Avízo EPST č. 27-2008

27. číslo Evanjelického posla spod Tatier opäť prináša aktuálne informácie z diania v ECAV na Slovensku. V téme čísla sme sa vrátili k Synode ECAV, konkrétne k prednáške Bohoslužobný poriadok ECAV na Slovensku, ktorá na nej odznela.

 

-zz- | 1.7.2008

viac

Kaplánske skúšky

kaplánske skúšky sa budú konať 18. 7. 2008 o 9.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Daniela Veselá | 19.6.2008

viac

Príjmacie skúšky na EBF

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 3. septembra 2008 sa uskutočnia ďalšie prijímacie skúšky pre štúdium v akademickom roku 2008/09.

 

EBF UK | 18.6.2008

viac

UPOZORŇUJEME:

10. 6. 2008 23.00 – 00.00 hod. – Slovenský rozhlas – Nočná pyramída

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 10.6.2008

viac

EPST č. 24-25: Špeciál k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008

Blíži sa stretnutie kresťanov šiestich národov Európy a pri tejto príležitosti vychádza aj mimoriadne dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Exkluzívne v ňom prinášame skladačku – prehľadný program Stretnutia kresťanov Bratislava 2008.

 

-zz- | 10.6.2008

viac

Súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa v Bratislave

Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlásil Architektonicko-výtvarnú súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa na Rázusovom námestí v Bratislave. Podávanie vysvetľujúcich informácií k súťažným podmienkam: do 16. júna 2008

 

Ján Juráš | 8.6.2008

viac

SEM-FEST

Spoločenstvo evanjelickej mládeže organizuje 18.-20. júla 1. ročník open air festivalu pre všetkých mladých evanjelikov SEM-FEST.

 

Laco Ontko | 26.5.2008

viac

UPOZORNENIE

Bratia a sestry, pripomíname Vám termín uzávierky prihlasovania na STRETNUTIE KRESŤANOV BRATISLAVA 2008: 31. máj 2008 – informácie sú na www.ecav.sk/stretnutie,

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 22.5.2008

viac

POZÝVAME VÁS

10. 5. 2008 Príbelce - 9.30 hod. - Dištriktuálny konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku 11. 5. 2008 Príbelce - 10.00 hod. - posviacka Domova komplexnej starostlivosti o starých ľudí

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 7.5.2008

viac

CIRKEVNÉ LISTY č. 4 – 5 2008

Keď som sledoval počet členov v jednotlivých cirkevných zboroch a porovnával to so súčasnosťou, nechcel som veriť vlastným očiam – takmer samé mínus a mínus. Neodbytne sa preto natíska otázka – je táto úpadková tendencia trvalá a nezvratná? Dá sa s tým ešte niečo robiť? Ak áno, tak čo?

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 6.5.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart