„Pôstny stôl“ 25. marca 2010

Srdečne vás pozývame do mládežníckeho centra KROK, Panenská ulica 25, Bratislava, kde 25. marca 2010 od 12.00 do 17.00 hod. môžete zavítať na pôstny obed.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia | 22.3.2010

viac

Deň organa 21. 3. 2010

Vyzývame všetky CZ ECAV na Slovensku a všetky kresťanské cirkvi na Slovensku, aby sa v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 podľa svojich možností zapojili do podujatí venovaných ev. kantorovi a kapelníkovi, slávnemu skladateľovi J. S. Bachovi.

 

Edita Škodová | 18.3.2010

viac

Slávnostné udelenie Ceny Sebastian

Občianske združenie Ars ante portas vás pozýva v nedeľu 21. marca 2010 o 16.00 hod. na udelenie Ceny Sebastian za obdobie 2008 – 2009 v Ev. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničné nám. (spoje 201, 202, 208).

 

-jj- | 17.3.2010

viac

CZ ECAV Modra-Kráľová pozýva

V rámci Dňa organa a Roka kresťanskej kultúry sa 20. marca 2010 uskutoční koncert venovaný J. S. Bachovi spojený s vernisážou obrazov prof. Janky Krivošovej.

 

 | 17.3.2010

viac

Koncert v CZ ECAV Bratislava-Petržalka

Pozývame vás na koncert organistky Anny Predmerskej-Zúrikovej k Dňu organa 21. marca 2010 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej ul., zostavený z diel J. S. Bacha.

 

-eš- | 16.3.2010

viac

Tlačovka s gen. tajomníkom SLZ I. Nokom

Tlačová konferencia v stredu 17. marca 2010 o 9.00 hod. v zariadení Ministerstva zahraničia SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava, sa uskutoční v posledný deň rokovania Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu pre Európu.

 

-eš- | 15.3.2010

viac

Evanjelické Orientácie 14. 3.

14. 3. 2010 o 16:30 a repríza 15. 3. 2010 o 13:35. Z obsahu: CZ Považská Bystrica. Exodus. Diakonia v Košeci. Kniha o systematickej teológii. Spisovateľka Viera Švenková 21. 3. 2010 o 13:55 a 23:15Slovo - Mgr. Lívia Lichancová, ev. a. v. farárka v Brezovej pod Bradlom

 

M. Gdovin | 11.3.2010

viac

Možnosť štúdia v Missouri

Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, ponúka stredoškolákom štúdium na ich škole v šk. roku 2010/2011. Prihláste sa do 30. 3. 2010.

 

Daniela Veselá | 11.3.2010

viac

Pozývame na tlačovú konferenciu

Tlačová konferencia vo štvrtok 11. marca 2010 o 11.00 hod. v priestoroch Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, sa uskutoční na tému Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu a osláv 400. výročia Žilinskej synody.

 

Edita Škodová | 8.3.2010

viac

Svetový deň modlitieb 2010

Tohtoročný Svetový deň modlitieb, ktorý sa bude konať v piatok 5. marca 2010 v cirkevných zboroch po celom svete, pripravili kresťanské ženy z Kamerunu. Srdečne Vás pozývame do kostolov a zborových siení! Materiály k SDM si môžete stiahnuť nižšie:

 

Kvetuša Halačiová | 5.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart