Nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia.

 

–br– | 3.7.2008

viac

Dištriktuálny deň ZD

Biskupský úrad ZD ECAV Zvolen, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň na hrade Branč dňa 5. júla 2008 v sobotu o 10.00 hodine.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.7.2008

viac

Farárske skúšky

16.10.2008 – 17.10.2008, uskutočnia sa na Generálnom biskupskom úrade farárske skúšky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.7.2008 na Misijno-vzdelávacom oddelení. Požadovaná literatúra a podmienky pre vykonanie farárskej skúšky im budú zaslané po prihlásení poštou.

 

Daniela Veselá | 2.7.2008

viac

Close Harmony Friends vystúpia v Pukanci

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Pukanec oznamuje, že v sobotu dňa 5. júla o 18.00 hod. sa v rámci Pukanských remeselníckych trhov uskutoční koncert svetoznámej hudobnej skupiny Close Harmony Friends.

 

Vladimír Kunovský | 1.7.2008

viac

Avízo EPST č. 27-2008

27. číslo Evanjelického posla spod Tatier opäť prináša aktuálne informácie z diania v ECAV na Slovensku. V téme čísla sme sa vrátili k Synode ECAV, konkrétne k prednáške Bohoslužobný poriadok ECAV na Slovensku, ktorá na nej odznela.

 

-zz- | 1.7.2008

viac

Kaplánske skúšky

kaplánske skúšky sa budú konať 18. 7. 2008 o 9.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Daniela Veselá | 19.6.2008

viac

Príjmacie skúšky na EBF

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 3. septembra 2008 sa uskutočnia ďalšie prijímacie skúšky pre štúdium v akademickom roku 2008/09.

 

EBF UK | 18.6.2008

viac

UPOZORŇUJEME:

10. 6. 2008 23.00 – 00.00 hod. – Slovenský rozhlas – Nočná pyramída

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 10.6.2008

viac

EPST č. 24-25: Špeciál k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008

Blíži sa stretnutie kresťanov šiestich národov Európy a pri tejto príležitosti vychádza aj mimoriadne dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Exkluzívne v ňom prinášame skladačku – prehľadný program Stretnutia kresťanov Bratislava 2008.

 

-zz- | 10.6.2008

viac

Súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa v Bratislave

Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlásil Architektonicko-výtvarnú súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa na Rázusovom námestí v Bratislave. Podávanie vysvetľujúcich informácií k súťažným podmienkam: do 16. júna 2008

 

Ján Juráš | 8.6.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart