Ev. služby Božie v Slovenskom rozhlase

23. 11. 2008 (nedeľa) o 9.30 - Rádio Slovensko + Reginy Kresťanská nedeľa: Priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Hája (Turčiansky seniorát)

 

 | 20.11.2008

viac

Večer modlitieb a piesni - PRAY AND SING

POZÝVAME VÁS na večer modlitieb a piesni "PRAY AND SING" v stredu 19. 11. 2008 o 20.00 hod. do Univerzitného pastoračného centra MOSTY (KLUB 31 AD-G Mlyny). Večerom Vás budú sprevádzať Peter a Dagmar Mozoľovci.

 

UPC | 19.11.2008

viac

NOVINKY z TRANOSCIA

Z najnovšej produkcie Tranoscia vás upozorňujeme na hodnotnú zbierku poézie evanjelických autorov a tradičné evanjelické kalendáre

 

Ján Benčík | 18.11.2008

viac

Avízo na CL 10 – 11 2008

Jesenné dvojčíslo Cirkevných listov sa venuje téme reformácie, kresťanského vzdelávania, osobnosti Martina Rázusa a ďalším:

 

Ján Hroboň, šéfredaktor Cirkevných listov | 16.11.2008

viac

Spomienky na M. Rázusa pokračujú

16. 11. Bratislava-Prievoz – 10.00 hod. – spomienkové služby Božie venované M. Rázusovi; káže emer. biskup I. Mišina 19. 11. Bratislava – Pálffyho palác – 10.00, 18.00 hod. – Náš M. Rázus – program venovaný M. Rázusovi 21. 11. Bratislava – 9.00 hod. – Ev. bohoslovecká fakulta UK – M. Rázus, študent teológie a farár – odborný seminár

 

Edita Škodová | 14.11.2008

viac

Pamiatka reformácie a Pamiatka zosnulých

Vysielanie STV a Slovenského rozhlasu k Pamiatke reformácie a Pamiatke zosnulých:

 

 | 29.10.2008

viac

Pomoc zo zahraničných partnerských cirkví

Jedným z bodov rokovania generálneho prebyterstva 3. 10. 2008 bolo posúdenie žiadostí o zahraničnú pomoc poskytovanú našej cirkvi z výnosu Veľkopiatočnej ofery Evanjelickej cirkvi vo Württembersku v rámci programu HfO. Uzávierka ďalšieho kola je 31. 12. 2008, keď musia byť žiadosti o podporu zo zahraničia, schválené zborovým konventom, seniorálnym a dištriktuálnym presbyterstvom, doručené na GBÚ.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 28.10.2008

viac

VYPOČUJTE SI

26. 10. 2008 o 9.30 hod - služby Božie z CZ ECAV na Slovensku Tornaľa, dcérocirkev Kráľ v Slovenskom rozhlase a na Regine

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 24.10.2008

viac

*UPOZORŇUJEME!

Slovenská televízia - Jednotka 19. 10. 9.30 hod. - priamy prenos zo slávnostných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Lipt. Mikuláši; káže emeritný biskup Ján Midriak

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 17.10.2008

viac

Vrbové oslavuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové a mesto Vrbové si Vás dovoľujú pozvať na organový recitál, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. októbra 2008 o 17.30 hod. v Evanjelickom kostole vo Vrbovom.

 

Miroslav Jäger | 16.10.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart