Výstava v Kežmarku

Vo výstavnej sieni v kežmarskej Barónke si ešte do 3. júna 2009 môžete pozrieť zaujímavú výstavu Nemecko v zrkadle slovenských knižníc, nad ktorou záštitu prevzal veľvyslanec SRN na Slovensku Dr. Jochen Trebesch. Kežmarok je po Bratislave a Banskej Bystrici tretím mestom, kde táto putovná výstava zakotvila.

 

-eš- | 2.6.2009

viac

Detský zbor SRo v Novom kostole

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vystúpi s programom na počesť M. Rúfusa pod názvom Deti spievajú básnikovi v nedeľu 7. júna 2009 o 18.30 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

-eš- | 2.6.2009

viac

Medzinárodná konferencia

Dňa 6. júna 2009 sa v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Mestského úradu bude konať Medzinárodná konferencia k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi. Konferencie sa zúčastnia zahraniční hostia a pozvaní členovia predsedníctva Synody, predsedovia synodálnych výborov, členovia generálneho presbyterstva, predsedníctiev dištriktov a seniorátov, členovia Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV a Komisie pre...

 

Daniela Veselá | 31.5.2009

viac

K svätodušným sviatkom

31. 5. - 1. slávnosť svätodušná Regina 7:55 Z duše: generálny biskup Miloš Klátik k svätodušným...

 

-eš- | 29.5.2009

viac

Zoslanie Ducha Svätého

Prvú slávnosť svätodušnú - sviatok zoslania Ducha Svätého, známy aj pod ľudovým názvom Turíce, slávime v tomto roku v nedeľu 31. mája. V pondelok 1. júna sa slávi 2. slávnosť svätodušná, keď sa veriaci schádzajú v chrámoch na večerných službách Božích. Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

 

-eš- | 29.5.2009

viac

Deti spievajú básnikovi

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pripravuje severoslovenské turné na počesť Milana Rúfusa pod názvom Deti spievajú básnikovi v dňoch 29. - 31. mája 2009 v mestách Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin. Záverečný koncert turné bude v Novom evanjelickom kostole v Bratislave 7. júna 2009.

 

-ek- | 28.5.2009

viac

Pozvánka na SemFest v Záriečí

Pozývame všetkých záujemcov na 2. ročník celoslovenského hudobného festivalu SemFest, ktorý organizuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Záriečí a obcou Záriečie v dňoch 3. – 5. júla 2009 v Záriečí.

 

-ek- | 28.5.2009

viac

Vernisáž výstavy J. Krivošovej

Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave a autorka si Vás dovoľujú

 

-ek- | 27.5.2009

viac

Zmeny v aktivitách Západného dištriktu

Upozorňujeme na zmeny v programe ZD: – 14. júna 2009 sa v Hronseku nekoná akcia k Dňu matiek, ale seniorálny deň o 14.00 hod.; – 27. júna 2009 bude seniorálna športová olympiáda v Badíne.

 

-ek- | 27.5.2009

viac

Služby Božie v SRo

24.5.2009 (nedeľa) Rádio Slovensko + Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Ev. služby Božie z Krajného

 

-eš- | 24.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart