Sviatok Svätej Trojice

Dnešný sviatok Svätej Trojice je oslavou Trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého (pozri kázeň doc. Jána Greša). Zároveň je posledným sviatkom svätodušného obdobia (svätodušného kruhu) a končí sa ním slávnostná časť cirkevného roka. Vstupujeme teda do bezslávnostnej časti cirkevného roka, v ktorej nie sú slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni: najbližšie to bude Sviatok apoštolov Petra a Pavla...

 

-eš- | 7.6.2009

viac

UPC MOSTY - program na jún a júl 2009

UPC MOSTY vás pozýva na nasledujúce aktivity, ktoré pre vás pripravilo na jún a júl 2009 (pozri tu).

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Koncerty spevokolov z Nemecka

Pozývame vás na chrámové koncerty, a to v piatok 5. júna o 19.00 hod. do Ev. a. v. kostola Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke a v sobotu 6. júna o 18.30 hod. do Ev. a. v. kostola v Nitre.

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Posledná rozlúčka so sestrou D. Ľ. Jurášovou

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že sestra Darina Ľudmila Jurášová, rod. Šenšelová, 3. júna 2009 navždy opustila túto časnosť vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude v Ev. a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze 8. júna 2009 o 17....

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Výstava v Kežmarku

Vo výstavnej sieni v kežmarskej Barónke si ešte do 3. júna 2009 môžete pozrieť zaujímavú výstavu Nemecko v zrkadle slovenských knižníc, nad ktorou záštitu prevzal veľvyslanec SRN na Slovensku Dr. Jochen Trebesch. Kežmarok je po Bratislave a Banskej Bystrici tretím mestom, kde táto putovná výstava zakotvila.

 

-eš- | 2.6.2009

viac

Detský zbor SRo v Novom kostole

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vystúpi s programom na počesť M. Rúfusa pod názvom Deti spievajú básnikovi v nedeľu 7. júna 2009 o 18.30 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

-eš- | 2.6.2009

viac

Medzinárodná konferencia

Dňa 6. júna 2009 sa v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Mestského úradu bude konať Medzinárodná konferencia k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi. Konferencie sa zúčastnia zahraniční hostia a pozvaní členovia predsedníctva Synody, predsedovia synodálnych výborov, členovia generálneho presbyterstva, predsedníctiev dištriktov a seniorátov, členovia Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV a Komisie pre...

 

Daniela Veselá | 31.5.2009

viac

K svätodušným sviatkom

31. 5. - 1. slávnosť svätodušná Regina 7:55 Z duše: generálny biskup Miloš Klátik k svätodušným...

 

-eš- | 29.5.2009

viac

Zoslanie Ducha Svätého

Prvú slávnosť svätodušnú - sviatok zoslania Ducha Svätého, známy aj pod ľudovým názvom Turíce, slávime v tomto roku v nedeľu 31. mája. V pondelok 1. júna sa slávi 2. slávnosť svätodušná, keď sa veriaci schádzajú v chrámoch na večerných službách Božích. Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

 

-eš- | 29.5.2009

viac

Deti spievajú básnikovi

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pripravuje severoslovenské turné na počesť Milana Rúfusa pod názvom Deti spievajú básnikovi v dňoch 29. - 31. mája 2009 v mestách Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin. Záverečný koncert turné bude v Novom evanjelickom kostole v Bratislave 7. júna 2009.

 

-ek- | 28.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart