Školenia pre duchovných - pozor, zmeny!

Školenia sa uskutočnia v jednotlivých seniorátoch ECAV v čase od 9.00 hod. cca do 16.00 hod. podľa nižšie uvedeného rozpisu:

 

GBÚ ECAV | 14.5.2009

viac

Zájazd do Švédska

Združenie evanjelických duchovných (ZED) v spolupráci s Centrom vzdelávania duchovných Švédskej evanjelickej cirkvi Göteborgského biskupstva pripravilo duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 8. do 15. 6. 2009 vo vzdelávacom a pastoračnom stredisku Ah stiftsgard na severozápade Švédska.

 

Ján Kolesár, vzdelávanie ZED  | 14.5.2009

viac

Pozvánka na prednášku

Lutherova spoločnosť v ČR pozýva slovenských záujemcov na prednášku Druhý Martin reformácie: Úloha Martina Chemnitza ve vývoji evanjelickej cirkvi a. v. a jej učenia po Lutherovej smrti v utorok 26. 5. 2009 o 18.00 hod. v Lutherovej sieni Chrámu sv. Michala V Jirchářích v Novém Městě pražském.

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Zájazd pre evanjelikov do Svätej zeme

Cestovná kancelária AWERTRAVEL pripravila pobytový zájazd pre evanjelikov (18. – 27. 9. 2009), ktorý je ojedinelou, a pritom cenovo výhodnou možnosťou uvidieť miesta, o ktorých rozpráva Biblia. Podrobnejšie:

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Generálny biskup ide do Nemecka

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastní v dňoch 15. – 17. 5. 2009 v Blaubeurene v Nemecku na podujatiach k 175. výročiu vzniku Bazilejskej misie v Indii, kde pôsobil Samuel Hebich.

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Tridentský koncil (1545 - 1563)

Vystúpenie Dr. Martina Luthera v roku 1517 znamenalo začiatok dejinného obdobia, ktoré je v histórii známe ako reformácia. Zavŕšením tohto rozchodu evanjelikov augsburského vyznania s rímskokatolíckou cirkvou boli výsledky Tridentského koncilu. V západnej a strednej Európe vznikli dve veľké kresťanské spoločenstvá – katolícke a protestantské. (Viac o histórii reformácie si prečítajte v článkoch v rubrike Žilinská synoda - Z histórie).

 

-eš- | 11.5.2009

viac

Čo nájdete v májovej Dúhe?

Vkladačka – Srdiečko pre mamičku Biblická matematika: Deviatka alebo nevďační uzdravení Našim najmenším: Vankúšik – mamička mojaNa detskej besiedke: Zlaté teľa Skutočný príbeh: Mamička 2 Ďalej:

 

-ek- | 5.5.2009

viac

Vyšla nová kniha Jána Greša

ThDr. Ján Grešo, docent EBF UK, zborový farár CZ Bratislava, je autorom knihy „Tvorivá sila nádeje“. Obsahuje výber z jeho kázní, ktorými potešoval a posilňoval starších a nemocných. Vydal ju Witty di Vine (www.wdv.sk) a ilustroval Martin Gallo.

 

-ek- | 4.5.2009

viac

Súťaž v speve piesní s duchovnou tematikou

V piatok 8. mája 2009 o 18.00 hod. sa v artikulárnom ev. kostole v Hronseku bude konať ekumenická bohoslužba, po ktorej sa od 18.30 hod. uskutoční súťaž akademických speváckych zborov.

 

-ek- | 4.5.2009

viac

Orientácie - 10. mája 2009

V nedeľu 10. mája uvádza STV 2 o 12.40 hod. evanjelické Orientácie na témy: Spomienka na M. R. Štefánika, Nový schematizmus ECAV, Apoštol Pavel a Cithara...

 

-ek- | 3.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart