávania.

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 13.9.2007

viac

Konkurz

Inštitút pre ekumenický výskum (Institute for Ecumenical Research) v Štrasburgu, Francúzsko, vypisuje konkurz na uvoľnenú pozíciu výskumného profesora s nástupom k 1.1.2008.

 

Zahraničné oddelenie | 5.9.2007

viac

UPOZORŇUJEME!

V týchto dňoch prichádza na slovenský knižný trh preklad 100-minútovej Biblie, ktorá po prvýkrát vyšla pred dvoma rokmi vo Veľkej Británii. Knihu, ktorá v päťdesiatich kapitolkách neobsahuje viac ako dvadsaťtisíc slov, môže čitateľ prečítať na jeden dúšok – nie za viac ako 100 minút.

 

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s. | 30.8.2007

viac

Letokruh Martina Rázusa 2007 – 2008

Pri príležitosti 70. výročia smrti a 120. výročia narodenia Martina Rázusa vyhlásili mesto Liptovský Mikuláš, mesto Brezno a Spolok Martina Rázusa Letokruh Martina Rázusa – významného slovenského básnika, prozaika, dramatika, publicistu a politika, evanjelického farára Martina Rázusa (pozri tu).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.8.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR

vzhľadom na skutočnosť, že v konkurze dňa 4. júla 2007 nevybrala žiadneho uchádzača opakovane vypisuje konkurz na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.8.2007

viac

Do pozornosti začínajúcim pedagógom

Poskytovanie pôžičiek z Pôžičkového fondu Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov je neštátny účelový fond určený na poskytovanie pôžičiek pre začínajúcich pedagógov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium.

 

Školské oddelenie GBÚ | 5.8.2007

viac

4. celoslovenský seminár pre učiteľov detských besiedok

na tému DETI A MODLITBA sa bude konať na dvoch miestach, pričom program je na oboch seminároch totožný: 8. septembra 2007 od od 10.00 do 15.00 hod. – Levice 22. septembra 2007 od 10.00 do 15.00 hod. – Poprad Viac informácií nájdete v rubrike DETSKÁ BESIEDKA (pozri tu). Prihlásiť sa treba do konca augusta.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 1.8.2007

viac

Vyhodnotenie ankety o celocirkevnej mobilnej sieti ECAV

Bratia farári, sestry farárky, po vyhodnotení Vašich odpovedí na otázky v ankete (grafy sú zobrazené nižšie), ktorú sme odoslali poštou všetkým zborom, sme sa pre celocirkevnú mobilnú sieť rozhodli zvoliť mobilného operátora ORANGE.

 

Richard Glatz | 19.7.2007

viac

Požiadavky na kaplánske skúšky

Prehľad požiadaviek a študijnej literatúry na kaplánske skúšky, ktoré sa budú konať 1. 8. 2007 od 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.7.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart