RTVS v nedeľu 23. 7. 2017

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – Evanjelické služby Božie z Dolného Srnia. Káže Mgr. Pavel Černaj, námestný farár. Piesne ES č. 187, 503, 201, 461, A 54 13.35 – STV Dvojka – repríza dokumentu Po stopách Martina Luthera (2015)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.7.2017

viac

Objednajte si EPST do schránky

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 2. polrok: 16,90 €.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 25 – 26

Hlavnou témou tohto dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier je rokovanie Synody ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 16. − 17. júna v Nimnici; pokračovanie nájdete v ďalšom čísle. Môžete si prečítať aj správu z 12. seniorálneho stretnutia Myjavského seniorátu v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2017

viac

Nové na ITV - Rozhovor 2 s generálnym dozorcom I. Lukáčom

V rubrike Rozhovory na stránke ITV prinášame rozhovor s generálnym dozorcom doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc.....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 4.7.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 27 - 2017

Kríza duchovného v úrade neznamená krízu úradu cirkvi. Ide pri nej o krízu duchovného, ordinovaného v službe cirkvi. Týka sa farárov v úrade, ktorý zastávajú a v ktorom si majú pred Pánom Bohom a pred ľuďmi počínať zodpovedne. Aké bývajú najčastejšie príčiny takejto krízy a ako ju riešiť? Odpovede hľadá najnovšie číslo EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 1.7.2017

viac

Vyšiel Rozmer číslo 2 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú problematike nových náboženských hnutí a siekt a približujuje históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 20.6.2017

viac

Nové na ITV - Všeobecná pastorálna konferencia 2017

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV na Slovensku vo Zvolene 22. 5....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.6.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 23 - 2017

Viete, aký postoj majú moslimovia k ekológii, životnému prostrediu a čím sa líšia od Európanov? Aj túto otázku kladie najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Všíma si aj environmentálne tradície v krajinách vyznávajúcich islam v porovnaní s kresťanskými krajinami.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.6.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 22 - 2017

Sledovanie svojich záujmov je v dnešnom svete „normálne“ – človek alebo štát má právo si definovať alebo sledovať svoje záujmy. Lenže, ako hovorí Rousseau: Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Aké pravidlá záujmov a hodnôt by teda mali platiť v našom svete? Odpoveď hľadáme v téme 22. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 9.6.2017

viac

Televízny posol 4. 6.

V nedeľu 4. 6. 2017 o 13.25 hod. si na Dvojke môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Repríza: 5. 6. 2017 o 12.55 hod. na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 2.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart