Pôstne zastavenie v Rači

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Bratislave-Rači pozýva všetkých, ktorí majú radi krásnu hudbu na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v Ev. kostole na Alstrovej ul. v nedeľu 21. 2. 2010 o 15.00 hod.

 

-eš- | 18.2.2010

viac

Služby Božie z Nitry v STV

21. 2. 2010 o 10.00 hod. na 1. pôstnu nedeľu sa na STV 2 uskutoční priamy prenos služieb Božích z Ev. a. v. kostola Sv. Ducha v Nitre. Prosíme, upozornite na to bratov a sestry, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu osobne prísť na služby Božie do chrámov Božích.

 

-eš- | 18.2.2010

viac

Pôst - radosť alebo žalosť?

Je začiatok pôstneho obdobia, ktoré je v cirkevnom roku zaradené do veľkonočného kruhu sviatkov. Slovo pôst pochádza z gréckeho slova nésteia (pôst) alebo nésteyó (postiť sa).

 

Ivan Lukáč, študent 1. roč. EBF UK | 17.2.2010

viac

Začína sa pôstne obdobie

V nedeľu 21. februára 2010, teda v 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové (quadragesimálne) pôstne obdobie. Znamená predovšetkým vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

 

-ok- | 17.2.2010

viac

Rodákom zo Sirka

Sestra Čižmárová spolu so sestrou farárkou Hrivnakovou nás požiadali, aby sme im pomohli prostredníctvom našej stránky pri ich zmysluplnej práci v prospech Sirku.

 

-eš- | 16.2.2010

viac

NEDÁVNO VYŠLO

Paul Tillich: Systematická teológia I, II a III Preklad: Ján Grešo. Liptovský Mikuláš : Tranoscius 2009, 760 s. ISBN 978-80-7140-319-7.

 

Libor Bednár | 16.2.2010

viac

TRANOSCIUS PONÚKA - 2010

Jaroslav Moncoľ: Zákon a evanjelium; Svetlo. Biblické histórie. 2., upravené vydanie; zostavil Karol Gabriš; Zhora dané; zostavili N. Baráthová a Z. Zimániová

 

-eš- | 16.2.2010

viac

Repríza CIEST z nedele

17. 2. 2010 (streda) - Rádio Regina Bratislava, B. Bystrica, Košice: 21.00 – 22.00 hod. Téma: Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2010

 

-eš- | 12.2.2010

viac

Nadácia J. A. Komenského prosí

Venujte 2 % z dane z príjmu za rok 2009.

 

Edita Škodová | 12.2.2010

viac

Pomôžme Haiti

Dobrovoľná ofera (zbierka) na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením na Haiti sa uskutoční v nedeľu 24. 1., v nedeľu 31. 1. alebo aj v nedeľu 7. 2. 2010 a uzavrieme ju 12. 2. 2010.

 

-eš- | 6.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart