150. výročie narodenia Martina Kukučína

V dolnooravskej obci Jasenová, rodisku spisovateľa a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína, si v nedeľu 16. 5. pripomenuli 150. výročie jeho narodenia. Zároveň otvorili zrekonštruovaný areál jeho rodného domu.

 

-eš- | 17.5.2010

viac

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo – Ascensio Domini (v tomto roku je to štvrtok 13. 5.) sa začína svätodušné obdobie cirkevného roka. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním ukončil dielo vykúpenia a Jeho návrat do Božej slávy k Otcovi sa stal vyvrcholením Jeho pozemského účinkovania.

 

-eš- | 12.5.2010

viac

Pozvanie do Žiliny

„Slávnejšieho a pamätnejšieho dňa ťažko by bolo preukázať z minulosti cirkvi našej nad deň je zriadenia a osamostatnenia.“ Ak by sme chceli jednou vetou vyjadriť svoje hodnotenie Žilinskej synody, nenašli by sme lepšie slová ako tieto, ktoré už pred 100 rokmi vyriekol cirkevný historik J. Mocko.

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 12.5.2010

viac

Ars liturgica. Zlatníctvo v službách liturgie

Od 15. mája 2010 do marca 2011 si v zrekonštruovanej Klenotnici Bratislavského hradu môžete pozrieť výstavu liturgických predmetov Ars liturgica. Zlatníctvo v službách liturgie.

 

Edita Škodová | 11.5.2010

viac

Handbells a Spiritbells vystúpi v D. Strede

Koncert hudobného zboru Handbells a Spiritbells z Concordia univerzity v Irvine (Kalifornia) sa bude konať v nedeľu 23. mája 2010 o 17.00 hod. v Ev. chráme Božom v Dunajskej Strede.

 

M. Mikletičová | 11.5.2010

viac

Nové na Internetovej televízii ECAV

V rubrike Videoprogramy STV si po kliknutí na logo EPM - Internetovej televízie ECAV na Slovensku (vľavo hore) môžete pozrieť archívne záznamy STV z evanjelických Orientácií od 14. 3. 2010 do 21. 9. 2008.

 

-eš- | 11.5.2010

viac

Prečítajte si v EPST č. 19 - 2010

To, na čom záleží, je naozaj blízko – hovorí v úvodnej homílii Miroslav Kerekréty a otvára ňou pestré a zaujímavé čítanie v 19. čísle Evanjelického posla spod Tatier. Téma čísla hovorí o utrpení a o tom, ako sa máme správať k trpiacim ľuďom, ako im máme pomáhať v ťažkých chvíľach.

 

-zz- | 11.5.2010

viac

Spomienkové služby Božie

Ústredie EPS V OS SR a OZ SR Vás úpozýva na spomienkové služby Božie 10. 5. 2010 o 13.00 hod. v Malom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave k 65. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny a 130. výročiu narodenia gen. M. R. Štefánika. Kázať bude brat biskup ZD Milan Krivda.

 

-eš- | 10.5.2010

viac

Deň otvorených kostolov 9. 5. 2010

Ekumenická rada cirkví v SR v Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku vás pozýva zapojiť sa do podujatia Deň otvorených kostolov v nedeľu 9. mája 2010.

 

D. Horínková, ERC v SR | 7.5.2010

viac

Túto nedeľu - ORIENTÁCIE z ECAV

Pozrite si na STV2 9. 5. 2010 o 12.25 hod.; reprízu 10. 5. o 13.25 hod. Z obsahu:

 

Miloslav Gdovin | 6.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart