Detský spevácky zbor SRo bude opäť spievať na počesť M. Rúfusa

V nedeľu 30. mája 2010 vás pozývame na koncerty v evanjelických kostoloch v Moravskom Lieskovom o 14.00 hod a v Piešťanoch o 18.00 hod.

 

Ján Juráš | 27.5.2010

viac

Biblická olympiáda 2010

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2010 sa uskutoční 28. mája 2010 v Evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote.

 

D. Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 27.5.2010

viac

Noc kostolov 28. mája 2010

Ev. kostol Sv. Ducha na Ul. Fraňa Mojtu v Nitre sa do podujatia Noc kostolov, ktorá bude 28. 5. 2010, zapojí diskusiou "Kto sú evanjelici", organovým koncertom T. Berecza, čítaním z Písma, koncertom skupiny Spasení a videoprezentáciou zo života CZ.

 

-eš- | 26.5.2010

viac

Avízo EPST č. 22 - 2010

Kedy kráčame v cirkevnom zbore širokou cestou? Vtedy, ak v našom strede nie je ukrižovaný Kristus. Aj to je jedna z odpovedí, ktorú nájdete v téme najnovšieho čísla vášho Posla.

 

-zz- | 25.5.2010

viac

Svätodušné dvojčíslo EPST

Krátko pred svätodušnými sviatkami vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, ktorého hlavnou témou je Svätý Duch a svätodušné sviatky.

 

-zz- | 20.5.2010

viac

Beseda s misionárom

Pozývame vás na večer s cestovateľom a misionárom Martinom Sýkorom 26. 5. 2010 o 17.00 hod. v detskom centre KROK, Panenska 25, o zážitkoch v Nepále.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia | 20.5.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s Danielom M. Faklom

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že včera večer, 19. 5. 2010, zomrel brat farár Daniel M. Fakla. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 22. 5. 2010 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Radvani. Kázňou slova Božieho poslúži brat gen. biskup M. Klátik.

 

Peter Ján Soták, Dobrá Niva, senior ZOS | 20.5.2010

viac

Programy v SRo a STV

23. 5. 2010 (svätodušná nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Turian STV 13:40 Slovo Eriky Hlačokovej; 0:30 - repríza

 

-eš- | 20.5.2010

viac

Dnes večer Sféry dôverné

Sledujte dnes večer na STV 2 o 22.00 hod. Sféry dôverné na tému Biblia a život človeka. Pozvanie prijali Juraj Bándy, Jozef Jančovič, Ján Grešo a Jozef Leščinský. Repríza: 20. 5. 2010, STV 2 o 14.35 hod.

 

-mg- | 19.5.2010

viac

Evanjelický východ - máj 2010

Májové číslo Východu otvára téma venovaná Svätému Duchu a jeho poslaniu v živote kresťana. O rozhovor sme požiadali S. Slávika, riaditeľa Slovenského evanjelizačné strediska. Reportáž približuje atmosféru konferencie Modlitebného spoločenstva. Dopĺňa ju anketa: Za koho sa modlíš?

 

–EMI- | 18.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart