Vernisáž putovnej výstavy o Cithare Sanctorum

V stredu 28. januára o 17.00 hod. sa v dvorane Starého lýcea na Konventnej 15 v Bratislave uskutoční vernisáž putovnej výstavy o Cithare Sanctorum (Tranovského kancionál).

 

-eš- | 26.1.2009

viac

Ev. služby Božie v rozhlase

25. 1. 2009 9.30 – 10.30 hod. – Evanjelické služby Božie z Pozdišoviec: Rádio Slovensko + Reginy

 

-eš- | 23.1.2009

viac

Pohreb básnika Milana Rúfusa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 11.1.2009 nás navždy opustil manžel a otec, slovenský básnik Milan Rúfus.

 

Manželka Magda a dcéra Zuzanka | 15.1.2009

viac

Spomienka na básnika M. Rúfusa na STV 2

Slovenská televízia si uctí pamiatku zosnulého básnika - majstra Rúfusa aj v piatok 16. januára 2009 na STV 2: 20:00 Portrét Milana Rúfusa z cyklu Profily z roku 1993 20:40 Nové modlitbičky (D. Jamrich a Detský spevácky zbor Škovránok)

 

-eš- | 15.1.2009

viac

Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom

V nedeľu 11. 1. 2009 nás navždy opustil významný slovenský básnik Milan Rúfus. Cirkevná rozlúčka s Milanom Rúfusom bude v sobotu 17. 1. 2009 o 11.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme na Panenskej ulici v Bratislave. Kázať bude doc. ThDr. Ján Grešo. Telesné pozostatky básnika budú uložené v jeho rodisku Závažnej Porube v nedeľu 18. 1. 2009.

 

-eš- | 14.1.2009

viac

K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov

Komunita Chemin Neuf a Medzinárodná ekumenická fraternita organizuje aj v tomto roku ako sprievodnú akciu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov – stretnutie NET FOR GOD 18. 1. 2009 o 15.00 hod. v Pastoračnom centre Jána Pavla II. pri Kostole Krista Kráľa na sídlisku Sekčov v Prešove.

 

Vladimír Margetaj, Poprad-Veľká | 13.1.2009

viac

UPOZORNUJEME NA ..

18. 1. 2009 10.00 hod. - ekumenické služby Božie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Nám. SNP 4, Bratislava 19. 1. 2009 11.00 hod. - seminár k mediálnym prenosom zo služieb Božích; pozvaní bratia farári a sestry farárky, prednášajúci a generálny biskup M. Klátik, GBÚ v Bratislave 25. 1. 2009 9.30 hod. - evanjelické služby Božie z Pozdišoviec v Slovenskom rozhlase a na Rádiu Regina

 

-eš- | 12.1.2009

viac

Cirkevné listy – december 2008

Z obsahu: Peter Leitmann a Marián Vongrej aj o ekonomike a eure, Monika Zaviš o pojme Kanaán, Igor Kišš o osobnosti biskupa Fedora Ruppeldta, A. Predmerská o Adamovi Škultétym a jeho Partyture, homília D. Germana Poďme do Betlehema a iné.

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 30.12.2008

viac

Vianočný vinš

Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva znova pokojom. Nech privíta ho každý po svojom a nech mu lásku sveta popraje, ako Ono symbolom dobra je. Nech dobrá vôľa k nám si prisadne a naše skutky nech sú príkladné, nech k našim blížnym cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu. Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody a v dušiach našich dobrá...

 

-id- | 25.12.2008

viac

SLUŽBY BOŽIE POČAS SVIATKOV

Bratislava-mesto - pozri TU Bratislava-Petržalka - pozri TU Bratislava-Prievoz - pozri TU Bratislava-Rača - pozri TU

 

Edita Škodová | 18.12.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart