Vyšla nová kniha Jána Greša

ThDr. Ján Grešo, docent EBF UK, zborový farár CZ Bratislava, je autorom knihy „Tvorivá sila nádeje“. Obsahuje výber z jeho kázní, ktorými potešoval a posilňoval starších a nemocných. Vydal ju Witty di Vine (www.wdv.sk) a ilustroval Martin Gallo.

 

-ek- | 4.5.2009

viac

Súťaž v speve piesní s duchovnou tematikou

V piatok 8. mája 2009 o 18.00 hod. sa v artikulárnom ev. kostole v Hronseku bude konať ekumenická bohoslužba, po ktorej sa od 18.30 hod. uskutoční súťaž akademických speváckych zborov.

 

-ek- | 4.5.2009

viac

Orientácie - 10. mája 2009

V nedeľu 10. mája uvádza STV 2 o 12.40 hod. evanjelické Orientácie na témy: Spomienka na M. R. Štefánika, Nový schematizmus ECAV, Apoštol Pavel a Cithara...

 

-ek- | 3.5.2009

viac

Prispejte do zbierky scénok

Uverejňujeme výzvu vydavateľstva Tranoscius, a. s., s prosbou o prispenie do pripravovanej zbierky scénok, poetických pásiem a básní k rôznym cirkevným príležitostiam.

 

-eš- | 30.4.2009

viac

Spomienkové slávnosti na Bradle

Pri príležitosti 90. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika (pozri ECAV - História - Významné osobnosti) sa v nedeľu 3. mája 2009 o 9.30 hod. uskutočnia spomienkové služby Božie v Brezovej pod Bradlom a následne od 16.00 hod. sa bude konať regionálna spomienková slávnosť v Košariskách a na Bradle.

 

-eš- | 28.4.2009

viac

90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika

V nedeľu 3. mája 2009 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. sa bude konať slávnostné spomienkové podujatie k 90. výročiu smrti M. R. Štefánika, ktoré organizuje Nadácia M. R. Štefánika, Cirkevný zbor ECAV Bratislava a AGENTÚRA AP PROJEKT.

 

-ek- | 27.4.2009

viac

31. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého

V dňoch 23. - 26. 4. 2009 mesto Banská Bystrica, PKO Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, Univerzita M. Bela Banská Bystrica, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica organizujú

 

-ek- | 22.4.2009

viac

Služby Božie v SRo

26. 4. 2009 9.30 – 11.00 Ev. služby Božie z Liptovského Hrádku-Dovalova (Rádio Slovensko + Reginy) 3. 5. 2009 9.30 – 10.30 Ev. služby Božie z Brezovej pod Bradlom (Rádio Slovensko + Reginy)

 

-eš- | 22.4.2009

viac

Oslavy 15. výročia založenia školy

V piatok 24. apríla o 8.30 hod. sa začne program osláv 15. výročia založenia Evanjelického gymnázia J. A. Komenského službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole na Mlynskej ulici v Košiciach, na ktorých bude slávnostným kazateľom Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

PaedDr. Dušan Havrila, konsenior Košického seniorátu ECAV | 22.4.2009

viac

Storočnica Júliusa Barča-Ivana (1. 5. 1909 – 25. 12. 1953)

V dňoch 24. a 26. 4. 2009 sa v Martine uskutočnia Dni Júliusa Barča-Ivana, ktoré sa budú konať v rámci Slovesnej jari pri príležitosti 100. výročia narodenia Júliusa Barča-Ivana. Pokračovať budú odborným seminárom so sprievodnými kultúrnymi a duchovnými podujatiami 29. 4. 2009 o 9.00 hod. v Krompachoch.

 

M. Kovačka | 21.4.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart