K histórii Žilinskej synody

V rubrike Žilinská synoda - K histórii uverejňujeme ďalšie články k 500. výročiu Žilinskej synody (vyšli aj v EPST). Veríme, že poslúžia k lepšej informovanosti o histórii evanjelikov na Slovensku: 1. Evanjelici na území dnešného Slovenska v 2. pol. 16. stor. (A. Hajduk) 2. Rudolf Habsburský (N. Hajský) 3. Úloha a vplyv rímskokatolíckej rehole jezuitov (Z. Bakošová, O.Peťkovský) 4....

 

Zora Bakošová | 11.7.2009

viac

Duchovné hodnoty pre dnešok

Pozývame vás na XII. ročník podujatia Duchovné hodnoty pre dnešok 1. augusta 2009, ktoré v rámci Roka Aurela Stodolu (pozri tu) budú venované tejto významnej osobnosti (pozvánka tu).

 

Miloš Kovačka | 9.7.2009

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2010

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás o oznámenie zmien vo Vašich cirkevných zboroch do Tranovského kalendára na rok 2010, a to na adresu GBÚ alebo e-mailom na adresu media@ecav.sk. Termín: do 22. júla 2009 POZOR! Zmeny, ktoré už sú zachytené v Schematizme ECAV na Slovensku a na www.ecav.sk, nám už nenahlasujte.

 

Edita Škodová | 8.7.2009

viac

Veľká letná akcia v Tranosciu - leto 2009

Tranoscius, a. s., pre vás pripravil Veľkú letnú akciu - prechodné zníženie cien kníh na obdobie od 1.6.2009 do 31.8.2009. Veríme, že vás bohatá ponuka a výrazné zníženie cien našich kníh zaujme a tešíme sa na Vaše objednávky. V prílohe pripájame objednávkový list.

 

Ján Benčík, Tranoscius | 8.7.2009

viac

Vyšlo ďalšie číslo Rozmeru

V týchto dňoch vyšlo číslo 2/2009 štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Obsah čísla pozri ďalej.

 

Boris Rakovský | 8.7.2009

viac

Dištriktuálne dni VD ECAV na Slovensku

Pozývame vás na Dištriktuálne dni Východného dištriktu ECAV, ktoré sa budú konať v dňoch 31. 7. – 2. 8. 2009 v priestoroch Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou stretnutia je verš z knihy Nehemiáš: „Nože, postavme hradby Jeruzalema.“

 

VD ECAV | 7.7.2009

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku

Biskupský úrad ZD ECAV, Myjavský seniorát a CZ Sobotište vás srdečne pozývajú na tradičný Dištriktuálny deň na hrade Branč 5. júla 2009 (nedeľa) o 10.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži sestra seniorka POS Eva Juríková. Program obohatí vystúpenie spevokolov a animácie pre deti.

 

ZD ECAV | 30.6.2009

viac

Nezmeškajte termín!

Termín na podanie žiadosti o príspevok z Podporného cirkevného fondu sa blíži. Pokiaľ spĺňate kritériá hmotnej núdze, ako sú uvedené v CPP v oznámení 2/2008, správna rada PCF Vám môže priznať príspevok:

 

D. Vagaský, predseda SR PCF | 26.6.2009

viac

Zbierka CPP č. 2 - 2009

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 2 - 2009

 

Edita Škodová | 25.6.2009

viac

OZNAM: e-maily

Prosím bratov a sestry, ktorí v dňoch 11. - 16. 6., ako aj 19. - 23. 6. 2009 adresovali poštu na adresu media@ecav.sk, aby ju z technických príčin poslali ešte raz. Rovnako si, prosím, preverte aj doručenie Vašej pošty na ostatné e-mailové adresy GBÚ. Ďakujeme za pochopenie!

 

-eš- | 25.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart