Vyšlo nové číslo Rozmeru 3-2009

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Vydavateľmi časopisu sú ERC v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský | 26.9.2009

viac

Luděk Rejchrt: SLNKO SVIETI PRE VŠETKÝCH

Rozprávanie z knihy kníh pre malé i veľké deti. Prave vyšla kniha SLNKO SVIETI PRE VSETKYCH, vhodná ako pomôcka na vyučovanie náboženstva - aj v ročníkovo zmiešaných skupinách. Viac: www.equilibria.sk

 

Martin Šefranko | 25.9.2009

viac

Naše rady náhle opustil Jaroslav Števove

So žiaľom v srdci vám oznamujeme, že naše rady nečakane navždy opustil náš spolupracovník, brat Ing. Jaroslav Števove. Pohrebná rozlúčka s ním bude 30. 9. 2009 o 14.00 hod. v Krematóriu v Bratislave.

 

Pracovníci GBÚ | 25.9.2009

viac

Emil Boleslav Lukáč

14. septembra 2009 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia Emila Boleslava Lukáča, evanjelického kňaza, učiteľa, básnika, prekladateľa, redaktora a publicistu.

 

-eš- | 23.9.2009

viac

Pozvánka na služby Božie v Košeci

V sobotu 3. októbra 2009 o 15.00 hod. na nádvorí SED v Košeci uskutočnia slávnostné služby Božie k 13. výročia založenia SED.

 

Ľubomír Marcina | 21.9.2009

viac

PONUKA

Ponúkame vám Evanjelický diár na rok 2010. Objednávky zasielajte do konca septembra na BÚ VD ECAV na Slovensku.

 

Peter Mihoč | 20.9.2009

viac

Radvanské chvályvzdanie I - Cesty k svetlu

CZ ECAV B. Bystrica-Radvaň vás pozýva na hudobno-slovné pásmo zo života rodiny Royovcov v nedeľu 20. septembra 2009 o 16.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Radvani.

 

-eš- | 18.9.2009

viac

450. výročie založenia CZ Nové Sady

CZ ECAV Nové Sady vás pozýva na slávnostné služby Božie k 450. výročiu založenia CZ 20. 9. 2009 o 9.30 hod. Kazateľom Božieho slova bude Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku.

 

-eš- | 18.9.2009

viac

Posledné zbohom I. Gantnerovi

So smútkom v srdci vám oznamujeme, že nás navždy opustil bývalý významný cirkevný funkcionár, spoluzakladateľ a dlhoročný správca Nadácie J. A. Komenského doc. Ivan Gantner. Pohreb bude 18. 9. o 11.00 hod. na Starom cintoríne v Žiline.

 

Katarína Záskalická, členka Predstavenstva NJAK | 17.9.2009

viac

Deň Živeny v Bratislave

Živena, spolok slovenských žien, Bratislava, vás pozýva na Deň Živeny v Bratislave pri príležitosti 140. výročia založenia spolku v sobotou 26. septembra 2009.

 

Edita Škodová | 14.9.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart