Pomoc zo zahraničných partnerských cirkví

Jedným z bodov rokovania generálneho prebyterstva 3. 10. 2008 bolo posúdenie žiadostí o zahraničnú pomoc poskytovanú našej cirkvi z výnosu Veľkopiatočnej ofery Evanjelickej cirkvi vo Württembersku v rámci programu HfO. Uzávierka ďalšieho kola je 31. 12. 2008, keď musia byť žiadosti o podporu zo zahraničia, schválené zborovým konventom, seniorálnym a dištriktuálnym presbyterstvom, doručené na GBÚ.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 28.10.2008

viac

VYPOČUJTE SI

26. 10. 2008 o 9.30 hod - služby Božie z CZ ECAV na Slovensku Tornaľa, dcérocirkev Kráľ v Slovenskom rozhlase a na Regine

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 24.10.2008

viac

*UPOZORŇUJEME!

Slovenská televízia - Jednotka 19. 10. 9.30 hod. - priamy prenos zo slávnostných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Lipt. Mikuláši; káže emeritný biskup Ján Midriak

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 17.10.2008

viac

Vrbové oslavuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové a mesto Vrbové si Vás dovoľujú pozvať na organový recitál, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. októbra 2008 o 17.30 hod. v Evanjelickom kostole vo Vrbovom.

 

Miroslav Jäger | 16.10.2008

viac

RADVANSKÉ VERŠOBRANIE

10. ročník celoslovenského stretnutia básnikov – evanjelikov sa uskutoční 18. a 19. októbra 2008 v Radvani a Banskej Bystrici.

 

Slavomíra Očenášová-Štrbová | 16.10.2008

viac

DNI MARTINA RÁZUSA v našich médiách

Pri príležitosti 120. výročia narodenia Martina Rázusa (18. 10. 1888) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia pripravili celý rad relácií:

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 15.10.2008

viac

Valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera

Spolok Martina Luthera na Slovensku, Cirkevný zbor ECAV Púchov a Stredisko Ev. diakonie Košeca Vás pozývajú na Valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v nedeľu Svetového luteránskeho zväzu 26. októbra 2008 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Púchove.

 

Ing. Martin Melišík | 15.10.2008

viac

POZÝVAME VÁS

CZ ECAV v Bratislave-Petržalke srdečne pozýva študentov a mládež, ale aj tých skôr narodených, na misijný program pod názvom Je otvorené!, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. 10. o 17.00 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15 v Bratislave-Petržalke. Vystúpi mládežnícky gospelový spevokol EFATA z CZ Hanušovce nad...

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 1.10.2008

viac

Výberové konanie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta správca informačných sietí

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.9.2008

viac

Oznam

19. – 21. 9. 2008 sa na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe bude konať konferencia s názvom Vplyv ev. náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti. Viac v pozvánke.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 5.9.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart