Evanjelické Orientácie 14. 3.

14. 3. 2010 o 16:30 a repríza 15. 3. 2010 o 13:35. Z obsahu: CZ Považská Bystrica. Exodus. Diakonia v Košeci. Kniha o systematickej teológii. Spisovateľka Viera Švenková 21. 3. 2010 o 13:55 a 23:15Slovo - Mgr. Lívia Lichancová, ev. a. v. farárka v Brezovej pod Bradlom

 

M. Gdovin | 11.3.2010

viac

Možnosť štúdia v Missouri

Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, ponúka stredoškolákom štúdium na ich škole v šk. roku 2010/2011. Prihláste sa do 30. 3. 2010.

 

Daniela Veselá | 11.3.2010

viac

Pozývame na tlačovú konferenciu

Tlačová konferencia vo štvrtok 11. marca 2010 o 11.00 hod. v priestoroch Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, sa uskutoční na tému Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu a osláv 400. výročia Žilinskej synody.

 

Edita Škodová | 8.3.2010

viac

Svetový deň modlitieb 2010

Tohtoročný Svetový deň modlitieb, ktorý sa bude konať v piatok 5. marca 2010 v cirkevných zboroch po celom svete, pripravili kresťanské ženy z Kamerunu. Srdečne Vás pozývame do kostolov a zborových siení! Materiály k SDM si môžete stiahnuť nižšie:

 

Kvetuša Halačiová | 5.3.2010

viac

Deň Výskumu rakoviny – 7. marec

Nadácia Výskum rakoviny Vás pozýva na slávnostný koncert ku Dňu výskumu rakoviny v historickej budove SND 10. marca 2010 o 19.00 hod.

 

-jj- | 3.3.2010

viac

Internetová televízia ECAV v prevádzke

Dňa 1.3.2010 o 01:00 hod. začala oficiálnu prevádzku Internetová televízia ECAV. Realizačná skupina želá všetkým návštevníkom príjemné chvíle strávené pri jej sledovaní....

 

webmaster | 1.3.2010

viac

Výstava v Pálfiho paláci

Galéria Artem Vás pozýva na výstavu obrazov Michala Balážika TVORBA JE NEKONEČNO, ktorá je prístupná už od 23. 2. 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave. Slávnostná vernisáž bude 10. 3. 2010 o 18.00 hod.

 

-ľm- | 1.3.2010

viac

TRANOVSKÝ KALENDÁR 2011

Bratia a sestry, ak máte záujem prispieť do Tranovského kalendára na rok 2011, prihláste sa do 10. marca 2010 na adrese media@ecav.sk alebo písomne na adrese GBÚ. Tranovského kalendár 2011 bude na tému Lutherovej dekády na rok 2011: Ospravedlnení sme iba vierou v Krista Ježiša. (Gal 2, 16)

 

Edita Škodová | 26.2.2010

viac

Uzavretie dobrovoľnej ofery na pomoc postihnutým na Haiti

Bratia a sestry v Kristovi, oznamujeme Vám, že ku dňu 23. februára 2010 sme uzavreli dobrovoľnú oferu (zbierku) na pomoc postihnutým na Haiti, do ktorej veriaci ECAV na Slovensku prispeli sumou 32 173,70 eur.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 24.2.2010

viac

SRo 28. 2.2010

28. 2. 2010 (nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Marhane Rádio Slovensko 21.05 - 22.00 Cesty: Svetový deň modlitieb žien 2010 (P. Gabriš)

 

-eš- | 23.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart