Sváťa Karásek káže a spieva v Bratislave

CZ ECAV na Slovensku Bratislava vás pozýva na spomienkové podujatie pod názvom "Stoj v pravde" 10. a 11. júla 2010 pri príležitosti 595. výročia upálenia Majstra Jan Husa. Hosťom je Svatopluk Karásek, ev. farár z kostola U Salvátora v Prahe.

 

Martin Šefranko | 5.7.2010

viac

Čítajte EPST č. 27

Modliace sa spoločenstvo je zdravým spoločenstvom a modlitba je nástrojom našej záchrany, hovorí v téme najnovšieho Posla farára Michal Klus. Vyzýva tak k intenzívnejšiemu modlitebnému životu.

 

-zz- | 4.7.2010

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov 2010

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás poýva na kantorský kurz, ktorý sa bude konať v dňoch 8. – 10. júla 2010 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Eva Kolesárová | 2.7.2010

viac

V júnovej Dúhe nájdete

Puzzle s vystrihovačkou: Prechod cez Červené more / Zlaté teľa... Hráme sa s Dúhou: Chuť pšeničného zrniečka Darinkine nápady: Motýľ, pavučina a hriech Spievame: Sotva lúč slnka privolá ráno Čítame: Stratené a nájdené mačiatko Cvičíme: Žabka / Dedko a babka Príbeh zo života: Ako sme trávili prázdniny u starkej Na detskej besiedke: Ježiš náš Záchranca Dramatické pásmo: Pokec Na...

 

-red- | 25.6.2010

viac

Cirkevné listy 6 - 2010

Editoriál: Pri zostavovaní tohto čísla Cirkevných listov som mal celkom jedinečnú skúsenosť. Ako vždy, pár príspevkov zostalo na poslednú chvíľu. Tentoraz to boli kľúčové – o M. R. Štefánikovi.

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 25.6.2010

viac

Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika

V piatok 25. júna 2010 vás pozývame na Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave.

 

Nadácia M. R. Štefánika | 22.6.2010

viac

Služby Božie z Kalnej nad Hronom

27. 6. 2010 (nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy: 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Kalnej nad Hronom

 

-eš | 22.6.2010

viac

Pamiatke Jozefa Bučka

27. júna 2010 v Martine sa budú konať slávnostné spomienkové služby Božie pri príležitosti 65. výročia úmrtia Jozefa Bučka (1907–1945), niekdajšieho evanjelického a. v. farára v Martine, a na privítanie knihy prof. Zory Frkáňovej o jeho živote a diele.

 

Miloš Kovačka | 22.6.2010

viac

Pre účastníkov osláv Žilinskej synody

Informácie o ubytovaní, stravovaní, doprave a parkovaní

 

Daniela Veselá | 22.6.2010

viac

Celocirkevná ofera pre teológov

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo na 4. nedeľu po Svätej Trojici - 27. júna 2010 - celocirkevnú oferu pre teológov.

 

Milan Jurík | 21.6.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart