Ekumenické služby Božie v Žiline

Ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať v Ev. kostole v Žiline 24. januára 2010 o 10.00 hod. (priamy prenos na STV 2). Kázať bude generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik, predseda ERC.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 22.1.2010

viac

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Tlačová konferencia k Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku sa bude konať v utorok 26. januára o 11.30 hod. v zasadačke Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12 v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 22.1.2010

viac

158. výročie smrti J. Kollára

Pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe sa 25. 1. 2010 o 15.00 hod. bude konať pietne zhromaždenie k 158. výročiu jeho smrti.

 

Edita Škodová | 20.1.2010

viac

Výstava PREMENY BIBLIE

V Múzeu knižnej kultúry (býv. Oláhovom seminári) v Trnave bude 19. januára 2010 sprístupnená ďalšia výstava s tematikou knižnej kultúry, ktorá potrvá do 31. augusta 2010.

 

Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice | 15.1.2010

viac

Sféry dôverné a Rok kresťanskej kultúry

13. 1. - 21.55 - STV 2 - Sféry dôverné. Diskusia na tému Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2010: M. Klátik, F. Rábek, J. Juran, B. Turzonovová, Š. Bučko. Otázky posielajte na e-mailovú adresu: sfery@stv.sk. 14. 1. - 15.00 Sféry dôverné - repríza

 

-eš- | 12.1.2010

viac

Návrat časopisu Evanjelický východ

Po dlhšom období začína od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu opäť vydávať časopis Evanjelický východ.

 

Mgr. Peter Mihoč | 11.1.2010

viac

2. ročník Ceny Sebastian

Občianske združenie Ars Ante Portas vyhlásilo 2. ročník Ceny Sebastian za roky 2008 a 2009, ktoré je určené jednotlivcom i organizáciám za mimoriadny prínos k šíreniu odkazu diela J. S. Bacha. Nomináciu môžete poslať do 31. januára 2010.

 

Ján Juráš | 11.1.2010

viac

6. 1. - Zjavenie Krista Pána mudrcom

Nám svetlo Božie už svieti, daj nám, Bože, aby sme Ti na česť a chválu žili, nech tam, kde vládne temnota, vnášame svetlo života, a tak sme tebe milí. Keď raz náš Pán príde k súdu, tam nebudú zahanbení tí, ktorí mu boli verní. (ES 77)

 

-eš | 7.1.2010

viac

Pamiatke Eleny Maróthy-Šoltésovej

Pred 155 rokmi, 6. januára 1855, sa v Krupine narodila Elena Maróthy-Šoltésová, spisovateľka, redaktorka, osvetová pracovníčka a zakladateľka ženského školstva. Významne zasiahla do slovenského národného života – literatúry, literárnej kritiky i do rozvoja ženského hnutia.

 

-eš- | 5.1.2010

viac

Požehnaný rok 2010!

Za Božie požehnanie v novom roku prosíme Pána Boha slovami piesne z Evanjelického spevníka č. 69: Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, keď do nového roku vstupujeme, nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.

 

-eš- | 4.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart