Služby Božie v rozhlase

31. 1. 2010 - 9.30 – 10.30 - Rádio Slovensko + Reginy: Priamy prenos z Dolného Kubína zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 80. výročia úmrtia biskupa Jura Janošku; kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Rozlúčka s Radoslavom Cingeľom

Bratia a sestry v Kristovi, oznamujeme Vám vo veľkom zármutku, ale v pevnej nádeji v zmŕtvychvstaného Krista, že Pán života a smrti si povolal k sebe v nočných hodinách 27. 1. 2010 svojho verného služobníka, nášho milovaného Radka Cingeľa. Pohreb bude 30. 1. o 11.00 v Ev. kostole v Prešove. Pozostalá rodina

 

 | 28.1.2010

viac

Procedúry Európskej komisie a ETIKA

Hľadajú sa odborníci z oblasti etiky, filozofie, teológie, práva a vied, ktorí počas 5 rokov ako členovia mandátovej komisie môžu sledovať legislatívne procedúry Európskej komisie (EK) a hodnotiť jej nariadenia z ETICKÉHO HĽADISKA. Prihlásiť sa dá do 31. 1. 2010.

 

ERC v SR | 25.1.2010

viac

Vyšla Pneumatológia P. Tillicha

Cirkevný zbor ECAV v Poprade vydal knižne dizertačnú prácu svojho zborového farára Libora Bednára Pneumatológia Paula Tillicha. Kniha je vhodným úvodom do Tillichovej teológie.

 

Libor Bednár | 23.1.2010

viac

Ekumenické služby Božie v Žiline

Ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať v Ev. kostole v Žiline 24. januára 2010 o 10.00 hod. (priamy prenos na STV 2). Kázať bude generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik, predseda ERC.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 22.1.2010

viac

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Tlačová konferencia k Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku sa bude konať v utorok 26. januára o 11.30 hod. v zasadačke Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12 v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 22.1.2010

viac

158. výročie smrti J. Kollára

Pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe sa 25. 1. 2010 o 15.00 hod. bude konať pietne zhromaždenie k 158. výročiu jeho smrti.

 

Edita Škodová | 20.1.2010

viac

Výstava PREMENY BIBLIE

V Múzeu knižnej kultúry (býv. Oláhovom seminári) v Trnave bude 19. januára 2010 sprístupnená ďalšia výstava s tematikou knižnej kultúry, ktorá potrvá do 31. augusta 2010.

 

Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice | 15.1.2010

viac

Sféry dôverné a Rok kresťanskej kultúry

13. 1. - 21.55 - STV 2 - Sféry dôverné. Diskusia na tému Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2010: M. Klátik, F. Rábek, J. Juran, B. Turzonovová, Š. Bučko. Otázky posielajte na e-mailovú adresu: sfery@stv.sk. 14. 1. - 15.00 Sféry dôverné - repríza

 

-eš- | 12.1.2010

viac

Návrat časopisu Evanjelický východ

Po dlhšom období začína od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu opäť vydávať časopis Evanjelický východ.

 

Mgr. Peter Mihoč | 11.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart