K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov

Komunita Chemin Neuf a Medzinárodná ekumenická fraternita organizuje aj v tomto roku ako sprievodnú akciu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov – stretnutie NET FOR GOD 18. 1. 2009 o 15.00 hod. v Pastoračnom centre Jána Pavla II. pri Kostole Krista Kráľa na sídlisku Sekčov v Prešove.

 

Vladimír Margetaj, Poprad-Veľká | 13.1.2009

viac

UPOZORNUJEME NA ..

18. 1. 2009 10.00 hod. - ekumenické služby Božie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Nám. SNP 4, Bratislava 19. 1. 2009 11.00 hod. - seminár k mediálnym prenosom zo služieb Božích; pozvaní bratia farári a sestry farárky, prednášajúci a generálny biskup M. Klátik, GBÚ v Bratislave 25. 1. 2009 9.30 hod. - evanjelické služby Božie z Pozdišoviec v Slovenskom rozhlase a na Rádiu Regina

 

-eš- | 12.1.2009

viac

Cirkevné listy – december 2008

Z obsahu: Peter Leitmann a Marián Vongrej aj o ekonomike a eure, Monika Zaviš o pojme Kanaán, Igor Kišš o osobnosti biskupa Fedora Ruppeldta, A. Predmerská o Adamovi Škultétym a jeho Partyture, homília D. Germana Poďme do Betlehema a iné.

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 30.12.2008

viac

Vianočný vinš

Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva znova pokojom. Nech privíta ho každý po svojom a nech mu lásku sveta popraje, ako Ono symbolom dobra je. Nech dobrá vôľa k nám si prisadne a naše skutky nech sú príkladné, nech k našim blížnym cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu. Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody a v dušiach našich dobrá...

 

-id- | 25.12.2008

viac

SLUŽBY BOŽIE POČAS SVIATKOV

Bratislava-mesto - pozri TU Bratislava-Petržalka - pozri TU Bratislava-Prievoz - pozri TU Bratislava-Rača - pozri TU

 

Edita Škodová | 18.12.2008

viac

TELEVÍZIA a ROZHLAS cez sviatky 2008

TA 3 24. 12. 2008 Bratislava – Veľký kostol – 14.30 hod. – slávnostné štedrovečerné služby Božie – priamy prenos televízia TA 3; káže generálny biskup M. Klátik STV 2 25. 12. 2008 Zvolen – 9.00 hod. – 1. slávnosť vianočná – slávnostné služby Božie – priamy prenos na STV 2; káže biskup ZD M. Krivda

 

-eš- | 18.12.2008

viac

PREČÍTAJTE SI

... o biskupovi Fedorovi Ruppeldtovi (1886 - 1979), ale nielen o ňom, v článku: Hoci o nich nevieme, boli aj na Slovensku zrelé osobnosti (Ernest Weidler, Parlamentný kuriér, 28. 11. 2008)

 

-eš- | 17.12.2008

viac

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4 - 08

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

–br– | 17.12.2008

viac

4. adventná nedeľa: organové koncerty

Pozývame vás na organové koncerty v ev. a. v. chrámoch Božích v Bratislave a Nitre:

 

Ján Juráš | 16.12.2008

viac

Ordinácia žien za farárky v cirkvi

Prezentácia zborníka bude 17. 12. 2008 (v stredu) po akademických službách Božích s Večerou Pánovou o 11. hod. v Aule EBF UK, Bartókova 8, Bratislava

 

 | 15.12.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart