Deň Bachovej hudby 28. 7. – výzva

Pozývame cirkevné zbory, kantorov a organistov, ako aj predstaviteľov obcí a miest, vedúcich umeleckých a kultúrnych inštitúcií, orchestrov, aby sa prihlásili na podujatie Deň Bachovej hudby na Slovensku 28. júla 2010 v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010. PRIHLÁŠKA je nižšie.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie | 9.7.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s Jozefom Farkašom

Bratia a sestry, oznamujeme Vám smutnú správu: dnes predpoludním si Pán života a smrti povolal k sebe svojho verného služobníka, brata kantora Ing. Jozefa Farkaša, CSc.

 

Boris Mišina, zborový farár, senior | 9.7.2010

viac

EPST č. 28 - 2010

Augsburské vyznanie z 25. 6. 1530, ktorého 480. výročie si v tomto roku pripomíname, je témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Autor Miloslav Gdovin približuje dôvody vzniku tohto dokumentu a jeho význam pre súčasnosť.

 

-zz- | 7.7.2010

viac

Vyšiel Rozmer 2 - 2010

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu.

 

Boris Rakovský | 7.7.2010

viac

Dodatočné prijímačky na EBF UK

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2010/11 sa uskutoční dodatočné prijímacie konanie do nasledujúcich

 

Edita Škodová | 7.7.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s Jánom Čullým

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom Jánom Čullým, ktorý zomrel nedeľu večer 4. 7. 2010, bude v sobotu 10. 7. 2010 o 12.00 hod. v Ev. kostole Sv. Trojice vo Zvolene. Pochovávať bude brat dištriktuálny biskup Milan Krivda.

 

Peter Ján Soták, senior ZVS  | 6.7.2010

viac

Sváťa Karásek káže a spieva v Bratislave

CZ ECAV na Slovensku Bratislava vás pozýva na spomienkové podujatie pod názvom "Stoj v pravde" 10. a 11. júla 2010 pri príležitosti 595. výročia upálenia Majstra Jan Husa. Hosťom je Svatopluk Karásek, ev. farár z kostola U Salvátora v Prahe.

 

Martin Šefranko | 5.7.2010

viac

Čítajte EPST č. 27

Modliace sa spoločenstvo je zdravým spoločenstvom a modlitba je nástrojom našej záchrany, hovorí v téme najnovšieho Posla farára Michal Klus. Vyzýva tak k intenzívnejšiemu modlitebnému životu.

 

-zz- | 4.7.2010

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov 2010

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás poýva na kantorský kurz, ktorý sa bude konať v dňoch 8. – 10. júla 2010 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Eva Kolesárová | 2.7.2010

viac

V júnovej Dúhe nájdete

Puzzle s vystrihovačkou: Prechod cez Červené more / Zlaté teľa... Hráme sa s Dúhou: Chuť pšeničného zrniečka Darinkine nápady: Motýľ, pavučina a hriech Spievame: Sotva lúč slnka privolá ráno Čítame: Stratené a nájdené mačiatko Cvičíme: Žabka / Dedko a babka Príbeh zo života: Ako sme trávili prázdniny u starkej Na detskej besiedke: Ježiš náš Záchranca Dramatické pásmo: Pokec Na...

 

-red- | 25.6.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart