4. vyšehradská konferencia Eurodiaconie

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku s grantovou podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu organizuje konferenciu „Byť začlenený v komunite krajín V4“ v dňoch 15. až 17. apríla 2008 vo Svätom Jure.

 

Marta Lipovská | 4.4.2008

viac

Nové vydanie Pašií

Milé sestry a bratia, už túto nedeľu sa budú v našich chrámoch čítať Pašie. Tranoscius k tohoročnej Veľkej noci pripravil nové, opravené vydanie v novej, výtvarne krajšej väzbe.

 

Ján Benčík | 11.3.2008

viac

Vyšli nové Cirkevné listy

Posledné číslo Cirkevných listov je venované najmä problematike Krstu svätého, ktorú vysvetľujú prostredníctvom fiktívneho rozhovoru s prof. Roháčkom a reflexie J. V. Hroboňa.

 

Ján Hroboň, šéfredaktor CL | 10.3.2008

viac

OZNAM

Zmena telefónneho čísla: FÚ Chyžné, FÚ Lazy pod Makytou

 

Tlačové oddelenie | 9.3.2008

viac

PRÁVE VYŠLO:

Mária Rázusová-Martáková:V TICHU KAJÚCNOSTI Zlatica Oravcová:PODAJ NÁM RUKU

 

Ján Benčík, Tranoscius | 29.2.2008

viac

Výberové konanie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný ekonóm / ekonóm

 

Generálny biskupský úrad ECAV | 26.2.2008

viac

Marcová Dúha

Marcová Dúha je okrem iného venovaná udalostiam Veľkej noci. Veríme, že i v dnešnom svete má viera v Pána Ježiša silu uzdravovať telesné aj duchovné nemoci. Boh je živý! A Ten, kto je živý, môže nádej a nový život ponúknuť každému, kto Mu otvorí srdce – dospelým i deťom.

 

Redakcia Dúhy | 25.2.2008

viac

ODPORÚČAME VÁM

Vydavateľstvo Tranoscius v spolupráci s dánskym evanjelickým vydavateľstvom Scandinavia Publishing House vydalo dva zaujímavé knižné tituly pre menšie deti: MOJA PRVÁ KUFRÍKOVÁ BIBLIA a PUZZLOVÁ BIBLIA – Božie nádherné stvorenie.

 

Ján Benčík | 14.2.2008

viac

Pomôžeme blížnym v Keni?

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku nedávno vyhlásila zbierku na pomoc deťom v Nairobi, ktoré potrebujú finančné prostriedky na jedlo, lieky, postele a posteľné prikrývky. Deti sú umiestnené v detskom domove, kde navštevujú aj školu. Ide o zariadenie s názvom Detský záhradný domov a škola.

 

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 5.2.2008

viac

Biblický tábor vo Veľkom Slavkove

Ak si študent VŠ alebo pracujúci, možno aj nezamestnaný alebo na materskej a chceš urobiť niečo pre svojho ducha, dušu, ale aj telo, pozývame ťa na tábor do Veľkého Slavkova v čase 8. 2. – 15. 2. 2008.

 

Ján Vecan | 4.2.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart