Posledné zbohom Mgr. Jánovi Bartkovi

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že Mgr. Ján Bartko, ev. a. v. farár, 17. júna 2009 navždy opustil túto časnosť vo veku nedožitých 93 rokov. Posledná rozlúčka s ním bola v Ev. kostole v Kežmarku 20. júna...

 

-eš- | 20.6.2009

viac

Premiéra duchovnej opery Šavol

Pozývame Vás na premiéru siedmej duchovnej opery Víťazoslava Kubičku s názvom Šavol, ktorá sa uskutoční 4. júla 2009 o 18.30 hod. v artikulárnom kostole v Kežmarku a 5. júla 2009 o 18.30 v Divadle A. Bagara v Nitre.

 

-eš- | 18.6.2009

viac

Dovolenka vo Veľkom Slavkove

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove ponúka posledné voľné termíny cez prázdniny na rodinnú dovolenku, na dorastový alebo mládežnícky pobyt, či na zborové výlety. Voľné termíny sú: od 29. 6. - 5. 7. 2009 a od 12. - 18. 7. 2009.

 

 | 17.6.2009

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV pozýva cirkevných hudobníkov, kantorov, farárov a kaplánov na kurz v dňoch 2. - 4. 7. 2009 v priestoroch EBF UK v Bratislave zameraný na improvizáciu a kompozíciu v kantorskej a skladateľskej praxi.

 

Eva Kolesárová | 16.6.2009

viac

SYNODA ECAV 2009

Predsedníctvo Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku) v zmysle cirkevného zákona č. 15/99, § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch v organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku na dni 19. a 20. júna 2009 (piatok, sobota).

 

-eš- | 16.6.2009

viac

Pozvánka zo Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe

Slovenský evanjelický CZ v Prahe vás pozýva na rodinné stretnutie v prírode v sobotu 13. júna 2009 od 9.00 hod. v obci Chýnica pri Prahe - Gahlertov mlyn.

 

-ek- | 9.6.2009

viac

140. výročie narodenia Jána Maliarika

Dovoľte, aby sme Vás pozvali v nedeľu 14. 6. 2009 do Veľkých Levár na oslavy 140. výročia narodenia evanjelického farára a filozofa Jána Maliarika.

 

Katy Škrabáková, šéfredaktorka magazínu NIM | 9.6.2009

viac

Sviatok Svätej Trojice

Dnešný sviatok Svätej Trojice je oslavou Trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého (pozri kázeň doc. Jána Greša). Zároveň je posledným sviatkom svätodušného obdobia (svätodušného kruhu) a končí sa ním slávnostná časť cirkevného roka. Vstupujeme teda do bezslávnostnej časti cirkevného roka, v ktorej nie sú slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni: najbližšie to bude Sviatok apoštolov Petra a Pavla...

 

-eš- | 7.6.2009

viac

UPC MOSTY - program na jún a júl 2009

UPC MOSTY vás pozýva na nasledujúce aktivity, ktoré pre vás pripravilo na jún a júl 2009 (pozri tu).

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Koncerty spevokolov z Nemecka

Pozývame vás na chrámové koncerty, a to v piatok 5. júna o 19.00 hod. do Ev. a. v. kostola Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke a v sobotu 6. júna o 18.30 hod. do Ev. a. v. kostola v Nitre.

 

-eš- | 4.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart