Ján Kollár – pietna spomienka v Prahe

V pondelok 26. 7. 2010 o 15.00 hod. sa bude konať tradičné spomienkové stretnutie pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe pri príležitosti 217. výročia jeho narodenia.

 

Dušan Tillinger, zborový farár  | 23.7.2010

viac

Z programu STV a SRo

31. 7. 2010 o 10.00 hod. - STV 2 - Ordinácia novokňazov - priamy prenos z Ev. chrámu Božieho v Adamovských Kochanovciach; slávnostný kazateľ: biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda 25. 7. 2010 o 9.30 hod. - Rádio Slovensko a Reginy – priamy prenos zo služieb Božích z Ev. kostola v Revúcej

 

-eš- | 23.7.2010

viac

SRo - Viera v živote: O pravde

24. 7. 2010 o 21.00 hod. Regina; 25. 7. o 8.00 hod. Devín Aktuálna júlová rozhlasová relácia Pavla Gabriša:

 

Pavel Gabriš, redaktor náb. vysielania SRo | 22.7.2010

viac

Oslavy 130. výročia narodenia Štefánika

Tento týždeň si pripomenieme 130. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. O pripravovaných podujatiach v dňoch 23. - 25. 7. 2010 nás z jeho rodnej obce Košariská informuje starostka obce Anna Abramovičová.

 

-eš- | 21.7.2010

viac

130. výročie narodenia V. P. Čobrdu

Dnes si pripomíname si 130. výročie narodenia Vladimíra Pavla Čobrdu, generálneho biskupa ECAV na Slovensku, biskupa Východného dištriktu, seniora Liptovského seniorátu a dlhoročného ružomberského farára, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti ECAV na Slovensku v 20. storočí.

 

Edita Škodová | 20.7.2010

viac

Letné dvojčíslo EPST č. 30 - 31

Leto je obdobím zvláštnych Božích milostí - v tomto duchu sme pre vás pripravili aj dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Prinášame vám v ňom svedectvo spoza väzenských múrov i ďalší príbeh evanjelickej rodiny.

 

-zz- | 20.7.2010

viac

Miloš Klátik cestuje do Bruselu

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik 19. júla 2010 o 10.00 hod. bude na pozvanie predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa v Bruseli.

 

Edita Škodová | 16.7.2010

viac

KONCERTY 28. JÚLA 2010

V rámci Dňa Bachovej hudby na Slovensku a Roka kresťanskej kultúry 2010 sa budú konať nasledujúce koncerty - pozri tu. Očakávame ďalšie prihlášky z našich cirkevných zborov a objednávky na notový...

 

 | 14.7.2010

viac

Časopis "Východ" v júli 2010

Ústrednou témou júlového Východu je odpustenie – medzi Bohom a človekom, ako aj v rovine medziľudských vzťahov. Rozhovor redakcii poskytol farár a spisovateľ Ladislav Fričovský, ktorý v tomto roku slávi okrúhle jubileum – 80 rokov, pričom naďalej aktívne tvorí a píše.

 

Peter Mihoč | 13.7.2010

viac

Štipendijný program pre mladých zo strednej a južnej Európy

Mid-Term-Program (MTP): 8-10 týždňov na vypracovanie vlastného projektu v spolupráci s nemeckým vzdelávacím zariadením (o.i. Deutscher Evangelischer Kirchentag - Nemecké evanjelické cirkevné dni). Prihlášky najneskôr do 15. júla 2010 na adresu ausland@ecav.sk.

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 12.7.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart