Výstava o M. R. Štefánikovi

Výstavu "Štefánik - človek a legenda" si môžete pozrieť vo výstavnom pavilóne SNM v bratislavskom Podhradí na Žižkovej ulici do 31. 8. 2009. Výstava "Kabinetné zbierky Ev. lýcea v Bratislave" (kolekcia pamiatok z praveku až stredoveku) potrvá do decembra 2009.

 

-eš- | 21.5.2009

viac

V GMM výstava o Ľudovítovi Hűvössym

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote otvorili výstavu venovanú evanjelickým farárom Ľ. Hűvössymu a Samuelovi Tomášikovi i ďalším nadšencom v oblasti archeológie.

 

-eš- | 20.5.2009

viac

Nové súčasné teologické dielo

pod názvom „Cyril Jeruzalemský a Martin Luther“ ponúka vydavateľstvo Tranoscius. Napísal ho zborový farár v Rožňave Jerguš Olejár, senior Gemerského seniorátu.

 

J. Benčík | 20.5.2009

viac

Školenia pre duchovných - pozor, zmeny!

Školenia sa uskutočnia v jednotlivých seniorátoch ECAV v čase od 9.00 hod. cca do 16.00 hod. podľa nižšie uvedeného rozpisu:

 

GBÚ ECAV | 14.5.2009

viac

Zájazd do Švédska

Združenie evanjelických duchovných (ZED) v spolupráci s Centrom vzdelávania duchovných Švédskej evanjelickej cirkvi Göteborgského biskupstva pripravilo duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 8. do 15. 6. 2009 vo vzdelávacom a pastoračnom stredisku Ah stiftsgard na severozápade Švédska.

 

Ján Kolesár, vzdelávanie ZED  | 14.5.2009

viac

Pozvánka na prednášku

Lutherova spoločnosť v ČR pozýva slovenských záujemcov na prednášku Druhý Martin reformácie: Úloha Martina Chemnitza ve vývoji evanjelickej cirkvi a. v. a jej učenia po Lutherovej smrti v utorok 26. 5. 2009 o 18.00 hod. v Lutherovej sieni Chrámu sv. Michala V Jirchářích v Novém Městě pražském.

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Zájazd pre evanjelikov do Svätej zeme

Cestovná kancelária AWERTRAVEL pripravila pobytový zájazd pre evanjelikov (18. – 27. 9. 2009), ktorý je ojedinelou, a pritom cenovo výhodnou možnosťou uvidieť miesta, o ktorých rozpráva Biblia. Podrobnejšie:

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Generálny biskup ide do Nemecka

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastní v dňoch 15. – 17. 5. 2009 v Blaubeurene v Nemecku na podujatiach k 175. výročiu vzniku Bazilejskej misie v Indii, kde pôsobil Samuel Hebich.

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Tridentský koncil (1545 - 1563)

Vystúpenie Dr. Martina Luthera v roku 1517 znamenalo začiatok dejinného obdobia, ktoré je v histórii známe ako reformácia. Zavŕšením tohto rozchodu evanjelikov augsburského vyznania s rímskokatolíckou cirkvou boli výsledky Tridentského koncilu. V západnej a strednej Európe vznikli dve veľké kresťanské spoločenstvá – katolícke a protestantské. (Viac o histórii reformácie si prečítajte v článkoch v rubrike Žilinská synoda - Z histórie).

 

-eš- | 11.5.2009

viac

Čo nájdete v májovej Dúhe?

Vkladačka – Srdiečko pre mamičku Biblická matematika: Deviatka alebo nevďační uzdravení Našim najmenším: Vankúšik – mamička mojaNa detskej besiedke: Zlaté teľa Skutočný príbeh: Mamička 2 Ďalej:

 

-ek- | 5.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart