Vyšiel Rozmer číslo 2 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú problematike nových náboženských hnutí a siekt a približujuje históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 20.6.2017

viac

Nové na ITV - Všeobecná pastorálna konferencia 2017

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV na Slovensku vo Zvolene 22. 5....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.6.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 23 - 2017

Viete, aký postoj majú moslimovia k ekológii, životnému prostrediu a čím sa líšia od Európanov? Aj túto otázku kladie najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Všíma si aj environmentálne tradície v krajinách vyznávajúcich islam v porovnaní s kresťanskými krajinami.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.6.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 22 - 2017

Sledovanie svojich záujmov je v dnešnom svete „normálne“ – človek alebo štát má právo si definovať alebo sledovať svoje záujmy. Lenže, ako hovorí Rousseau: Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Aké pravidlá záujmov a hodnôt by teda mali platiť v našom svete? Odpoveď hľadáme v téme 22. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 9.6.2017

viac

Televízny posol 4. 6.

V nedeľu 4. 6. 2017 o 13.25 hod. si na Dvojke môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Repríza: 5. 6. 2017 o 12.55 hod. na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 2.6.2017

viac

Sviatočné slovo na svätodušné sviatky

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. slávnosť svätodušnú 4. 6. prihovorí Mgr. Olina Kolar, námestná farárka, CZ Horné Zelenice. Na 2. slávnosť svätodušnú 5. 6. sa vám prihovorí Mgr. Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ Slovenská...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.6.2017

viac

Čo nájdete v júnovej Dúhe 2017

Maľované čítanie – O veľkej večeri; O desiatich pannách Príbeh s domaľovankou – Rozprávková Ruženka Pesnička s úlohou – Viem, že Pán Boh ráta so mnou Evanjelické osobnosti – Ľ. Podjavorinská Na detskej besiedke – Jozef v Egypte Predstavujeme vám... – EMŠ zo Spišskej Novej Vsi

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 31.5.2017

viac

Služby Božie z Partizánskej Ľupče 28. 5.

V nedeľu 28. 5. 2017 o 9.05 hod. v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Partizánskej Ľupče. Kázať bude zborový farár Ján Molčan; spievať sa budú piesne z ES č. 157, 162, 158, 354, A 39.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.5.2017

viac

Nové na ITV - Rozhovor na tému Vzťah a význam Starej zmluvy

V rubrike Rozhovory na stránke ITV prinášame rozhovor na tému Vzťah a význam Starej zmluvy s prof. ThDr. Jurajom Bándym....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 16.5.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 18 - 2017

Máj nie je len časom lásky, ale aj časom konfirmačných slávností v cirkevných zboroch. Konfirmácie sú vyvrcholením určitej etapy duchovných príprav mladého človeka, no neraz sa stáva, že potvrdením krstnej zmluvy sa tínedžeri zo zborov strácajú. Čo s tým? Odpovede hľadáme v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.5.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart