Mládežnícky festival v Drážďanoch

Nadácia „Frauenkirche Dresden“ pozýva našich mládežníkov na mládežnícky festival EVA – Peace Academy 21. – 24. 5. 2010 (svätodušné sviatky) vo Frauenkirche v Drážďanoch. Prihláste sa čím skôr – pozri prílohy.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 29.4.2010

viac

Pozvánka na valné zhromaždenie SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien Vás pozýva na 8. valné zhromaždenie v sobotu 1. 5. 2010 od 10.00 hod. v Evanjelickom kostole v Klenovci.

 

Daniela Horínková | 29.4.2010

viac

51. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2010

Dnes, 29. apríla 2010, sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici koná už 51. ročník známej súťaže recitátorov I. - III. kategórie Sládkovičova Radvaň. 3. mája 2010 bude pokračovať súťažou recitátorov IV. - VI. kategórie a divadiel poézie v Bábkovom divadle na Rázcestí.

 

-zt- | 29.4.2010

viac

Pozvánka na seminár v Straßburgu

Inštitút pre ekumenický výskum v Straßburgu pozýva jedného zástupcu z ECAV na Slovensku na 44. medzinárodný ekumenický seminár, ktorý sa uskutoční 6. - 13. 7. 2010 v Straßburgu.

 

Marcela Kmeťová | 28.4.2010

viac

O J. M. Szeberinyim

Prednášku o vojenskom farárovi Jánovi Michalovi Szeberinyim predniesol brat farár v. v. ThDr. Ivan Tóth na stretnutí duchovných Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR 7. apríla 2010 na GBÚ.

 

Ivan Tóth  | 28.4.2010

viac

Pamätná izba Jozefa Mistríka

Otvorenie Pamätnej izby prof. Jozefa Mistríka sa uskutoční 30. apríla 2010 o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Španej doline.

 

-eš- | 28.4.2010

viac

Vyšli Fričovského Letokruhy

Pod názvom Letokruhy vydal Tranoscius výber z diela Ladislava Fričovského k jeho životnému jubileu. Kniha vyšla z iniciatívy a s prispením CZ Obišovce, kde brat Fričovský pôsobil ako farár - senior 26 rokov, čím si cirkevný zbor uctil jeho pôsobenie. Na vydaní sa podieľali H. Fričovská, J. Brozman a D. E. Hroncová....

 

Andrej Hajduk | 28.4.2010

viac

Kúpte si Bibliu

Slovenská biblická spoločnosť ponúka rôzne vydania Biblie a iné knihy v jarnej akcii od 26. apríla do 24. mája 2010. Knihy si môžete objednať na adrese distribucia@bible.sk. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.biblie.sk.

 

Erika Lišaníková | 28.4.2010

viac

Oznam o výberovom konaní

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta správca informačných a komunikačných technológií....

 

Personálne oddelenie | 28.4.2010

viac

Z obsahu EPST č. 17 - 2010

Čo všetko nás odvádza od Pána Boha? Sú to peniaze, majetok, naše vzťahy? O tom, ako tieto tri fenomény vplývajú na našu vieru a na čas, ktorý venujeme Bohu, hovorí v téme na tento týždeň Michal Klus. V novom EPST nájdete aj pokračovanie výkladu ku Knihe Daniel; aktuálne

 

-zz- | 27.4.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart