Koncert v Dolných Salibách

Pozývame vás na organový koncert v rámci festivalu LAUDATIO ORGANI v sobotu 4. 9. 2010 o 19.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Dolných Salibách. Na organe Martina Šaška z r. 1878 zahrá ROMAN PERUCKI a na husliach MARIA PERUCKA (Poľsko).

 

-eš- | 31.8.2010

viac

Túto časnosť opustil Dušan Fabricius

So smútkom v srdci Vám oznamujeme, že vo štvrtok 26. 8. 2010 popoludní zomrel brat farár v. v. Dušan Fabricius. Pohrebná rozlúčka bude v utorok 31. 8. 2010 o 13.30 hod. v Ev. kostole v Brezne. Zvesťou slova Božieho poslúži brat emeritný biskup Ivan Osuský.

 

Peter Ján Soták, senior ZVS | 28.8.2010

viac

Dištriktuálne dni VD ECAV 2010

Po pozitívnej duchovnej skúsenosti z roku 2009 sa Východný dištrikt ECAV na Slovensku rozhodol aj v tomto roku organizovať Dištriktuálne dni VD ECAV 2010 v Lipt. Mikuláši 27. – 29. 8. 2010, tentoraz na tému „Proti prúdu“.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 27.8.2010

viac

Z programu STV 2 pre evanjelikov

28. 8. 19:50 (Ne)celebrity – Nora Baráthová 29. 8. 9:30 Pohľad späť – z archívu Redakcie duchovného života; 18:35 Ondrejský cintorín 31. 8. 13:30 Pohľad späť (R); 15:20 Trezor – Listy a odkazy farára Hodžu; 18:45 Profily – Milan Rúfus

 

Milo Gdovin | 27.8.2010

viac

35. výročie úmrtia Jozefa Juráša

17. 8. 2010 uplynulo 35 rokov od úmrtia Jozefa Juráša, ev. a. v. farára prenasledovaného komunistickým režimom. Jeho pamiatku si v nedeľu 29. 8. 2010 o 9.30 hod. pripomenú v CZ ECAV Bratislava-Petržalka, kde požehnane pôsobil v r. 1968 – 1972. Kázať bude zborový farár Ján Kolesár a prítomným sa prihovorí aj Ján Juráš, syn Jozefa Juráša.

 

Edita Škodová  | 27.8.2010

viac

Pozývame do Mikuláša

V sobotu 28. 8. 2010 o 17.00 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši bude konať komorný koncert Lucie Bílej s klavírnym sprievodom Petra Maláska. V nedeľu o 16.30 vás pozývame na pôvodnú slovenskú operu Evanjelium podľa Jána. Nedeľné služby Božie budú o 10.00 v Liptov Aréne.

 

-eš- | 27.8.2010

viac

Avízo na EPST č. 34

Je grafológia hriechom? Čo je jej cieľom? Akú výhodu môže človek získať vďaka grafológii? Odpovede na tieto otázky hľadáme v téme najnovšieho Posla.

 

-zz- | 26.8.2010

viac

Možnosti ubytovania v CZ - doplnené

Ak kliknete na slovo ponuka, nájdete tam kontakty na cirkevné zbory, kde si môžete zabezpečiť výhodné ubytovanie na konanie mládežníckych stretnutí, detských táborov atď. aj na individuálnu rekreáciu.

 

-eš | 24.8.2010

viac

Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve vypisuje konkurz

na nasledujúcu pracovnú pozíciu. Vložené 7. 8....

 

Edita Škodová | 24.8.2010

viac

Štipendiá ELCA a LWF

ELCA štipendium – žiadatelia musia byť aktívni členovia cirkvi, študenti VŠ, absolventi na pokročilej úrovni v oblasti teológie. Prihlášky pošlite na GBÚ do 1. októbra 2010.

 

Miroslava Horňáková | 24.8.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart