Výzva generálneho tajomníka I. Noka

Generálny tajomník Ishmael Noko po živelných pohromách, ktoré postihli Chile, pobrežie Japonska a predtým Haiti, oslovil listom členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu so žiadosťou o pomoc.

 

-eš- | 25.3.2010

viac

Ev. služby Božie na Kvetnú nedeľu

28. 3. 2010 (Kvetná nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie zo Šiah – káže zborová farárka Hana Peničková

 

-eš- | 25.3.2010

viac

Školenie k energetickému manažmentu

Pozývame vás na školenie k energetickému manažmentu, ktoré dňa 9. 4. 2010 vykoná brat Dr. Eberhard Müller z Diakonie v Nemecku s cieľom umožniť našim CZ uchádzať sa o podporu z Fondu na zachovanie Božieho stvorenstva.

 

Marcela Kmeťová, zahraničné oddelenie GBÚ | 23.3.2010

viac

Žilinský TIK pozýva

Turistická informačná kancelária (TIK) Mesta Žiliny vás v rámci cyklu Objavovanie Žiliny a okolia pozýva 27. marca od 13.30 do 15. 30 hod. na podujatie pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody s názvom Žilinská synoda, evanjelický kostol, evanjelické náboženstvo a tradície.

 

Žilinský večerník; 16/03/2010 | 23.3.2010

viac

Na okraji a v strede – rasizmus v Nemecku

Ev. cirkev v Hanoveri pozýva jedného zástupcu z našej cirkvi, ktorý sa zaujíma o problematiku Pravicový extrémizmus, rasizmus a prejavy nepriateľstva voči skupinám ľudí na ekumenickú cestu po Nemecku s medzinárodnými expertmi od 30. apríla do 11. mája 2010. Prihláste sa do 25. 3. 2010 na adrese ausland@ecav.sk.

 

Marcela Kmeťová | 22.3.2010

viac

Možnosť študovať v Missouri

Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, ponúka stredoškolákom štúdium na ich škole v šk. roku 2010/2011. Prihláste sa do 30. 3. 2010.

 

Daniela Veselá | 22.3.2010

viac

190. výročie narodenia A. Sládkoviča

V piatok 26. 3. 2010 o 12.00 hod. si v ŠVK - Literárnom a hudobnom múzeu na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici pripomenú 190. výročie narodenia ev. farára a básnika Andreja Sládkoviča.

 

-zt- | 22.3.2010

viac

„Pôstny stôl“ 25. marca 2010

Srdečne vás pozývame do mládežníckeho centra KROK, Panenská ulica 25, Bratislava, kde 25. marca 2010 od 12.00 do 17.00 hod. môžete zavítať na pôstny obed.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia | 22.3.2010

viac

Deň organa 21. 3. 2010

Vyzývame všetky CZ ECAV na Slovensku a všetky kresťanské cirkvi na Slovensku, aby sa v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 podľa svojich možností zapojili do podujatí venovaných ev. kantorovi a kapelníkovi, slávnemu skladateľovi J. S. Bachovi.

 

Edita Škodová | 18.3.2010

viac

Slávnostné udelenie Ceny Sebastian

Občianske združenie Ars ante portas vás pozýva v nedeľu 21. marca 2010 o 16.00 hod. na udelenie Ceny Sebastian za obdobie 2008 – 2009 v Ev. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničné nám. (spoje 201, 202, 208).

 

-jj- | 17.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart