Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 1-2009

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

–br– | 30.3.2009

viac

2. kolo prezidentských volieb

V sobotu 4. apríla 2009 sa uskutoční 2. kolo prezidentských volieb. V tejto súvislosti sme o zodpovedanie niekoľkých otázok pre našich veriacich - členov ECAV na Slovensku požiadali kandidátov na funkciu na prezidenta Slovenskej republiky v druhom kole volieb: súčasného pána prezidenta Ivana Gašparoviča a pani poslankyňu NR SR Ivetu Radičovú.

 

-eš- | 29.3.2009

viac

Posledná rozlúčka s Mgr. Jánom Mišákom

So smútkom v srdci, ale aj v nádeji večného života oznamujeme, že dňa 22. marca 2009 vo veku nedožitých 90 rokov odišiel z časnosti do večnej vlasti Mgr. Ján Mišák, evanjelický a. v. farár, konsenior, milovaný otec, starý otec, brat a švagor.

 

J. Velebír | 24.3.2009

viac

Pripomíname si M. Bela

24. marca 1684 sa v Očovej narodil Matej Bel – evanjelický farár – senior, polyhistor, vlastivedný pracovník, pedagóg a rektor evanjelického gymnázia. Jeho hlavným dielom bol projekt vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska. V Banskej Bystrici je po ňom pomenovaná...

 

 | 23.3.2009

viac

SLOVENSKÝ ROZHLAS a STV 2

22. 3. 2009 (nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Popradu-Veľkej

 

-eš- | 19.3.2009

viac

Celoeurópske satelitné podujatie - ProChrist

Cirkvi na Slovensku sa pripravujú na podujatie ProChrist 2009, ktoré sa bude konať v dňoch 30. marca - 6. apríla 2009. Ide o najväčšie európske bohoslužby, ktorých organizátorom je nemecké združenie ProChrist so sídlom v Kasseli. Program sa bude počas ôsmich večerov prenášať cez satelit z hlavného miesta podujatia - z Chemnitzu do 15 krajín Európy na viac ako 1000 prenosových miest.

 

Ondrej Garaj | 19.3.2009

viac

Slávnostné udelenie Ceny Sebastian za obdobie 2005 – 2007

Podujatie sa bude konať v sobotu 21. marca 2009 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole v Nitre.

 

Ján Juráš | 17.3.2009

viac

Evanjelické Orientácie

15. 3. 2009 o 16:30 - premiéra; 16. 3. 2009 o 12:30 - repríza Z OBSAHU:

 

 | 12.3.2009

viac

Cirkevné listy č. 3-2009

Z obsahu: Editoriál: Ján Hroboň Homília: Veľkopiatkový obraz - Július Barč Ivan Rozhovor s Lenkou Taškárovou: Láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase - Ján Hroboň Štúdie: Umieranie a smrť - Alena Valancová Čomu sa Luther naučil pri pohľade na kríž... - Mária Hroboňová Svedectvo: Spoznať svojho Boha inak – tak, ako si to želá On - Mária Bobovská

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 9.3.2009

viac

2. výročie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR

V evanjelickom kostole vo Svätom Jure v utorok 10. 3. 2009 o 13.00 hod. sa budú konať slávnostné ekumenické služby Božie pri príležitosti 2. výročia vzniku Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR. Slávnostnú kázeň prednesie biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László...

 

-eš- | 9.3.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart