Vrbové oslavuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové a mesto Vrbové si Vás dovoľujú pozvať na organový recitál, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. októbra 2008 o 17.30 hod. v Evanjelickom kostole vo Vrbovom.

 

Miroslav Jäger | 16.10.2008

viac

RADVANSKÉ VERŠOBRANIE

10. ročník celoslovenského stretnutia básnikov – evanjelikov sa uskutoční 18. a 19. októbra 2008 v Radvani a Banskej Bystrici.

 

Slavomíra Očenášová-Štrbová | 16.10.2008

viac

DNI MARTINA RÁZUSA v našich médiách

Pri príležitosti 120. výročia narodenia Martina Rázusa (18. 10. 1888) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia pripravili celý rad relácií:

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 15.10.2008

viac

Valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera

Spolok Martina Luthera na Slovensku, Cirkevný zbor ECAV Púchov a Stredisko Ev. diakonie Košeca Vás pozývajú na Valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v nedeľu Svetového luteránskeho zväzu 26. októbra 2008 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Púchove.

 

Ing. Martin Melišík | 15.10.2008

viac

POZÝVAME VÁS

CZ ECAV v Bratislave-Petržalke srdečne pozýva študentov a mládež, ale aj tých skôr narodených, na misijný program pod názvom Je otvorené!, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. 10. o 17.00 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v Bratislave-Petržalke. Vystúpi mládežnícky gospelový spevokol EFATA z CZ Hanušovce nad...

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 1.10.2008

viac

Výberové konanie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta správca informačných sietí

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.9.2008

viac

Oznam

19. – 21. 9. 2008 sa na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe bude konať konferencia s názvom Vplyv ev. náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti. Viac v pozvánke.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 5.9.2008

viac

UPOZORŇUJEME

23. augusta – Kežmarok – Pocta Jánovi Čajakovi st. 24. augusta - Evanjelické služby Božie v Slovenskom rozhlase 26. augusta – Spomienkový večer na poetku Mašu Haľamovú 1. septembra – Koncert v Novom kostole

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 20.8.2008

viac

Pripomíname si

7. augusta 1819 sa narodil August Horislav Škultéty, evanjelický farár, básnik. 8. augusta 1937 v zomrel Martin Rázus, evanjelický farár spisovateľ, politik. 10. augusta 1822 sa narodil Ján Kalinčiak, štúrovec, spisovateľ a básnik. 10. augusta 1847 na schôdzi Tatrína schválili uzákonenie spisovnej slovenčiny.

 

-eš- | 17.8.2008

viac

Avízo EPST č. 32

Aj v tomto čísle Evanjelického posla spod Tatier pokračujeme v téme sobášov. Okrem iného prinášame spomienky viacerých ľudí na svoj svadobný deň.

 

-zz- | 14.8.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart