Programy v SRo a STV

23. 5. 2010 (svätodušná nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Turian STV 13:40 Slovo Eriky Hlačokovej; 0:30 - repríza

 

-eš- | 20.5.2010

viac

Dnes večer Sféry dôverné

Sledujte dnes večer na STV 2 o 22.00 hod. Sféry dôverné na tému Biblia a život človeka. Pozvanie prijali Juraj Bándy, Jozef Jančovič, Ján Grešo a Jozef Leščinský. Repríza: 20. 5. 2010, STV 2 o 14.35 hod.

 

-mg- | 19.5.2010

viac

Evanjelický východ - máj 2010

Májové číslo Východu otvára téma venovaná Svätému Duchu a jeho poslaniu v živote kresťana. O rozhovor sme požiadali S. Slávika, riaditeľa Slovenského evanjelizačné strediska. Reportáž približuje atmosféru konferencie Modlitebného spoločenstva. Dopĺňa ju anketa: Za koho sa modlíš?

 

–EMI- | 18.5.2010

viac

150. výročie narodenia Martina Kukučína

V dolnooravskej obci Jasenová, rodisku spisovateľa a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína, si v nedeľu 16. 5. pripomenuli 150. výročie jeho narodenia. Zároveň otvorili zrekonštruovaný areál jeho rodného domu.

 

-eš- | 17.5.2010

viac

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo – Ascensio Domini (v tomto roku je to štvrtok 13. 5.) sa začína svätodušné obdobie cirkevného roka. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním ukončil dielo vykúpenia a Jeho návrat do Božej slávy k Otcovi sa stal vyvrcholením Jeho pozemského účinkovania.

 

-eš- | 12.5.2010

viac

Pozvanie do Žiliny

„Slávnejšieho a pamätnejšieho dňa ťažko by bolo preukázať z minulosti cirkvi našej nad deň je zriadenia a osamostatnenia.“ Ak by sme chceli jednou vetou vyjadriť svoje hodnotenie Žilinskej synody, nenašli by sme lepšie slová ako tieto, ktoré už pred 100 rokmi vyriekol cirkevný historik J. Mocko.

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 12.5.2010

viac

Ars liturgica. Zlatníctvo v službách liturgie

Od 15. mája 2010 do marca 2011 si v zrekonštruovanej Klenotnici Bratislavského hradu môžete pozrieť výstavu liturgických predmetov Ars liturgica. Zlatníctvo v službách liturgie.

 

Edita Škodová | 11.5.2010

viac

Handbells a Spiritbells vystúpi v D. Strede

Koncert hudobného zboru Handbells a Spiritbells z Concordia univerzity v Irvine (Kalifornia) sa bude konať v nedeľu 23. mája 2010 o 17.00 hod. v Ev. chráme Božom v Dunajskej Strede.

 

M. Mikletičová | 11.5.2010

viac

Nové na Internetovej televízii ECAV

V rubrike Videoprogramy STV si po kliknutí na logo EPM - Internetovej televízie ECAV na Slovensku (vľavo hore) môžete pozrieť archívne záznamy STV z evanjelických Orientácií od 14. 3. 2010 do 21. 9. 2008.

 

-eš- | 11.5.2010

viac

Prečítajte si v EPST č. 19 - 2010

To, na čom záleží, je naozaj blízko – hovorí v úvodnej homílii Miroslav Kerekréty a otvára ňou pestré a zaujímavé čítanie v 19. čísle Evanjelického posla spod Tatier. Téma čísla hovorí o utrpení a o tom, ako sa máme správať k trpiacim ľuďom, ako im máme pomáhať v ťažkých chvíľach.

 

-zz- | 11.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart