Služby Božie v SRo

26. 4. 2009 9.30 – 11.00 Ev. služby Božie z Liptovského Hrádku-Dovalova (Rádio Slovensko + Reginy) 3. 5. 2009 9.30 – 10.30 Ev. služby Božie z Brezovej pod Bradlom (Rádio Slovensko + Reginy)

 

-eš- | 22.4.2009

viac

Oslavy 15. výročia založenia školy

V piatok 24. apríla o 8.30 hod. sa začne program osláv 15. výročia založenia Evanjelického gymnázia J. A. Komenského službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole na Mlynskej ulici v Košiciach, na ktorých bude slávnostným kazateľom Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

PaedDr. Dušan Havrila, konsenior Košického seniorátu ECAV | 22.4.2009

viac

Storočnica Júliusa Barča-Ivana (1. 5. 1909 – 25. 12. 1953)

V dňoch 24. a 26. 4. 2009 sa v Martine uskutočnia Dni Júliusa Barča-Ivana, ktoré sa budú konať v rámci Slovesnej jari pri príležitosti 100. výročia narodenia Júliusa Barča-Ivana. Pokračovať budú odborným seminárom so sprievodnými kultúrnymi a duchovnými podujatiami 29. 4. 2009 o 9.00 hod. v Krompachoch.

 

M. Kovačka | 21.4.2009

viac

Prezentácia knihy Z. Antalovej na GBÚ

Prezentácia knihy Zuzany Antalovej Z prednej strany mreží (pozri info v oznamoch 15.12. a 12. 3.) sa uskutoční 15. apríla 2009 o 16:00 hod v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

-eš- | 14.4.2009

viac

JURAJ TRANOVSKÝ (1592 – 1637)

9. apríla 2009 (podľa gregoriánskeho kalendára) alebo 27. marca (podľa juliánskeho kalendára) si pripomíname 417. výročie narodenia Juraja Tranovského - slovenského evanjelického farára, tvorcu českých a latinských duchovných modlitieb a piesní, významného predstaviteľa slovenskej barokovej literatúry, ktorý sa zvykne označovať aj ako slovanský Luther.

 

-eš- | 9.4.2009

viac

Pohrebná rozlúčka s Vladimírom Šefrankom

6. apríla 2009 vo veku 70 rokov náhle zomrel VLADIMÍR ŠEFRANKO, evanjelický farár v. v. Pohrebná rozlúčka s ním sa bude konať v stredu 8. apríla 2009 o 13.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Modre.

 

-eš- | 7.4.2009

viac

Blahoželáme

K víťazstvu vo voľbách na post prezidenta republiky 4. apríla 2009 blahoželáme súčasnému prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi (pozri rozhovor v oznamoch z 30. 3.). Prajeme mu veľa síl a Božieho požehnania na vykonávanie tejto zodpovednej funkcie v prospech občanov Slovenskej republiky. Zároveň vyjadrujeme prianie, aby vzťah pána prezidenta k našej ECAV na Slovensku bol aj naďalej pozitívny a slúžil tak k dobru nás všetkých.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 6.4.2009

viac

Programy k Veľkej noci v médiách

Z programovej ponuky SRo, STV a TA 3 venovanej evanjelikom počas Veľkej noci vyberáme:

 

-ek- | 5.4.2009

viac

Vzdelávanie kaplánov 2009

V dňoch 14. 4. - 17. 4. 2009 sa uskutoční vzdelávanie kaplánov vo Svite, v zborovom dome Alfa a Omega. Stretnutie sa začne v utorok 14. 4. o 18:00 hod. a končiť bude v piatok 17. 4. 2009 obedom. Vzdelávanie bude zamerané na pastorálku.

 

Daniela Veselá | 3.4.2009

viac

Ekumenická pastoračná služba

Vedenie ECAV na Slovensku sa v zmysle čl. 4 Dohody č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby obracia na záujemcov spomedzi duchovných o výkon pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 31.3.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart