EZS s MŠ v Prešove začína!

Evanjelická základná škola s materskou školou v Prešove začne svoju činnosť už od 1. 9. 2009. Termín podávania prihlášok: do 10. 8. 2009.

 

Radoslav Cingeľ, vedúci BÚ VD  | 27.7.2009

viac

SRo a STV aktuálne

1. 8. 2009 o 10:00 hod. - STV 2 - priamy prenos z ordinácie novokňazov z Ev. a. v. kostola v Leviciach 8. 8. 2009 - Rádio Regina, 21.00 – 22.00 Cesty: Postavme hradby Jeruzalema. Montáž z Dištriktuálnych dní VD ECAV v L. Mikuláši 23. 8. 2009 o 13:00 - STV 2 - evanjelické Orientácie - špeciálne letné vydanie

 

-eš- | 24.7.2009

viac

KLUB E v Púchove

V sobotu 25. 7. 2009 o 18.00 hod. sa v zborovom dome CZ ECAV Púchov uskutoční stretnutie KLUB-u E, na ktorý Vás srdečne pozývame. Viac v...

 

Bednárik Pavol | 23.7.2009

viac

Ordinácia novokňazov na internete

Ordináciu novokňazov, ktorá bude v sobotu 1. 8. 2009 o 10:00 hodine, môžete sledovať aj online na internete. Stačí ak si v uvedenom čase otvoríte stránku www.stv.sk. V pravom hornom rohu je ikonka živého vysielania. Kliknite na Dvojku a sledujte priamy prenos. Technické údaje: prenosová rýchlosť: 391 kb/s, veľkosť videa: 320 x 240....

 

Miloslav Gdovin | 21.7.2009

viac

Letný tábor ASF – Sühnezeichen Friedensdienste

Čo majú spoločné holandský pamätník Kamt Vught, česká dedina Domaslav a židovský cintorín v ukrajinskom Černovitzi, Terezín, Berlín a Timisoara? Na týchto miestach sa budú konať v roku 2009 letné tábory akcie Sühnezeichen Friedensdienste – a ešte iných od A ako Ahrensbök až W ako Wroclaw.

 

Marcela Kmeťová | 15.7.2009

viac

STV 2 - Orientácie a ordinácia novokňazov

19. 7. 2009 o 13:05 - evanjelické Orientácie 1. 8. 2009 o 10:00 - priamy prenos: ordinácia novokňazov v Leviciach 23. 8. 2009 o 13:00 - evanjelické Orientácie Podrobnejšie:

 

Miloslav Gdovin | 15.7.2009

viac

Pracovná pozícia

BÚ ZD ECAV na Slovensko vypisuje výberové konanie na funkciu tajomník pre cirkevné školstvo na polovičný pracovný úväzok s nástupom od 1. 9. 2009.

 

-eš- | 14.7.2009

viac

K histórii Žilinskej synody

V rubrike Žilinská synoda - K histórii uverejňujeme ďalšie články k 500. výročiu Žilinskej synody (vyšli aj v EPST). Veríme, že poslúžia k lepšej informovanosti o histórii evanjelikov na Slovensku: 1. Evanjelici na území dnešného Slovenska v 2. pol. 16. stor. (A. Hajduk) 2. Rudolf Habsburský (N. Hajský) 3. Úloha a vplyv rímskokatolíckej rehole jezuitov (Z. Bakošová, O.Peťkovský) 4....

 

Zora Bakošová | 11.7.2009

viac

Duchovné hodnoty pre dnešok

Pozývame vás na XII. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok 1. augusta 2009, ktoré v rámci Roka Aurela Stodolu (pozri tu) budú venované tejto významnej osobnosti (pozvánka tu).

 

Miloš Kovačka | 9.7.2009

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2010

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás o oznámenie zmien vo Vašich cirkevných zboroch do Tranovského kalendára na rok 2010, a to na adresu GBÚ alebo e-mailom na adresu media@ecav.sk. Termín: do 22. júla 2009 POZOR! Zmeny, ktoré už sú zachytené v Schematizme ECAV na Slovensku a na www.ecav.sk, nám už nenahlasujte.

 

Edita Škodová | 8.7.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart