PONUKA

Ponúkame vám Evanjelický diár na rok 2010. Objednávky zasielajte do konca septembra na BÚ VD ECAV na Slovensku.

 

Peter Mihoč | 20.9.2009

viac

Radvanské chvályvzdanie I - Cesty k svetlu

CZ ECAV B. Bystrica-Radvaň vás pozýva na hudobno-slovné pásmo zo života rodiny Royovcov v nedeľu 20. septembra 2009 o 16.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Radvani.

 

-eš- | 18.9.2009

viac

450. výročie založenia CZ Nové Sady

CZ ECAV Nové Sady vás pozýva na slávnostné služby Božie k 450. výročiu založenia CZ 20. 9. 2009 o 9.30 hod. Kazateľom Božieho slova bude Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku.

 

-eš- | 18.9.2009

viac

Posledné zbohom I. Gantnerovi

So smútkom v srdci vám oznamujeme, že nás navždy opustil bývalý významný cirkevný funkcionár, spoluzakladateľ a dlhoročný správca Nadácie J. A. Komenského doc. Ivan Gantner. Pohreb bude 18. 9. o 11.00 hod. na Starom cintoríne v Žiline.

 

Katarína Záskalická, členka Predstavenstva NJAK | 17.9.2009

viac

Deň Živeny v Bratislave

Živena, spolok slovenských žien, Bratislava, vás pozýva na Deň Živeny v Bratislave pri príležitosti 140. výročia založenia spolku v sobotou 26. septembra 2009.

 

Edita Škodová | 14.9.2009

viac

PREČÍTAJTE SI (2)

Vznik a zriadenie Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi po 1. svetovej vojne (K 90-ročnému jubileu úsilia o autonómiu cirkvi) – J. Midriak Osobnosť Štefana Bočkaja – M. Kováčiková

 

-eš- | 14.9.2009

viac

Matej Bel zomrel pred 260 rokmi

Matej Bel – evanjelický farár, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku, geograf, pedagóg a encyklopedista, zomrel pred 260 rokmi. Prečítajte si: Zora Sirácka: Habsburgovci sa Mateja Bela báli, SME, 2009-08-27.

 

-eš- | 28.8.2009

viac

Súťaž - Košice-Terasa

Evanjelicky cirkevný zbor Košice-Terasa vyhlasuje súťaž návrhov na zabezpečenie architektonického návrhu evanjelického kostola Košice-Terasa II. Informácie na www.terasa.sk alebo na kosice-terasa@ecav.sk. Ďakujeme za Váš...

 

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 28.8.2009

viac

SVETOVÁ RADA CIRKVÍ - PRAKTIKUM 2010

Svetová rada cirkví ponúka prax v Ženeve pre 5 mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov od februára 2010 do januára 2011. Prihláste sa na GBÚ do 7. 9. 2009.

 

 | 26.8.2009

viac

30 rokov od úmrtia Fedora Ruppeldta

25. augusta 1979 zomrel v Žiline vo veku 93 rokov evanjelický farár, biskup Západného dištriktu, politik, hudobník a prekladateľ Fedor Fridrich Ruppeldt. Prečítajte si: Eliza Augustíny, Vlastenectvo ako láska k svetu. K 30. výročiu úmrtia Fedora Fridricha Ruppeldta, SLOVO, 26. 8. 2009.

 

-eš- | 26.8.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart