Pamätná izba Jozefa Mistríka

Otvorenie Pamätnej izby prof. Jozefa Mistríka sa uskutoční 30. apríla 2010 o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Španej doline.

 

-eš- | 28.4.2010

viac

Vyšli Fričovského Letokruhy

Pod názvom Letokruhy vydal Tranoscius výber z diela Ladislava Fričovského k jeho životnému jubileu. Kniha vyšla z iniciatívy a s prispením CZ Obišovce, kde brat Fričovský pôsobil ako farár - senior 26 rokov, čím si cirkevný zbor uctil jeho pôsobenie. Na vydaní sa podieľali H. Fričovská, J. Brozman a D. E. Hroncová....

 

Andrej Hajduk | 28.4.2010

viac

Kúpte si Bibliu

Slovenská biblická spoločnosť ponúka rôzne vydania Biblie a iné knihy v jarnej akcii od 26. apríla do 24. mája 2010. Knihy si môžete objednať na adrese distribucia@bible.sk. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.biblie.sk.

 

Erika Lišaníková | 28.4.2010

viac

Oznam o výberovom konaní

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta správca informačných a komunikačných technológií....

 

Personálne oddelenie | 28.4.2010

viac

Z obsahu EPST č. 17 - 2010

Čo všetko nás odvádza od Pána Boha? Sú to peniaze, majetok, naše vzťahy? O tom, ako tieto tri fenomény vplývajú na našu vieru a na čas, ktorý venujeme Bohu, hovorí v téme na tento týždeň Michal Klus. V novom EPST nájdete aj pokračovanie výkladu ku Knihe Daniel; aktuálne

 

-zz- | 27.4.2010

viac

DO POZORNOSTI

Na Internetovej televízii ECAV na Slovensku si v sekcii Videoprogramy EMP - Dokumentárne filmy môžete pozrieť film o M. R. Štefánikovi V siločiarach viery.

 

-eš- | 26.4.2010

viac

Vypočujte si v Slovenskom rozhlase

25. 4. 2010 (nedeľa): Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Drienčan (Teplý Vrch) Ďalšie programy :

 

-eš- | 23.4.2010

viac

Synoda ECAV 2010 zvolaná

Synoda ECAV na Slovensku bude zasadať 1. a 2. júla 2010 v Žiline pod biblickým mottom "Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás." Žalm 68, 29b

 

GP ECAV na Slovensku | 23.4.2010

viac

Vyšiel Rozmer 1 – 2010

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský | 22.4.2010

viac

Vladimír Roy sa narodil pred 125 rokmi

Vladimír Roy, evanjelický farár, známy básnik a prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej moderny a symbolizmu, sa narodil v Kochanovciach 17. apríla 1885.

 

 | 19.4.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart