Letný tábor ASF – Sühnezeichen Friedensdienste

Čo majú spoločné holandský pamätník Kamt Vught, česká dedina Domaslav a židovský cintorín v ukrajinskom Černovitzi, Terezín, Berlín a Timisoara? Na týchto miestach sa budú konať v roku 2009 letné tábory akcie Sühnezeichen Friedensdienste – a ešte iných od A ako Ahrensbök až W ako Wroclaw.

 

Marcela Kmeťová | 15.7.2009

viac

STV 2 - Orientácie a ordinácia novokňazov

19. 7. 2009 o 13:05 - evanjelické Orientácie 1. 8. 2009 o 10:00 - priamy prenos: ordinácia novokňazov v Leviciach 23. 8. 2009 o 13:00 - evanjelické Orientácie Podrobnejšie:

 

Miloslav Gdovin | 15.7.2009

viac

Pracovná pozícia

BÚ ZD ECAV na Slovensko vypisuje výberové konanie na funkciu tajomník pre cirkevné školstvo na polovičný pracovný úväzok s nástupom od 1. 9. 2009.

 

-eš- | 14.7.2009

viac

K histórii Žilinskej synody

V rubrike Žilinská synoda - K histórii uverejňujeme ďalšie články k 500. výročiu Žilinskej synody (vyšli aj v EPST). Veríme, že poslúžia k lepšej informovanosti o histórii evanjelikov na Slovensku: 1. Evanjelici na území dnešného Slovenska v 2. pol. 16. stor. (A. Hajduk) 2. Rudolf Habsburský (N. Hajský) 3. Úloha a vplyv rímskokatolíckej rehole jezuitov (Z. Bakošová, O.Peťkovský) 4....

 

Zora Bakošová | 11.7.2009

viac

Duchovné hodnoty pre dnešok

Pozývame vás na XII. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok 1. augusta 2009, ktoré v rámci Roka Aurela Stodolu (pozri tu) budú venované tejto významnej osobnosti (pozvánka tu).

 

Miloš Kovačka | 9.7.2009

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2010

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás o oznámenie zmien vo Vašich cirkevných zboroch do Tranovského kalendára na rok 2010, a to na adresu GBÚ alebo e-mailom na adresu media@ecav.sk. Termín: do 22. júla 2009 POZOR! Zmeny, ktoré už sú zachytené v Schematizme ECAV na Slovensku a na www.ecav.sk, nám už nenahlasujte.

 

Edita Škodová | 8.7.2009

viac

Veľká letná akcia v Tranosciu - leto 2009

Tranoscius, a. s., pre vás pripravil Veľkú letnú akciu - prechodné zníženie cien kníh na obdobie od 1.6.2009 do 31.8.2009. Veríme, že vás bohatá ponuka a výrazné zníženie cien našich kníh zaujme a tešíme sa na Vaše objednávky. V prílohe pripájame objednávkový list.

 

Ján Benčík, Tranoscius | 8.7.2009

viac

Vyšlo ďalšie číslo Rozmeru

V týchto dňoch vyšlo číslo 2/2009 štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Obsah čísla pozri ďalej.

 

Boris Rakovský | 8.7.2009

viac

Dištriktuálne dni VD ECAV na Slovensku

Pozývame vás na Dištriktuálne dni Východného dištriktu ECAV, ktoré sa budú konať v dňoch 31. 7. – 2. 8. 2009 v priestoroch Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou stretnutia je verš z knihy Nehemiáš: „Nože, postavme hradby Jeruzalema.“

 

VD ECAV | 7.7.2009

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku

Biskupský úrad ZD ECAV, Myjavský seniorát a CZ Sobotište vás srdečne pozývajú na tradičný Dištriktuálny deň na hrade Branč 5. júla 2009 (nedeľa) o 10.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži sestra seniorka POS Eva Juríková. Program obohatí vystúpenie spevokolov a animácie pre deti.

 

ZD ECAV | 30.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart