Pozvánka pre študujúcich v Bratislave

Milí bratia a milé sestry! Každý rok prichádza do Bratislavy študovať mnoho mladých ľudí z celého Slovenska. Veríme, že je naším spoločným záujmom, aby sa nestratili vo veľkej ponuke rôznych cirkví a náboženských hnutí alebo aj v sekulárnej oblasti.

 

CZ ECAV Bratislava | 9.10.2009

viac

Teologická konferencia 2009

Teologická konferencia 2009 sa koná od 7. do 9. októbra 2009 v hoteli Máj v Lipt. Jáne. Téma konferencie: Služby Božie a Večera Pánova. Viac v rubrike Teologická konferencia.

 

-eš- | 6.10.2009

viac

K výročiam EBF UK

3. 10. 2009 (sobota) Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice 21.00 – 22.00 Cesty: Minulosť, súčasnosť a perspektíva Evanjelickej bohosloveckej fakulty

 

 | 2.10.2009

viac

Stretnutie s hosťami z Detskej záhrady z Kene

Nadácia Integra a Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku vás pozývajú na stretnutie s hosťami z domova „Detská záhrada“ z Kene 3. 10. 2009 o 17.00 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

Jana Gasperová | 1.10.2009

viac

Spomienka na Vladimíra Kubovčáka

V nedeľu 4. októbra 2009 o 10.00 hod. si CZ ECAV Bratislava-Prievoz v rámci hlavných služieb Božích s úctou spomenie na svojho dlhoročného farára (1945 – 1991) Vladimíra Kubovčáka pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia (6. 10. 1919).

 

Ján Juráš | 1.10.2009

viac

Z histórie ECAV

Prečítajte si ďalšie články z histórie našej cirkvi: 1. Viedenský mier 1606 a uhorský snem 1608 (M. Gdovin) 2. Vojna s Turkami 1593 - 1606 (M. Gdovin) 3. Rodina...

 

-eš- | 1.10.2009

viac

KONCERT P. MICHALICU

Spojená škola, Evanjelický a.v. cirkevný zbor a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote Vás pozývajú na koncert

 

-eš- | 30.9.2009

viac

Vyšlo nové číslo Rozmeru 3-2009

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Vydavateľmi časopisu sú ERC v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský | 26.9.2009

viac

Luděk Rejchrt: SLNKO SVIETI PRE VŠETKÝCH

Rozprávanie z knihy kníh pre malé i veľké deti. Prave vyšla kniha SLNKO SVIETI PRE VSETKYCH, vhodná ako pomôcka na vyučovanie náboženstva - aj v ročníkovo zmiešaných skupinách. Viac: www.equilibria.sk

 

Martin Šefranko | 25.9.2009

viac

Naše rady náhle opustil Jaroslav Števove

So žiaľom v srdci vám oznamujeme, že naše rady nečakane navždy opustil náš spolupracovník, brat Ing. Jaroslav Števove. Pohrebná rozlúčka s ním bude 30. 9. 2009 o 14.00 hod. v Krematóriu v Bratislave.

 

Pracovníci GBÚ | 25.9.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart