Výstava PREMENY BIBLIE

V Múzeu knižnej kultúry (býv. Oláhovom seminári) v Trnave bude 19. januára 2010 sprístupnená ďalšia výstava s tematikou knižnej kultúry, ktorá potrvá do 31. augusta 2010.

 

Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice | 15.1.2010

viac

Sféry dôverné a Rok kresťanskej kultúry

13. 1. - 21.55 - STV 2 - Sféry dôverné. Diskusia na tému Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2010: M. Klátik, F. Rábek, J. Juran, B. Turzonovová, Š. Bučko. Otázky posielajte na e-mailovú adresu: sfery@stv.sk. 14. 1. - 15.00 Sféry dôverné - repríza

 

-eš- | 12.1.2010

viac

Návrat časopisu Evanjelický východ

Po dlhšom období začína od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu opäť vydávať časopis Evanjelický východ.

 

Mgr. Peter Mihoč | 11.1.2010

viac

2. ročník Ceny Sebastian

Občianske združenie Ars Ante Portas vyhlásilo 2. ročník Ceny Sebastian za roky 2008 a 2009, ktoré je určené jednotlivcom i organizáciám za mimoriadny prínos k šíreniu odkazu diela J. S. Bacha. Nomináciu môžete poslať do 31. januára 2010.

 

Ján Juráš | 11.1.2010

viac

6. 1. - Zjavenie Krista Pána mudrcom

Nám svetlo Božie už svieti, daj nám, Bože, aby sme Ti na česť a chválu žili, nech tam, kde vládne temnota, vnášame svetlo života, a tak sme tebe milí. Keď raz náš Pán príde k súdu, tam nebudú zahanbení tí, ktorí mu boli verní. (ES 77)

 

-eš | 7.1.2010

viac

Pamiatke Eleny Maróthy-Šoltésovej

Pred 155 rokmi, 6. januára 1855, sa v Krupine narodila Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka, redaktorka, osvetová pracovníčka a zakladateľka ženského školstva. Významne zasiahla do slovenského národného života – literatúry, literárnej kritiky i do rozvoja ženského hnutia.

 

-eš- | 5.1.2010

viac

Požehnaný rok 2010!

Za Božie požehnanie v novom roku prosíme Pána Boha slovami piesne z Evanjelického spevníka č. 69: Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, keď do nového roku vstupujeme, nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.

 

-eš- | 4.1.2010

viac

Vianoce – ev. služby Božie v Bratislave

Rozpis evanjelických služieb Božích v bratislavských kostoloch počas vianočných sviatkov a na začiatku nového roka 2010:

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Vianočné programy v SRo, STV a TA 3

Upozorňujeme vás na niektoré programy v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii a TA 3 počas vianočných sviatkov. Presnejší rozpis duchovného vysielania SRo a STV nájdete v rubrike KALENDÁRIUM – Program médií.

 

-eš- | 19.12.2009

viac

Požehnané Vianoce 2009!

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista a vyprosujeme Vám hojnosť Božieho požehnania a milosti v novom roku 2010.

 

-eš- | 19.12.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart