TRANOVSKÝ KALENDÁR 2011

Bratia a sestry, ak máte záujem prispieť do Tranovského kalendára na rok 2011, prihláste sa do 10. marca 2010 na adrese media@ecav.sk alebo písomne na adrese GBÚ. Tranovského kalendár 2011 bude na tému Lutherovej dekády na rok 2011: Ospravedlnení sme iba vierou v Krista Ježiša. (Gal 2, 16)

 

Edita Škodová | 26.2.2010

viac

Uzavretie dobrovoľnej ofery na pomoc postihnutým na Haiti

Bratia a sestry v Kristovi, oznamujeme Vám, že ku dňu 23. februára 2010 sme uzavreli dobrovoľnú oferu (zbierku) na pomoc postihnutým na Haiti, do ktorej veriaci ECAV na Slovensku prispeli sumou 32 173,70 eur.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 24.2.2010

viac

SRo 28. 2.2010

28. 2. 2010 (nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Marhane Rádio Slovensko 21.05 - 22.00 Cesty: Svetový deň modlitieb žien 2010 (P. Gabriš)

 

-eš- | 23.2.2010

viac

Posledná rozlúčka s Jánom Štrbkom

Pozostalá rodina a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina so zármutkom v srdci, ale s nádejou vzkriesenia oznamujú, že dňa 19. 2. 2010 si Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti vo veku 75 rokov brata farára Jána Štrbku. Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 23. 2. 2010 o 14.00 hod. v Evanjelickom kostole v Žiline, Martina Rázusa 4.

 

Marián Kaňuch, zborový farár  | 22.2.2010

viac

Pôstne zastavenie v Rači

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Bratislave-Rači pozýva všetkých, ktorí majú radi krásnu hudbu na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v Ev. kostole na Alstrovej ul. v nedeľu 21. 2. 2010 o 15.00 hod.

 

-eš- | 18.2.2010

viac

Služby Božie z Nitry v STV

21. 2. 2010 o 10.00 hod. na 1. pôstnu nedeľu sa na STV 2 uskutoční priamy prenos služieb Božích z Ev. a. v. kostola Sv. Ducha v Nitre. Prosíme, upozornite na to bratov a sestry, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu osobne prísť na služby Božie do chrámov Božích.

 

-eš- | 18.2.2010

viac

Pôst - radosť alebo žalosť?

Je začiatok pôstneho obdobia, ktoré je v cirkevnom roku zaradené do veľkonočného kruhu sviatkov. Slovo pôst pochádza z gréckeho slova nésteia (pôst) alebo nésteyó (postiť sa).

 

Ivan Lukáč, študent 1. roč. EBF UK | 17.2.2010

viac

Začína sa pôstne obdobie

V nedeľu 21. februára 2010, teda v 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové (quadragesimálne) pôstne obdobie. Znamená predovšetkým vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

 

-ok- | 17.2.2010

viac

Rodákom zo Sirka

Sestra Čižmárová spolu so sestrou farárkou Hrivnakovou nás požiadali, aby sme im pomohli prostredníctvom našej stránky pri ich zmysluplnej práci v prospech Sirku.

 

-eš- | 16.2.2010

viac

NEDÁVNO VYŠLO

Paul Tillich: Systematická teológia I, II a III Preklad: Ján Grešo. Liptovský Mikuláš : Tranoscius 2009, 760 s. ISBN 978-80-7140-319-7.

 

Libor Bednár | 16.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart