Služby Božie na STV 2

Na 1. pôstnu nedeľu, 1. 3. 2009, o 10:00 hod. na STV 2 odvysielajú priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Batizovciach. Káže senior Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku Ján...

 

-eš- | 25.2.2009

viac

Svetový luteránsky zväz vyzýva k modlitbám

Pridajme sa spolu s evanjelikmi z celého sveta k modlitbám za požiarmi zasiahnutú Austráliu, za bratov a sestry v Austrálii a za Evanjelickú cirkev Austrálie.

 

-eg- | 20.2.2009

viac

22. 2. 2009 (nedeľa)

Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie zo Slatiny nad...

 

-eš- | 18.2.2009

viac

Vyšiel Schematizmus ECAV na Slovensku

V januári 2009 sa začal distribuovať nový Schematizmus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku – praktická príručka, ktorá prehľadne zachytáva základné informácie o cirkevných zboroch, seniorátoch, dištriktoch a ústredí ECAV na Slovensku, o ich personálnom obsadení, ako aj adresáre evanjelických škôl, zariadení Evanjelickej diakonie a ďalších inštitúcií.

 

Edita Škodová | 17.2.2009

viac

Pozvanie na Svetový deň modlitieb

V prvý marcový piatok – 6. 3. 2009 – sa vo vašom kostole či modlitebni môžete stretnúť so sestrami, s bratmi, deťmi a mládežou zo všetkých kresťanských cirkví a spoločenstiev. Téma SDM 2009: „Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi.“ Pripravili ju kresťanské ženy z Papuy-Novej Guiney.

 

Kveta Halačiová | 17.2.2009

viac

PRIPOMÍNAME SI ...

Pred 1140 rokmi, 14. februára 869, v Ríme zomrel byzantský misionár Konštantín Filozof, rehoľným menom Cyril, šíriteľ kresťanstva, jazykovedec, zostavovateľ prvého slovanského písma - hlaholiky, prekladateľ. Narodil sa asi v r. 827 v Solúne v Grécku. Po príchode na Veľkú Moravu s bratom Metodom (863) rozvinuli vieroučnú, organizačnú a kultúrnu...

 

-eš- | 16.2.2009

viac

Štúdium v USA

Škola Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, ponúka dvom stredoškolákom z rodín farárov alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV, štúdium na ich škole. Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev. Základné informácie: Stránku školy nájdete na www.splhs.org. Štúdium je pre študentov 2. - 3. ročníka pri 4-ročnom štúdiu alebo pre študentov 2. -...

 

Daniela Veselá | 14.2.2009

viac

Evanjelické ORIENTÁCIE túto nedeľu

15. 2. (nedeľa) 16:15 Slovo Eleny Ružekovej - premiéra 16:20 Orientácie - z obsahu: Nový organ na Slovensku; Apoštol Bartolomej; Prezentácia knihy Ordinácia žien za farárky v cirkvi; Spomienka na Milana Rúfusa - premiéra 22:55 Orientácie - repríza 23:20 Slovo Eleny Ružekovej - repríza 16. 2. (pondelok) 13:35 Orientácie -...

 

-eš- | 13.2.2009

viac

KLUB 31 v UPC v Mlynskej doline Vás pozýva

KLUB 31 v UPC v Mlynskej doline Vás pozýva na nasledujúce akcie: Streda 20.00, SING AND PRAY Večer modlitieb a piesní, rozjímania a času s Bohom na tému: 11. 2. "ODPUSTENIE" 18. 2. "ZÁVISLOSŤ" Štvrtok 18.00 - 19.30, TANEČNÁ ŠKOLA 12. 2. Ľudové tance 19. 2. Spoločenské tance (latino, štandard) 26. 2. ...

 

P. Mozola, M. Balko, A. Adamuscin a D. Sandor | 11.2.2009

viac

Rubrika SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Bratia a sestry, dovoľujeme si Vás upozorniť na rubriku s názvom Slováci v zahraničí. Môžete do nej prispievať aj Vy správami a oznamami zo života Slovákov – evanjelikov žijúcich v zahraničí. Posielajte ich na adresu media@ecav.sk. Môžete priložiť aj fotografie (max. 6 ks). Ak správy pošlete aj v angličtine alebo nemčine, umiestnime ich i na anglickej a nemeckej webovej stránke našej cirkvi (www.evangelical.sk;...

 

Edita Škodová | 9.2.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart