Prihlášky na štúdium na EBF UK 2010

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje prijímacie konanie na akademický rok 2010/11. Prihlášky na štúdium treba doručiť do 31. marca 2010.

 

Edita Škodová | 6.2.2010

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskupský úrad VD ECAV Vás srdečne pozýva na 4.pastorálnu konferenciu v dňoch 17. - 19. 2. 2010 v Janoškovom dome a v CZ ECAV Východná.

 

Mgr. Peter Mihoč | 5.2.2010

viac

Viera v živote - nová relácia SRo

V sobotu 6. 2. 2010 o 21. hod. na vysielacom okruhu Rádio Regina odštartuje nová rozhlasová relácia náboženského vysielania Slovenského rozhlasu Viera v živote. Veríme, že aj tento duchovný magazín bude slúžiť na Božiu slávu a na dobro ľuďom.

 

Pavel Gabriš, redaktor náboženského vysielania SRo | 4.2.2010

viac

Koncert pre Haiti v UPC

9. februára 2010 bude v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline zbierka na Haiti formou SMS a predajom lístkov na koncert. Moderovať budú Adela a Sajfa, vystúpia M. Čírová, P. Cmorik, Z. Smatanová, L. Strike a Street Dance Academy. Koncert odvysiela kresťanská televízia TV LUX.

 

Zdroj: SME | 2.2.2010

viac

Uhorská vláda zatvorila ev. gymnázium

31. januára 1875 bolo uhorskou vládou zrušené patronátne slovenské evanjelické gymnázium v Martine, podobne ako revúcke evanjelické a znievske katolícke gymnázium v r. 1874.

 

Zdroj: TASR | 1.2.2010

viac

Modra - spomienkové stretnutie

Konfederácia politických väzňov Slovenska a CZ ECAV Modra Vás pozývajú na spomienkové stretnutie Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rokoch 1948 - 1989.

 

Peter Sandtner, predseda MO KPVS | 1.2.2010

viac

Evanjelické Orientácie 31. 1. 2010

Premiéra na STV 2 o 13:40; repríza v pondelok 1. 2. 2010 na STV 2 o 14:00. Z obsahu:

 

-eš- | 29.1.2010

viac

Vychovávať k mieru

8. základný kurz výchovy k mieru – prevencia násilia a spôsoby spracovania konfliktov od apríla 2010 do mája 2011 v Nemecku pre 2 záujemcov z našej cirkvi

 

Marcela Kmeťová | 29.1.2010

viac

8O rokov od úmrtia Jura Janošku

27. 1. si pripomíname 80. výročie úmrtia Jura Janošku, biskupa Východného dištriktu a prvého generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Bol aj spisovateľ, predseda Matice slovenskej, spoluzakladateľ spolku Tranoscius a iniciátor Ev. posla spod Tatier (viac v rubrike História - Významné osobnosti).

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Služby Božie v rozhlase

31. 1. 2010 - 9.30 – 10.30 - Rádio Slovensko + Reginy: Priamy prenos z Dolného Kubína zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 80. výročia úmrtia biskupa Jura Janošku; kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 28.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart