Na okraji a v strede – rasizmus v Nemecku

Ev. cirkev v Hanoveri pozýva jedného zástupcu z našej cirkvi, ktorý sa zaujíma o problematiku Pravicový extrémizmus, rasizmus a prejavy nepriateľstva voči skupinám ľudí na ekumenickú cestu po Nemecku s medzinárodnými expertmi od 30. apríla do 11. mája 2010. Prihláste sa do 25. 3. 2010 na adrese ausland@ecav.sk.

 

Marcela Kmeťová | 22.3.2010

viac

Možnosť študovať v Missouri

Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, ponúka stredoškolákom štúdium na ich škole v šk. roku 2010/2011. Prihláste sa do 30. 3. 2010.

 

Daniela Veselá | 22.3.2010

viac

190. výročie narodenia A. Sládkoviča

V piatok 26. 3. 2010 o 12.00 hod. si v ŠVK - Literárnom a hudobnom múzeu na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici pripomenú 190. výročie narodenia ev. farára a básnika Andreja Sládkoviča.

 

-zt- | 22.3.2010

viac

„Pôstny stôl“ 25. marca 2010

Srdečne vás pozývame do mládežníckeho centra KROK, Panenská ulica 25, Bratislava, kde 25. marca 2010 od 12.00 do 17.00 hod. môžete zavítať na pôstny obed.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia | 22.3.2010

viac

Deň organa 21. 3. 2010

Vyzývame všetky CZ ECAV na Slovensku a všetky kresťanské cirkvi na Slovensku, aby sa v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 podľa svojich možností zapojili do podujatí venovaných ev. kantorovi a kapelníkovi, slávnemu skladateľovi J. S. Bachovi.

 

Edita Škodová | 18.3.2010

viac

Slávnostné udelenie Ceny Sebastian

Občianske združenie Ars ante portas vás pozýva v nedeľu 21. marca 2010 o 16.00 hod. na udelenie Ceny Sebastian za obdobie 2008 – 2009 v Ev. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničné nám. (spoje 201, 202, 208).

 

-jj- | 17.3.2010

viac

CZ ECAV Modra-Kráľová pozýva

V rámci Dňa organa a Roka kresťanskej kultúry sa 20. marca 2010 uskutoční koncert venovaný J. S. Bachovi spojený s vernisážou obrazov prof. Janky Krivošovej.

 

 | 17.3.2010

viac

Koncert v CZ ECAV Bratislava-Petržalka

Pozývame vás na koncert organistky Anny Predmerskej-Zúrikovej k Dňu organa 21. marca 2010 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej ul., zostavený z diel J. S. Bacha.

 

-eš- | 16.3.2010

viac

Tlačovka s gen. tajomníkom SLZ I. Nokom

Tlačová konferencia v stredu 17. marca 2010 o 9.00 hod. v zariadení Ministerstva zahraničia SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava, sa uskutoční v posledný deň rokovania Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu pre Európu.

 

-eš- | 15.3.2010

viac

Evanjelické Orientácie 14. 3.

14. 3. 2010 o 16:30 a repríza 15. 3. 2010 o 13:35. Z obsahu: CZ Považská Bystrica. Exodus. Diakonia v Košeci. Kniha o systematickej teológii. Spisovateľka Viera Švenková 21. 3. 2010 o 13:55 a 23:15Slovo - Mgr. Lívia Lichancová, ev. a. v. farárka v Brezovej pod Bradlom

 

M. Gdovin | 11.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart