UPOZORŇUJEME

23. augusta – Kežmarok – Pocta Jánovi Čajakovi st. 24. augusta - Evanjelické služby Božie v Slovenskom rozhlase 26. augusta – Spomienkový večer na poetku Mašu Haľamovú 1. septembra – Koncert v Novom kostole

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 20.8.2008

viac

Pripomíname si

7. augusta 1819 sa narodil August Horislav Škultéty, evanjelický farár, básnik. 8. augusta 1937 v zomrel Martin Rázus, evanjelický farár spisovateľ, politik. 10. augusta 1822 sa narodil Ján Kalinčiak, štúrovec, spisovateľ a básnik. 10. augusta 1847 na schôdzi Tatrína schválili uzákonenie spisovnej slovenčiny.

 

-eš- | 17.8.2008

viac

Avízo EPST č. 32

Aj v tomto čísle Evanjelického posla spod Tatier pokračujeme v téme sobášov. Okrem iného prinášame spomienky viacerých ľudí na svoj svadobný deň.

 

-zz- | 14.8.2008

viac

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na teologickú konferenciu, ktorú pre Vás pripravili GBÚ ECAV na Slovensku a ZED. Teologická konferencia sa bude konať v dňoch 6.- 8. októbra 2008 v hoteli Urán v Tatranskej Lomnici.

 

Daniela Veselá | 7.8.2008

viac

PRIPOMÍNAME SI

21. júla 1880 sa v Košariskách v rodine evanjelického farára narodil Milan Rastislav Štefánik (pozri tu), astronóm, politik, generál francúzskej armády, prvý česko-slovenský minister národnej obrany. Zomrel pri havárii lietadla 4. mája 1919. Pochovaný je v mohyle na Bradle neďaleko Košarísk.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.7.2008

viac

Avízo na letné dvojčíslo Cirkevných listov

Prelomové „osmičkové“ roky dvadsiateho storočia Odkiaľ sme a kam ideme? Táto otázka sa z času na čas vracia a každý z nás sa aspoň občas pokúša nájsť na ňu odpoveď. Ako tieto otázky prichádzajú na um jednotlivcom, takisto zamestnávajú mysle ľudí, ktorí sú združení do väčších celkov.

 

Michal Zajden, zástupca šéfredaktora CL | 18.7.2008

viac

Ponuka zo Svetovej rady cirkví

Svetová rada cirkví dáva príležitosť mladým ľuďom, aby sa ako praktikanti zdokonalili v ekumenickej problematike ako aj práci. Viac info priamo v texte dole alebo na stránkach WCC.

 

Nata Hovorková | 18.7.2008

viac

ODPORÚČAME VÁM

Nástenný kalendár s biblickými obrázkami na rok 2009 - sú v ňom vyznačené všetky sviatky a mená podľa slovenského aj podľa evanjelického kalendária.

 

Ján Benčík, Tranoscius | 10.7.2008

viac

Nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia.

 

–br– | 3.7.2008

viac

Dištriktuálny deň ZD

Biskupský úrad ZD ECAV Zvolen, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň na hrade Branč dňa 5. júla 2008 v sobotu o 10.00 hodine.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.7.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart