Zahynul biskup Mieczyslaw Cieslar

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku s tragickým úmrtím Mieczyslawa Cieslara, diecézneho biskupa Varšavskej diecézy, zástupcu biskupa Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku, duchovného v Ev. a. v. cirkevnom zbore v Lodži.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.4.2010

viac

2 % z dane za rok 2009

Milí bratia, milé sestry, informácie o občianskych združeniach a nadáciách v pôsobnosti CZ ECAV na Slovensku, ktoré sa uchádzajú o 2 % z dane za rok 2009 a dostali sme o nich od Vás potrebné údaje, si môžete pozrieť

 

-eš- | 16.4.2010

viac

Pozvánka na leto vo Wittenbergu

Centrum SLZ vo Wittenbergu ponúka počas tohto leta trojmesačnú stáž pre mladých ľudí v súvislosti s projektom Lutherova dekáda. Prihláste sa do 25. 4. 2010 na zahraničnom oddelení GBÚ.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 8.4.2010

viac

Koncert v Petržalke

V nedeľu 11. 4. 2010 o 18. hod. sa v Ev. kostole v Petržalke na Strečnianskej 15 bude konať koncert SLOVENSKÉHO KOMORNÉHO ORCHESTRA B. WARCHALA pod vedením Ewalda Danela, ktorý uvedie premiéru skladby NEDEĽNÁ HUDBA (chorálové prelúdiá a variácie pre sláčikový orchester a čembalo) od Ivana Valentu. Srdečne pozývame!

 

-eš- | 8.4.2010

viac

19. GEKE – biblický týždeň

V Berlíne od 17. 6. – 21. 6. 2010 sa uskutoční 19. GEKE – biblický týždeň na tému „Vy ste list Kristov“ – Listy apoštola Pavla a listy cirkevným zborom dnes.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 6.4.2010

viac

Rozlúčka so sestrou farárkou Petrou Rollerovou

V hlbokom zármutku vám oznamujeme, že sestra farárka Petra Rollerová z cirkevného zboru v Ulme-Böfingene skonala po dlhej, ťažkej chorobe vo veku 50 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude 7. apríla 2010 o 13.45 hod. v Ulme.

 

-eš- | 6.4.2010

viac

Evanjelický posol spod Tatier 13-14 2010

Práve vyšlo dvojčíslo EPST - časopisu pre všetkých evanjelikov na Slovensku.

 

-eš- | 1.4.2010

viac

Hontiansky spravodaj 2009

 

-eš- | 1.4.2010

viac

Upozorňujeme na programy cez Veľkú noc

Na Veľký piatok a na 1. slávnosť veľkonočnú prinesie Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a TA 3 nasledujúce programy pre evanjelických kresťanov:

 

-eš- | 31.3.2010

viac

Generálny biskup blahoželá učiteľom

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik odpovedal na otázky časopisu Naša univerzita a zablahoželal našim učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov.

 

-eš- | 26.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart