V Prahe výstava o Štefanovi Osuskom

Vo štvrtok 12. novembra 2009 sa v Slovenskom inštitúte v Prahe uskutoční vernisáž výstavy Štefan Osuský – veľký slovenský diplomat, spolutvorca Česko-Slovenska a Spoločnosti národov.

 

-eš- | 11.11.2009

viac

20 rokov od pádu Berlínskeho múru

9. novembra si v Nemecku pripomenuli pád Berlínskeho múru, ktorý znamenal pád komunizmu v NDR. Zaujímavé je, že rozhodujúcim dňom ani tak tento deň, ale 9. október 1989, keď evanjelici v Lipsku začali protestovať proti totalite – modlitbami.

 

-eš- | 11.11.2009

viac

Konferencia SEM

Pozývame vás na Konferenciu Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM), ktorá sa uskutoční v dňoch 13. - 15. 11. 2009 v Liptovskom Mikuláši.

 

Ladislav Ontko | 5.11.2009

viac

Vyhlásenie verejnej súťaže

na vypracovanie návrhu "HLAVIČKY EVANJELICKÉHO POSLA SPOD TATIER" v zmysle § 847 Občianskeho zákonníka

 

Tranoscius, a. s. | 3.11.2009

viac

Pamiatka reformácie v STV a SRo

STV 2 31. 10. 9:55 Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa ECAV M. Klátika k Pamiatke reformácie 10:00 Služby Božie z Ev. kostola v Kežmarku k Pamiatke reformácie; káže biskup VD S. Sabol

 

-eš- | 30.10.2009

viac

Reformačné služby Božie

Služby Božie na Pamiatku reformácie v Bratislave v sobotu 31. októbra 2009: (Ak pošlete informáciu z Vášho CZ, tiež ju radi zverejníme.)

 

-eš- | 30.10.2009

viac

Celocirkevný futbalový turnaj

Srdečne Vás pozývame na celocirkevný futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorý sa bude konať 30. októbra 2009 o 11.00 hod. v Liptovskom Mikuláši.

 

Daniela Veselá | 30.10.2009

viac

NA TV Považie o Košeci

Regionálna TV Považie odvysiela 30. 10, 31. 10. a 1. 11. 2009 o 16.00 hod. záznam z ev. služieb Božích v Košeci k 13. výročiu založenia Strediska Ev. diakonie a 5. výročiu poskytovania sociálnych služieb v plnej prevádzke.

 

Ľubomír Marcina, správca SED | 29.10.2009

viac

Pamätný deň Ľudovíta Štúra

Deň narodenia Ľudovíta Štúra 29. októbra 1815 v Uhrovci si Slovenská republika pripomína od roku 1996 ako pamätný deň. Ľ. Štúra si ceníme ako národného buditeľa v období národného obrodenia, kodifikátora spisovnej slovenčiny, učiteľa na Evanjelickom lýceu v Bratislave, spisovateľa a novinára.

 

-eš- | 29.10.2009

viac

Pozrite si v STV 1

Dnes, 29. 10., o 19.15 hod. na STV 1 v relácii Slovensko dnes hovorí generálny biskup M. Klátik o Pamiatke reformácie a Pamiatke zosnulých.

 

-eš- | 29.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart