Semfest 2010 v Záriečí 8. – 11. 7.

Gospelový festival hudby, divadla a rôzneho umenia, workshopov a seminárov organizovaných Spoločenstvom evanjelickej mládeže. Vystúpia: Out of Control, K-Projekt, Michal Prekop, Mišo Imlej Band. Info: http://semfest.sk/2010/

 

-eš- | 8.6.2010

viac

Oznámenie o úmrtí emer. biskupa J. Antala

Dôstojní bratia biskupi, vznešené sestry seniorky, vznešení bratia seniori, velebné sestry farárky, velební bratia farári, bohumilé cirkevné zbory ECAV na Slovensku, v mene pozostalej rodiny si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 4. júna 2010 v neskorých večerných hodinách, zomrel emeritný biskup ECAV na Slovensku, náš milý a vzácny brat ThDr. Ján Antal. O dva týždne by bol dosiahol 84. rok života.

 

Ivan Eľko, senior DNS | 7.6.2010

viac

Tesco Beh pre život

Humanitno–športové podujatie Nadácie Výskum rakoviny v sobotu 19. 6. 2010 v Bratislave

 

-jj- | 3.6.2010

viac

Spev pre život s donskými kozákmi

Benefičný koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny 22. 6. 2010 o 19.00 hod. – Estrádna hala PKO Bratislava

 

-jj- | 3.6.2010

viac

Sféry dôverné o evanjelikoch už DNES

STV 2 dňa 2. 6. o 22:00 hod.: Sféry dôverné. Evanjelici a ich miesto v dejinách, kultúre a súčasnej spoločnosti. Otázky a názory posielajte na sfery@stv.sk Repríza: 3. 6. o 14:10 hod.

 

-eš- | 2.6.2010

viac

EPST č. 23 - 2010

Čo znamená konfirmačný sľub? Táto otázka otvára najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier a ponúka jednoznačnú odpoveď. Akú? Dozviete sa v téme na s. 8 – 9.

 

-zz- | 1.6.2010

viac

Súťaž na výber dodávateľa

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice-Terasa vyhlasuje súťaž na výber dodávateľa stavby evanjelického kostola na Toryskej ulici.

 

O. Kolárovský, zborový farár | 31.5.2010

viac

Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

Sviatok Svätej Trojice je oslavou Božej trojjedinosti: Boha Otca – Stvoriteľa, Boha Syna Ježiša Krista – Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého – Posvätiteľa. Tento sviatok uzatvára svätodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo a vyvrcholil svätodušnými sviatkami. Ním sa končí slávnostná časť cirkevného roka.

 

-eš- | 28.5.2010

viac

Detský spevácky zbor SRo bude opäť spievať na počesť M. Rúfusa

V nedeľu 30. mája 2010 vás pozývame na koncerty v evanjelických kostoloch v Moravskom Lieskovom o 14.00 hod a v Piešťanoch o 18.00 hod.

 

Ján Juráš | 27.5.2010

viac

Biblická olympiáda 2010

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2010 sa uskutoční 28. mája 2010 v Evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote.

 

D. Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 27.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart