Ján Jamnický – 101 rokov od narodenia

Ján Jamnický sa narodil 20. mája 1908 v Jasenovej v rodine evanjelického farára. Patrí k zakladateľom slovenského profesionálneho divadla, k tým, ktorí mu otvárali i okná do sveta.

 

-eš- | 22.5.2009

viac

Začína sa svätodušné obdobie

Na dnes, štvrtok 21. mája 2009, pripadol sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini). Je to pohyblivý sviatok, ktorý je odvodený od termínu Veľkej noci: pripadá na 40. deň po nedeli Vzkriesenia Pánovho. Sviatkom Vstúpenia sa začína svätodušné obdobie (svätodušný kruh).

 

-eš- | 21.5.2009

viac

Výstava o M. R. Štefánikovi

Výstavu "Štefánik - človek a legenda" si môžete pozrieť vo výstavnom pavilóne SNM v bratislavskom Podhradí na Žižkovej ulici do 31. 8. 2009. Výstava "Kabinetné zbierky Ev. lýcea v Bratislave" (kolekcia pamiatok z praveku až stredoveku) potrvá do decembra 2009.

 

-eš- | 21.5.2009

viac

V GMM výstava o Ľudovítovi Hűvössym

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote otvorili výstavu venovanú evanjelickým farárom Ľ. Hűvössymu a Samuelovi Tomášikovi i ďalším nadšencom v oblasti archeológie.

 

-eš- | 20.5.2009

viac

Nové súčasné teologické dielo

pod názvom „Cyril Jeruzalemský a Martin Luther“ ponúka vydavateľstvo Tranoscius. Napísal ho zborový farár v Rožňave Jerguš Olejár, senior Gemerského seniorátu.

 

J. Benčík | 20.5.2009

viac

Školenia pre duchovných - pozor, zmeny!

Školenia sa uskutočnia v jednotlivých seniorátoch ECAV v čase od 9.00 hod. cca do 16.00 hod. podľa nižšie uvedeného rozpisu:

 

GBÚ ECAV | 14.5.2009

viac

Zájazd do Švédska

Združenie evanjelických duchovných (ZED) v spolupráci s Centrom vzdelávania duchovných Švédskej evanjelickej cirkvi Göteborgského biskupstva pripravilo duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 8. do 15. 6. 2009 vo vzdelávacom a pastoračnom stredisku Ah stiftsgard na severozápade Švédska.

 

Ján Kolesár, vzdelávanie ZED  | 14.5.2009

viac

Pozvánka na prednášku

Lutherova spoločnosť v ČR pozýva slovenských záujemcov na prednášku Druhý Martin reformácie: Úloha Martina Chemnitza ve vývoji evanjelickej cirkvi a. v. a jej učenia po Lutherovej smrti v utorok 26. 5. 2009 o 18.00 hod. v Lutherovej sieni Chrámu sv. Michala V Jirchářích v Novém Městě pražském.

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Zájazd pre evanjelikov do Svätej zeme

Cestovná kancelária AWERTRAVEL pripravila pobytový zájazd pre evanjelikov (18. – 27. 9. 2009), ktorý je ojedinelou, a pritom cenovo výhodnou možnosťou uvidieť miesta, o ktorých rozpráva Biblia. Podrobnejšie:

 

-ek- | 12.5.2009

viac

Generálny biskup ide do Nemecka

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastní v dňoch 15. – 17. 5. 2009 v Blaubeurene v Nemecku na podujatiach k 175. výročiu vzniku Bazilejskej misie v Indii, kde pôsobil Samuel Hebich.

 

-ek- | 12.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart