Medzinárodná konferencia

Dňa 6. júna 2009 sa v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Mestského úradu bude konať Medzinárodná konferencia k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi. Konferencie sa zúčastnia zahraniční hostia a pozvaní členovia predsedníctva Synody, predsedovia synodálnych výborov, členovia generálneho presbyterstva, predsedníctiev dištriktov a seniorátov, členovia Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV a Komisie pre...

 

Daniela Veselá | 31.5.2009

viac

K svätodušným sviatkom

31. 5. - 1. slávnosť svätodušná Regina 7:55 Z duše: generálny biskup Miloš Klátik k svätodušným...

 

-eš- | 29.5.2009

viac

Zoslanie Ducha Svätého

Prvú slávnosť svätodušnú - sviatok zoslania Ducha Svätého, známy aj pod ľudovým názvom Turíce, slávime v tomto roku v nedeľu 31. mája. V pondelok 1. júna sa slávi 2. slávnosť svätodušná, keď sa veriaci schádzajú v chrámoch na večerných službách Božích. Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

 

-eš- | 29.5.2009

viac

Deti spievajú básnikovi

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pripravuje severoslovenské turné na počesť Milana Rúfusa pod názvom Deti spievajú básnikovi v dňoch 29. - 31. mája 2009 v mestách Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin. Záverečný koncert turné bude v Novom evanjelickom kostole v Bratislave 7. júna 2009.

 

-ek- | 28.5.2009

viac

Pozvánka na SemFest v Záriečí

Pozývame všetkých záujemcov na 2. ročník celoslovenského hudobného festivalu SemFest, ktorý organizuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Záriečí a obcou Záriečie v dňoch 3. – 5. júla 2009 v Záriečí.

 

-ek- | 28.5.2009

viac

Vernisáž výstavy J. Krivošovej

Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave a autorka si Vás dovoľujú

 

-ek- | 27.5.2009

viac

Zmeny v aktivitách Západného dištriktu

Upozorňujeme na zmeny v programe ZD: – 14. júna 2009 sa v Hronseku nekoná akcia k Dňu matiek, ale seniorálny deň o 14.00 hod.; – 27. júna 2009 bude seniorálna športová olympiáda v Badíne.

 

-ek- | 27.5.2009

viac

Služby Božie v SRo

24.5.2009 (nedeľa) Rádio Slovensko + Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Ev. služby Božie z Krajného

 

-eš- | 24.5.2009

viac

Ján Jamnický – 101 rokov od narodenia

Ján Jamnický sa narodil 20. mája 1908 v Jasenovej v rodine evanjelického farára. Patrí k zakladateľom slovenského profesionálneho divadla, k tým, ktorí mu otvárali i okná do sveta.

 

-eš- | 22.5.2009

viac

Začína sa svätodušné obdobie

Na dnes, štvrtok 21. mája 2009, pripadol sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini). Je to pohyblivý sviatok, ktorý je odvodený od termínu Veľkej noci: pripadá na 40. deň po nedeli Vzkriesenia Pánovho. Sviatkom Vstúpenia sa začína svätodušné obdobie (svätodušný kruh).

 

-eš- | 21.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart