Materiály k adventu

Bratia farári a sestry farárky, v týchto dňoch ste dostali zásielku, ktorá okrem iného obsahuje aj materiál vnútornej misie k Adventu 2007.

 

Štefan Kiss | 5.12.2007

viac

Najnovšia kniha z TRANOSCIA

Ponúkame vám knihu popredného odborníka na sekty Stevena Hassana pod názvom UVOĽNIŤ PUTÁ s podtitulmi Dať ľuďom silu myslieť za seba – Nový prístup pomoci obetiam siekt.

 

Ján Benčík | 28.11.2007

viac

NEPREHLIADNITE !

ED ECAV vydala v roku 2007 pre učiteľov náboženstva, bratov farárov a sestry farárky, ako aj pre širokú verejnosť 1. diel metodickej príručky o diakonii pod názvom OBJAVIŤ DIAKONIU V BIBLII A V DEJINÁCH.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 18.11.2007

viac

Ekumenická rada cirkví v SR opakovane vypisuje konkurz

Vzhľadom na skutočnosť, že v konkurze dňa 4. júla 2007 výberová komisia nevybrala žiadneho uchádzača a konkurz 19. septembra 2007 bol anulovaný, Ekumenická rada cirkví v SR opakovane vypisuje konkurz na obsadenie miesta generálneho tajomníka.

 

Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v SR | 16.11.2007

viac

Oznam

Iste poznáte mnohých, ktorí v rokoch 1948 až 1954 nevinne trpeli, lebo za svoje ideové presvedčenie, náboženské aktivity či nesúhlas s násilnou kolektivizáciou pôdy sa dostali do osobitného komanda vo vojenských táboroch nútených prác (VTNP) alebo PTP.

 

Dr. František Kľuska | 6.11.2007

viac

Ďalšie voľby vo Východnom dištrikte

Nakoľko ani jeden z kanditátov na biskupa Východného dištriktu nedosiahol potrebnú nadpolovičnú väčšinu platných odovzdaných hlasov (pripomíname, že brat konsenior Mgr. Slavomír Sabol získal 49,48 hlasov a sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková dostala 47,54 % hlasov), v zmysle CZ č. 11/94 dištriktuálne presbyterstvo VD 13. októbra 2007 vyhlásilo ďalšie voľby.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 1.11.2007

viac

POZVÁNKA

Informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí z grantového programu č. 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 10.10.2007

viac

Voľné pracovné miesta:

1. Svetová federácia kresťanských študentov 2. Svetový luteránsky zväz

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 9.10.2007

viac

ODPORÚČAME

Stvorenie sveta pre deti Podľa Prvej knihy Mojžišovej vytvorila autorská dvojica básnik Ladislav Fričovský a ilustrátor Roman Topolčany ďalšiu z voľnej edície knižiek s biblickou tematikou.

 

Vydavateľstvo Tranoscius | 7.10.2007

viac

Možnosť štúdia na Ekumenickom inštitúte v Bossey

Ekumenický inštitút bol založený v roku 1946, spája ľudí z rôznych cirkví, kultúr a sociálnych vrstiev pri ekumenickej spolupráci, akademickom vzdelávaní a osobných kontaktoch.

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 26.9.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart