Programy k Veľkej noci v médiách

Z programovej ponuky SRo, STV a TA 3 venovanej evanjelikom počas Veľkej noci vyberáme:

 

-ek- | 5.4.2009

viac

Vzdelávanie kaplánov 2009

V dňoch 14. 4. - 17. 4. 2009 sa uskutoční vzdelávanie kaplánov vo Svite, v zborovom dome Alfa a Omega. Stretnutie sa začne v utorok 14. 4. o 18:00 hod. a končiť bude v piatok 17. 4. 2009 obedom. Vzdelávanie bude zamerané na pastorálku.

 

Daniela Veselá | 3.4.2009

viac

Ekumenická pastoračná služba

Vedenie ECAV na Slovensku sa v zmysle čl. 4 Dohody č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby obracia na záujemcov spomedzi duchovných o výkon pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 31.3.2009

viac

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 1-2009

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

–br– | 30.3.2009

viac

2. kolo prezidentských volieb

V sobotu 4. apríla 2009 sa uskutoční 2. kolo prezidentských volieb. V tejto súvislosti sme o zodpovedanie niekoľkých otázok pre našich veriacich - členov ECAV na Slovensku požiadali kandidátov na funkciu na prezidenta Slovenskej republiky v druhom kole volieb: súčasného pána prezidenta Ivana Gašparoviča a pani poslankyňu NR SR Ivetu Radičovú.

 

-eš- | 29.3.2009

viac

Posledná rozlúčka s Mgr. Jánom Mišákom

So smútkom v srdci, ale aj v nádeji večného života oznamujeme, že dňa 22. marca 2009 vo veku nedožitých 90 rokov odišiel z časnosti do večnej vlasti Mgr. Ján Mišák, evanjelický a. v. farár, konsenior, milovaný otec, starý otec, brat a švagor.

 

J. Velebír | 24.3.2009

viac

Pripomíname si M. Bela

24. marca 1684 sa v Očovej narodil Matej Bel – evanjelický farár – senior, polyhistor, vlastivedný pracovník, pedagóg a rektor evanjelického gymnázia. Jeho hlavným dielom bol projekt vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska. V Banskej Bystrici je po ňom pomenovaná...

 

 | 23.3.2009

viac

SLOVENSKÝ ROZHLAS a STV 2

22. 3. 2009 (nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Popradu-Veľkej

 

-eš- | 19.3.2009

viac

Celoeurópske satelitné podujatie - ProChrist

Cirkvi na Slovensku sa pripravujú na podujatie ProChrist 2009, ktoré sa bude konať v dňoch 30. marca - 6. apríla 2009. Ide o najväčšie európske bohoslužby, ktorých organizátorom je nemecké združenie ProChrist so sídlom v Kasseli. Program sa bude počas ôsmich večerov prenášať cez satelit z hlavného miesta podujatia - z Chemnitzu do 15 krajín Európy na viac ako 1000 prenosových miest.

 

Ondrej Garaj | 19.3.2009

viac

Slávnostné udelenie Ceny Sebastian za obdobie 2005 – 2007

Podujatie sa bude konať v sobotu 21. marca 2009 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Nitre.

 

Ján Juráš | 17.3.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart