130. výročie narodenia V. P. Čobrdu

Dnes si pripomíname si 130. výročie narodenia Vladimíra Pavla Čobrdu, generálneho biskupa ECAV na Slovensku, biskupa Východného dištriktu, seniora Liptovského seniorátu a dlhoročného ružomberského farára, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti ECAV na Slovensku v 20. storočí.

 

Edita Škodová | 20.7.2010

viac

Letné dvojčíslo EPST č. 30 - 31

Leto je obdobím zvláštnych Božích milostí - v tomto duchu sme pre vás pripravili aj dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Prinášame vám v ňom svedectvo spoza väzenských múrov i ďalší príbeh evanjelickej rodiny.

 

-zz- | 20.7.2010

viac

Miloš Klátik cestuje do Bruselu

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik 19. júla 2010 o 10.00 hod. bude na pozvanie predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa v Bruseli.

 

Edita Škodová | 16.7.2010

viac

KONCERTY 28. JÚLA 2010

V rámci Dňa Bachovej hudby na Slovensku a Roka kresťanskej kultúry 2010 sa budú konať nasledujúce koncerty - pozri tu. Očakávame ďalšie prihlášky z našich cirkevných zborov a objednávky na notový...

 

 | 14.7.2010

viac

Časopis "Východ" v júli 2010

Ústrednou témou júlového Východu je odpustenie – medzi Bohom a človekom, ako aj v rovine medziľudských vzťahov. Rozhovor redakcii poskytol farár a spisovateľ Ladislav Fričovský, ktorý v tomto roku slávi okrúhle jubileum – 80 rokov, pričom naďalej aktívne tvorí a píše.

 

Peter Mihoč | 13.7.2010

viac

Štipendijný program pre mladých zo strednej a južnej Európy

Mid-Term-Program (MTP): 8-10 týždňov na vypracovanie vlastného projektu v spolupráci s nemeckým vzdelávacím zariadením (o.i. Deutscher Evangelischer Kirchentag - Nemecké evanjelické cirkevné dni). Prihlášky najneskôr do 15. júla 2010 na adresu ausland@ecav.sk.

 

Zahraničné oddelenie GBÚ | 12.7.2010

viac

Deň Bachovej hudby 28. 7. – výzva

Pozývame cirkevné zbory, kantorov a organistov, ako aj predstaviteľov obcí a miest, vedúcich umeleckých a kultúrnych inštitúcií, orchestrov, aby sa prihlásili na podujatie Deň Bachovej hudby na Slovensku 28. júla 2010 v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010. PRIHLÁŠKA je nižšie.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie | 9.7.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s Jozefom Farkašom

Bratia a sestry, oznamujeme Vám smutnú správu: dnes predpoludním si Pán života a smrti povolal k sebe svojho verného služobníka, brata kantora Ing. Jozefa Farkaša, CSc.

 

Boris Mišina, zborový farár, senior | 9.7.2010

viac

EPST č. 28 - 2010

Augsburské vyznanie z 25. 6. 1530, ktorého 480. výročie si v tomto roku pripomíname, je témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Autor Miloslav Gdovin približuje dôvody vzniku tohto dokumentu a jeho význam pre súčasnosť.

 

-zz- | 7.7.2010

viac

Vyšiel Rozmer 2 - 2010

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu.

 

Boris Rakovský | 7.7.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart