STV 2 ponúka

8. a 9. 8. Orientácie pre evanjelických veriacich 15. 8. Život sestier Royových

 

-eš- | 6.8.2010

viac

Výstava v Trnave predĺžená

Výstava Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 v Ev. kostole v Trnave, Nám. SNP 7, ktorú ste už mohli vidieť v Žiline počas osláv 400. výročia Žilinskej synody, je pre veľký záujem predĺžená až do septembra. Kostol je počas letnej turistickej sezóny otvorený aj v pracovných dňoch.

 

-eš- | 3.8.2010

viac

OHLAS na otváracie SB zo Stuttgartu v STV

Nazdávam sa, že zaradenie do vysielania STV otváracích služieb Božích zo Stuttgartu 25. 7. o 8.35, aj keď v nie veľmi vyhovujúcom čase, bolo veľmi dobrým počinom.

 

Ivan Chorvát st. | 2.8.2010

viac

Biblia - reedícia

Vydavateľstvo Tranoscius pripravuje reedíciu Biblie a pri tej príležitosti by sme chceli opraviť aj prípadné tlačové a jazykové chyby, ktoré sa v poslednom vydaní vyskytli. Prosíme Vás o spoluprácu. Vaše pripomienky odovzdáme na posúdenie kompetentným.

 

Naďa Kubányová, Tranoscius | 1.8.2010

viac

Ján Kollár – pietna spomienka v Prahe

V pondelok 26. 7. 2010 o 15.00 hod. sa bude konať tradičné spomienkové stretnutie pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe pri príležitosti 217. výročia jeho narodenia.

 

Dušan Tillinger, zborový farár  | 23.7.2010

viac

Z programu STV a SRo

31. 7. 2010 o 10.00 hod. - STV 2 - Ordinácia novokňazov - priamy prenos z Ev. chrámu Božieho v Adamovských Kochanovciach; slávnostný kazateľ: biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda 25. 7. 2010 o 9.30 hod. - Rádio Slovensko a Reginy – priamy prenos zo služieb Božích z Ev. kostola v Revúcej

 

-eš- | 23.7.2010

viac

SRo - Viera v živote: O pravde

24. 7. 2010 o 21.00 hod. Regina; 25. 7. o 8.00 hod. Devín Aktuálna júlová rozhlasová relácia Pavla Gabriša:

 

Pavel Gabriš, redaktor náb. vysielania SRo | 22.7.2010

viac

Oslavy 130. výročia narodenia Štefánika

Tento týždeň si pripomenieme 130. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. O pripravovaných podujatiach v dňoch 23. - 25. 7. 2010 nás z jeho rodnej obce Košariská informuje starostka obce Anna Abramovičová.

 

-eš- | 21.7.2010

viac

130. výročie narodenia V. P. Čobrdu

Dnes si pripomíname si 130. výročie narodenia Vladimíra Pavla Čobrdu, generálneho biskupa ECAV na Slovensku, biskupa Východného dištriktu, seniora Liptovského seniorátu a dlhoročného ružomberského farára, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti ECAV na Slovensku v 20. storočí.

 

Edita Škodová | 20.7.2010

viac

Letné dvojčíslo EPST č. 30 - 31

Leto je obdobím zvláštnych Božích milostí - v tomto duchu sme pre vás pripravili aj dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Prinášame vám v ňom svedectvo spoza väzenských múrov i ďalší príbeh evanjelickej rodiny.

 

-zz- | 20.7.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart