Spomienka na Jura Hronca

6. 12. 2009 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Gočove uskutočnia spomienkové služby Božie k 50. výročiu úmrtia akad. Jura Hronca.

 

Edita Škodová | 2.12.2009

viac

Výstava historických glóbusov

V dňoch 26. 11. – 20. 12. 2009 sa na barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave koná výstava zemských a hviezdnych glóbusov zachovaných v Knižnici Evanjelického lýcea v Bratislave na Konventnej ulici.

 

Martin Šefranko | 1.12.2009

viac

Vianočný koncert Karola Malého

V utorok 8. 12. 2009 o 19.00 hod. v Dome kultúry v Bratislave-Dúbravke, Saratovská ul., bude jubilejný, desiaty Vianočný koncert K. Malého.

 

Ján Juráš | 1.12.2009

viac

Vianočný spev pre život

Benefičný koncert Veľkého zboru donských kozákov zaznie vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave 13. decembra 2009 o 17.00 a 20.00 hod.

 

-jj- | 30.11.2009

viac

ADVENTNÉ OBDOBIE

Táto nedeľa – 29. novembra 2009 – je prvou adventnou nedeľou. Otvára sa ňou nový cirkevný rok. Cirkevný rok sa začína adventom, pretože príchodom Pána Ježiša Krista nastáva nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

 

Ján Grešo | 27.11.2009

viac

Slovenský rozhlas 28. 11. 2009

21.00 – 22.00 Cesty: Zmeny v cirkvách po novembri 1989 Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice Účastníci besedy: Mgr. M. Klátik, PhD., Mons. J. Formánek, ThLic. D. Dian, Ing. J. Juráš Pripravil P. Gabriš

 

-eš- | 27.11.2009

viac

Seniorálne stretnutie spevokolov BAS

Vnútromisijný výbor Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV Šamorín Vás pozývajú na

 

Marián Čop, predseda VMV BAS | 26.11.2009

viac

ZAČÍNA SA ADVENT

29. 11. 2009 na 1. adventnú nedeľu o 10.00 hod. si na STV 2 pozrite priamy prenos služieb Božích z Ev. a. v. chrámu Božieho v Lubine.

 

-eš- | 26.11.2009

viac

Výzva na predkladanie ponúk

Zverejňujeme výzvu na predkladanie ponúk z CZ ECAV Slovenská Ves.

 

Edita Škodová | 20.11.2009

viac

ADVENTNÁ RADOSŤ 2009

Pozývame Vás na kurz pre kantorov ADVENTNÁ RADOSŤ 2009 do Spišskej Novej Vsi v dňoch 3. - 5. decembra 2009.

 

Eva Kolesárová | 20.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart