2. ročník Ceny Sebastian

Občianske združenie Ars Ante Portas vyhlásilo 2. ročník Ceny Sebastian za roky 2008 a 2009, ktoré je určené jednotlivcom i organizáciám za mimoriadny prínos k šíreniu odkazu diela J. S. Bacha. Nomináciu môžete poslať do 31. januára 2010.

 

Ján Juráš | 11.1.2010

viac

6. 1. - Zjavenie Krista Pána mudrcom

Nám svetlo Božie už svieti, daj nám, Bože, aby sme Ti na česť a chválu žili, nech tam, kde vládne temnota, vnášame svetlo života, a tak sme tebe milí. Keď raz náš Pán príde k súdu, tam nebudú zahanbení tí, ktorí mu boli verní. (ES 77)

 

-eš | 7.1.2010

viac

Pamiatke Eleny Maróthy-Šoltésovej

Pred 155 rokmi, 6. januára 1855, sa v Krupine narodila Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka, redaktorka, osvetová pracovníčka a zakladateľka ženského školstva. Významne zasiahla do slovenského národného života – literatúry, literárnej kritiky i do rozvoja ženského hnutia.

 

-eš- | 5.1.2010

viac

Požehnaný rok 2010!

Za Božie požehnanie v novom roku prosíme Pána Boha slovami piesne z Evanjelického spevníka č. 69: Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, keď do nového roku vstupujeme, nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.

 

-eš- | 4.1.2010

viac

Vianoce – ev. služby Božie v Bratislave

Rozpis evanjelických služieb Božích v bratislavských kostoloch počas vianočných sviatkov a na začiatku nového roka 2010:

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Vianočné programy v SRo, STV a TA 3

Upozorňujeme vás na niektoré programy v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii a TA 3 počas vianočných sviatkov. Presnejší rozpis duchovného vysielania SRo a STV nájdete v rubrike KALENDÁRIUM – Program médií.

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Požehnané Vianoce 2009!

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista a vyprosujeme Vám hojnosť Božieho požehnania a milosti v novom roku 2010.

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Vyšiel Rozmer 4-2009

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský | 17.12.2009

viac

Dvadsať pohľadov na Dieťa Ježiša

V stredu 16. 12. 2009 o 19.00 hod. bude v koncertnej sieni DVORANA VŠMU, Zochova ulica 1, Bratislava, benefičný koncert pre Kliniku detskej onkológie, kde zaznie Dvadsať pohľadov na Dieťa Ježiša od Oliviera Messiaena.

 

Ján Juráš | 16.12.2009

viac

Poprava kežmarských mučeníkov

16. december 1709, teda práve pred tristo rokmi, boli popravení kežmarskí mučeníci Jakub Kray, Martin Lány a Šebastián Topertzer.

 

-eš- | 16.12.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart