Vyhlásenie verejnej súťaže

na vypracovanie návrhu "HLAVIČKY EVANJELICKÉHO POSLA SPOD TATIER" v zmysle § 847 Občianskeho zákonníka

 

Tranoscius, a. s. | 3.11.2009

viac

Pamiatka reformácie v STV a SRo

STV 2 31. 10. 9:55 Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa ECAV M. Klátika k Pamiatke reformácie 10:00 Služby Božie z Ev. kostola v Kežmarku k Pamiatke reformácie; káže biskup VD S. Sabol

 

-eš- | 30.10.2009

viac

Reformačné služby Božie

Služby Božie na Pamiatku reformácie v Bratislave v sobotu 31. októbra 2009: (Ak pošlete informáciu z Vášho CZ, tiež ju radi zverejníme.)

 

-eš- | 30.10.2009

viac

Celocirkevný futbalový turnaj

Srdečne Vás pozývame na celocirkevný futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorý sa bude konať 30. októbra 2009 o 11.00 hod. v Liptovskom Mikuláši.

 

Daniela Veselá | 30.10.2009

viac

NA TV Považie o Košeci

Regionálna TV Považie odvysiela 30. 10, 31. 10. a 1. 11. 2009 o 16.00 hod. záznam z ev. služieb Božích v Košeci k 13. výročiu založenia Strediska Ev. diakonie a 5. výročiu poskytovania sociálnych služieb v plnej prevádzke.

 

Ľubomír Marcina, správca SED | 29.10.2009

viac

Pamätný deň Ľudovíta Štúra

Deň narodenia Ľudovíta Štúra 29. októbra 1815 v Uhrovci si Slovenská republika pripomína od roku 1996 ako pamätný deň. Ľ. Štúra si ceníme ako národného buditeľa v období národného obrodenia, kodifikátora spisovnej slovenčiny, učiteľa na Evanjelickom lýceu v Bratislave, spisovateľa a novinára.

 

-eš- | 29.10.2009

viac

Pozrite si v STV 1

Dnes, 29. 10., o 19.15 hod. na STV 1 v relácii Slovensko dnes hovorí generálny biskup M. Klátik o Pamiatke reformácie a Pamiatke zosnulých.

 

-eš- | 29.10.2009

viac

Ján Bocatius v dobových dokumentoch

Do 31. októbra 2009 si môžete vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 pozrieť výstavu Ján Bocatius v dobových dokumentoch.

 

-eš- | 23.10.2009

viac

Slovenský rozhlas 25. 10. 2009

Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica 7.55 – 8.00 Z duše: Eva Bachletová: Pamiatka reformácie 14.45 – 14.50 Z duše - repríza Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Ev. služby Božie z Rožňavy

 

-eš- | 22.10.2009

viac

Vystúpenie spevokolu z Dánska

V utorok 13. 10. 2009 v rámci večerných služieb Božích v Novom kostole v Bratislave na Legionárskej ul. so začiatkom o 18.00 hod. vystúpi spevokol Cantilena z dánskeho mesta Aarhus. Srdečne vás pozývame.

 

-mš- | 13.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart