Vianočné programy v SRo, STV a TA 3

Upozorňujeme vás na niektoré programy v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii a TA 3 počas vianočných sviatkov. Presnejší rozpis duchovného vysielania SRo a STV nájdete v rubrike KALENDÁRIUM – Program médií.

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Požehnané Vianoce 2009!

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista a vyprosujeme Vám hojnosť Božieho požehnania a milosti v novom roku 2010.

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Vyšiel Rozmer 4-2009

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský | 17.12.2009

viac

Dvadsať pohľadov na Dieťa Ježiša

V stredu 16. 12. 2009 o 19.00 hod. bude v koncertnej sieni DVORANA VŠMU, Zochova ulica 1, Bratislava, benefičný koncert pre Kliniku detskej onkológie, kde zaznie Dvadsať pohľadov na Dieťa Ježiša od Oliviera Messiaena.

 

Ján Juráš | 16.12.2009

viac

Poprava kežmarských mučeníkov

16. december 1709, teda práve pred tristo rokmi, boli popravení kežmarskí mučeníci Jakub Kray, Martin Lány a Šebastián Topertzer.

 

-eš- | 16.12.2009

viac

Prípravné porady k 1. krajinskej synode

Prípravné porady k zvolaniu prvej krajinskej synody a činnosť Petra Révaia - Miloš Kovačka (pozri tu)

 

-eš- | 15.12.2009

viac

Insita z Kovačice – Kňazovicovci a priatelia

V dňoch 11. 12. 2009 – 31. 1. 2010 je v obrazárni Thurzovho dom na Nám. SNP č. 4 v Banskej Bystrici predajná výstava obrazov insitných umelcov z Kovačice.

 

-eš- | 15.12.2009

viac

3. adventná nedeľa 13. 12.2009

Pripravujte cestu Hospodinovi! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou! (Izaiáš 40, 3.10) Text na zamyslenie: 1. Korintským 4, 1 - 5:

 

Ľ. a M. Hroboňovci | 11.12.2009

viac

Výberové konanie SBS

Výbor Slovenskej biblickej spoločnosti v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľ (general secretary) Slovenskej biblickej spoločnosti:

 

-eš- | 7.12.2009

viac

Spomienka na Jura Hronca

6. 12. 2009 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Gočove uskutočnia spomienkové služby Božie k 50. výročiu úmrtia akad. Jura Hronca.

 

Edita Škodová | 2.12.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart