Súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa v Bratislave

Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlásil Architektonicko-výtvarnú súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa na Rázusovom námestí v Bratislave. Podávanie vysvetľujúcich informácií k súťažným podmienkam: do 16. júna 2008

 

Ján Juráš | 8.6.2008

viac

SEM-FEST

Spoločenstvo evanjelickej mládeže organizuje 18.-20. júla 1. ročník open air festivalu pre všetkých mladých evanjelikov SEM-FEST.

 

Laco Ontko | 26.5.2008

viac

UPOZORNENIE

Bratia a sestry, pripomíname Vám termín uzávierky prihlasovania na STRETNUTIE KRESŤANOV BRATISLAVA 2008: 31. máj 2008 – informácie sú na www.ecav.sk/stretnutie,

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 22.5.2008

viac

POZÝVAME VÁS

10. 5. 2008 Príbelce - 9.30 hod. - Dištriktuálny konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku 11. 5. 2008 Príbelce - 10.00 hod. - posviacka Domova komplexnej starostlivosti o starých ľudí

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 7.5.2008

viac

CIRKEVNÉ LISTY č. 4 – 5 2008

Keď som sledoval počet členov v jednotlivých cirkevných zboroch a porovnával to so súčasnosťou, nechcel som veriť vlastným očiam – takmer samé mínus a mínus. Neodbytne sa preto natíska otázka – je táto úpadková tendencia trvalá a nezvratná? Dá sa s tým ešte niečo robiť? Ak áno, tak čo?

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 6.5.2008

viac

ODPORÚČAME VÁM

Vo vydavateľstve Tranoscius nedávno vydali dlho očakávaný anglický preklad obrazovej publikácie Evanjelické kostoly na Slovensku (preklad Vilmy Kucharekovej a Dr. Tomáša Drobenu).

 

Ján Benčík | 2.5.2008

viac

Uvoľnené miesto v SLZ

Svetový luteránsky zväz vypisuje konkurz na pozíciu Oblastného zástupcu programov SLZ v strednej Amerike; bližšie informácie tu (1 a 2).

 

Zahraničné oddelenie | 11.4.2008

viac

ODPORÚČAME VÁM:

Vydavateľstvo Tranoscius pripravilo reedíciu obľúbenej knižočky pre najmenších PROSBIČKY DO RUČIČKY – MODLITBIČKY PRE DETIČKY.

 

Ján Benčík | 9.4.2008

viac

PRIPOMÍNAME SI

9. 4. 1933 v Bratislave zomrel Dušan Fajnor, evanjelický farár, senior, biskup ZD a generálny biskup, právnik, filozof, redaktor (75. výročie) – viac pozri tu. 3. apríla 1913 sa v Starej Turej narodil Rudolf Koštiaľ, evanjelický farár, myjavský senior, biskup Západného dištriktu, šéfredaktor Cirkevných listov, prekladateľ, zakladateľ a predseda...

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 8.4.2008

viac

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

–br– | 6.4.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart