Koncert pre Haiti v UPC

9. februára 2010 bude v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline zbierka na Haiti formou SMS a predajom lístkov na koncert. Moderovať budú Adela a Sajfa, vystúpia M. Čírová, P. Cmorik, Z. Smatanová, L. Strike a Street Dance Academy. Koncert odvysiela kresťanská televízia TV LUX.

 

Zdroj: SME | 2.2.2010

viac

Uhorská vláda zatvorila ev. gymnázium

31. januára 1875 bolo uhorskou vládou zrušené patronátne slovenské evanjelické gymnázium v Martine, podobne ako revúcke evanjelické a znievske katolícke gymnázium v r. 1874.

 

Zdroj: TASR | 1.2.2010

viac

Modra - spomienkové stretnutie

Konfederácia politických väzňov Slovenska a CZ ECAV Modra Vás pozývajú na spomienkové stretnutie Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rokoch 1948 - 1989.

 

Peter Sandtner, predseda MO KPVS | 1.2.2010

viac

Evanjelické Orientácie 31. 1. 2010

Premiéra na STV 2 o 13:40; repríza v pondelok 1. 2. 2010 na STV 2 o 14:00. Z obsahu:

 

-eš- | 29.1.2010

viac

Vychovávať k mieru

8. základný kurz výchovy k mieru – prevencia násilia a spôsoby spracovania konfliktov od apríla 2010 do mája 2011 v Nemecku pre 2 záujemcov z našej cirkvi

 

Marcela Kmeťová | 29.1.2010

viac

8O rokov od úmrtia Jura Janošku

27. 1. si pripomíname 80. výročie úmrtia Jura Janošku, biskupa Východného dištriktu a prvého generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Bol aj spisovateľ, predseda Matice slovenskej, spoluzakladateľ spolku Tranoscius a iniciátor Ev. posla spod Tatier (viac v rubrike História - Významné osobnosti).

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Služby Božie v rozhlase

31. 1. 2010 - 9.30 – 10.30 - Rádio Slovensko + Reginy: Priamy prenos z Dolného Kubína zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 80. výročia úmrtia biskupa Jura Janošku; kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Rozlúčka s Radoslavom Cingeľom

Bratia a sestry v Kristovi, oznamujeme Vám vo veľkom zármutku, ale v pevnej nádeji v zmŕtvychvstaného Krista, že Pán života a smrti si povolal k sebe v nočných hodinách 27. 1. 2010 svojho verného služobníka, nášho milovaného Radka Cingeľa. Pohreb bude 30. 1. o 11.00 v Ev. kostole v Prešove. Pozostalá rodina

 

 | 28.1.2010

viac

Procedúry Európskej komisie a ETIKA

Hľadajú sa odborníci z oblasti etiky, filozofie, teológie, práva a vied, ktorí počas 5 rokov ako členovia mandátovej komisie môžu sledovať legislatívne procedúry Európskej komisie (EK) a hodnotiť jej nariadenia z ETICKÉHO HĽADISKA. Prihlásiť sa dá do 31. 1. 2010.

 

ERC v SR | 25.1.2010

viac

Vyšla Pneumatológia P. Tillicha

Cirkevný zbor ECAV v Poprade vydal knižne dizertačnú prácu svojho zborového farára Libora Bednára Pneumatológia Paula Tillicha. Kniha je vhodným úvodom do Tillichovej teológie.

 

Libor Bednár | 23.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart