Jozefa Hollého si pripomenú v Moravskom Lieskovom

V Moravskom Lieskovom budú v nedeľu 1. februára 2009 spomienkové oslavy 130. výročia narodenia osobnosti skalického rodáka, kňaza a dramatika Jozefa Hollého. Celodenný program sa začne službami Božími o 9.30 hod. v Evanjelickom chráme v Moravskom Lieskovom. Slávnostným kazateľom bude generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

-eš- | 30.1.2009

viac

Sféry dôverné 28. januára 2009

STV 2 o 22.05 hod. odvysiela Sféry dôverné na tému Odkaz zo Svetového stretnutia rodín v Guadalupe a program pre rodiny na Slovensku. V úvodnom príspevku sa prihovorí generálny Mgr. Miloš Klátik, PhD. Do relácie boli pozvaní účastníci stretnutia Mons. Milan Chautur, predseda Rady pre rodinu KBS, ministerka Ing. Viera Tomanová, poslankyňa EP MUDr. Anna Záborská a...

 

-eš- | 28.1.2009

viac

Oslavy 160. výročia narodenia Hviezdoslava

Oslavy 160. výročia narodenia popredného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava (2. februára 1849) sa uskutočnia 1. a 2. februára. Otvoria ich v nedeľu o 10.00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Dolnom Kubíne službami Božími, ktoré v priamom prenose odvysiela STV 2. Zúčastní sa na nich podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a kázňou slova Božieho poslúži brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol....

 

-eš- | 28.1.2009

viac

BLAHOŽELÁME

Brat generálny dozorca ECAV na Slovensku Ing. Pavel Delinga, CSc., sa v týchto dňoch dožíva okrúhleho životného jubilea. Zo srdca mu blahoželáme, ďakujeme za službu pre našu cirkev a prajeme veľa zdravia a šťastia, mnoho radosti a požehnaných chvíľ v kruhu najbližších aj medzi bratmi a sestrami v našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Nech Vás milostivý Pán Boh sprevádza svojím požehnaním v ďalších rokoch života. ...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 27.1.2009

viac

PRIPOMÍNAME SI

Pred 180 rokmi, 27. januára 1829, sa narodil Ján Botto, štúrovský romantický básnik, autor básnickej skladby Smrť Jánošíkova, revolučných básní, balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou. Pochádzal z Vyšného Skálnika z evanjelickej rodiny. (pozri

 

-eš- | 27.1.2009

viac

Vernisáž putovnej výstavy o Cithare Sanctorum

V stredu 28. januára o 17.00 hod. sa v dvorane Starého lýcea na Konventnej 15 v Bratislave uskutoční vernisáž putovnej výstavy o Cithare Sanctorum (Tranovského kancionál).

 

-eš- | 26.1.2009

viac

Ev. služby Božie v rozhlase

25. 1. 2009 9.30 – 10.30 hod. – Evanjelické služby Božie z Pozdišoviec: Rádio Slovensko + Reginy

 

-eš- | 23.1.2009

viac

Pohreb básnika Milana Rúfusa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 11.1.2009 nás navždy opustil manžel a otec, slovenský básnik Milan Rúfus.

 

Manželka Magda a dcéra Zuzanka | 15.1.2009

viac

Spomienka na básnika M. Rúfusa na STV 2

Slovenská televízia si uctí pamiatku zosnulého básnika - majstra Rúfusa aj v piatok 16. januára 2009 na STV 2: 20:00 Portrét Milana Rúfusa z cyklu Profily z roku 1993 20:40 Nové modlitbičky (D. Jamrich a Detský spevácky zbor Škovránok)

 

-eš- | 15.1.2009

viac

Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom

V nedeľu 11. 1. 2009 nás navždy opustil významný slovenský básnik Milan Rúfus. Cirkevná rozlúčka s Milanom Rúfusom bude v sobotu 17. 1. 2009 o 11.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme na Panenskej ulici v Bratislave. Kázať bude doc. ThDr. Ján Grešo. Telesné pozostatky básnika budú uložené v jeho rodisku Závažnej Porube v nedeľu 18. 1. 2009.

 

-eš- | 14.1.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart