Začína sa pôstne obdobie

V nedeľu 21. februára 2010, teda v 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové (quadragesimálne) pôstne obdobie. Znamená predovšetkým vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

 

-ok- | 17.2.2010

viac

Rodákom zo Sirka

Sestra Čižmárová spolu so sestrou farárkou Hrivnakovou nás požiadali, aby sme im pomohli prostredníctvom našej stránky pri ich zmysluplnej práci v prospech Sirku.

 

-eš- | 16.2.2010

viac

NEDÁVNO VYŠLO

Paul Tillich: Systematická teológia I, II a III Preklad: Ján Grešo. Liptovský Mikuláš : Tranoscius 2009, 760 s. ISBN 978-80-7140-319-7.

 

Libor Bednár | 16.2.2010

viac

TRANOSCIUS PONÚKA - 2010

Jaroslav Moncoľ: Zákon a evanjelium; Svetlo. Biblické histórie. 2., upravené vydanie; zostavil Karol Gabriš; Zhora dané; zostavili N. Baráthová a Z. Zimániová

 

-eš- | 16.2.2010

viac

Repríza CIEST z nedele

17. 2. 2010 (streda) - Rádio Regina Bratislava, B. Bystrica, Košice: 21.00 – 22.00 hod. Téma: Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2010

 

-eš- | 12.2.2010

viac

Nadácia J. A. Komenského prosí

Venujte 2 % z dane z príjmu za rok 2009.

 

Edita Škodová | 12.2.2010

viac

Pomôžme Haiti

Dobrovoľná ofera (zbierka) na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením na Haiti sa uskutoční v nedeľu 24. 1., v nedeľu 31. 1. alebo aj v nedeľu 7. 2. 2010 a uzavrieme ju 12. 2. 2010.

 

-eš- | 6.2.2010

viac

Prihlášky na štúdium na EBF UK 2010

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje prijímacie konanie na akademický rok 2010/11. Prihlášky na štúdium treba doručiť do 31. marca 2010.

 

Edita Škodová | 6.2.2010

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskupský úrad VD ECAV Vás srdečne pozýva na 4.pastorálnu konferenciu v dňoch 17. - 19. 2. 2010 v Janoškovom dome a v CZ ECAV Východná.

 

Mgr. Peter Mihoč | 5.2.2010

viac

Viera v živote - nová relácia SRo

V sobotu 6. 2. 2010 o 21. hod. na vysielacom okruhu Rádio Regina odštartuje nová rozhlasová relácia náboženského vysielania Slovenského rozhlasu Viera v živote. Veríme, že aj tento duchovný magazín bude slúžiť na Božiu slávu a na dobro ľuďom.

 

Pavel Gabriš, redaktor náboženského vysielania SRo | 4.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart