Sakrálna architektúra ECAV je v EDS

Pozývame vás na výstavu Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010, ktorú si teraz môžete pozrieť v Evanjelickom dome starostlivosti, Partizánska 2, Bratislava, do 26. 10. 2010 denne okrem pondelka v čase od 14.00 do 20.00 hod.

 

Edita Škodová | 28.9.2010

viac

Služby Božie z Kostolného

V nedeľu 26. 9. 2010 o 9.30 hod. si môžete vypočuť rozhlasové služby Božie z CZ ECAV Kostolné (sestra farárka Ľudmila Kopincová).

 

-eš- | 24.9.2010

viac

Evanjelický východ č. 9 - 2010

Pohostinnosť ako prejav lásky k blížnemu je ústrednou témou septembrového čísla Východu. V rozhovore čitateľom predstavujeme Dušana Cinu, nového riaditeľa BÚ VD. V reportáži sme sa zašli pozrieť na Ukrajinu spolu s tímom z cirkevného zboru v Martine.

 

-emi- | 23.9.2010

viac

POZÝVAME VÁS NA VÝSTAVU

Vernisáž putovnej výstavy VZŤAHY na tému „Kresťanská kultúra bola, je i bude súčasťou života Slovenska“ sa uskutoční 26. septembra 2010 o 9.30 hod. v rámci služieb Božích v Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

-eš- | 23.9.2010

viac

Rozhlasové Cesty 26. 9. 2010

2. časť reportáže z Dištriktuálnych dní VD si vypočujte o 21.05 hod. na Rádiu Slovensko alebo v repríze 30. 9. o 21.00 hod. na Rádiu Regina. Z obsahu:

 

Pavel Gabriš, redaktor náb. vysielania SRo | 22.9.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s J. Facunom

S hlbokým zármutkom Vám oznamujem, že Pán života a smrti si k sebe povolal brata farára v. v. Jána Facunu. Pohrebná rozlúčka sa konala v nedeľu 19. 10. v Ev. kostole vo Vyšnej Slanej. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat emeritný biskup Mgr. Ján Midriak. „... Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ J 11, 25 - 26

 

-eš- | 22.9.2010

viac

Pripomíname si Daniela Veselého

Dnes si spomíname na Daniela Štefana Veselého pri 10. výročí jeho úmrtia. Jeho nedožité 80. narodeniny sme si pripomenuli na Pamiatku Štefana mučeníka 26. decembra 2009.

 

Radim Pačmár | 21.9.2010

viac

Prečítajte si v EPST č. 38

Problém pedofílie je často tabuizovanou témou. Ako sa k nej má postaviť cirkev? Má sa zavrieť do svojich chrámov a nehasiť, čo ju nepáli? Odpovede hľadajte v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 20.9.2010

viac

Prečítajte si v EPST č. 37

Témou najnovšieho Posla sú učenie a život ako dve stránky jednej mince. O kríze dogmatiky i vplyve konzumu polemizuje autor Ján Ľachký. Okrem toho vám aj tento týždeň ponúkame aktuálne spravodajstvo z diania v cirkvi a dve stránky článkov do srdca a mysle - medzi nimi aj zamyslenie o správnych a pravých hodnotách.

 

-zz- | 17.9.2010

viac

Služby Božie v STV 19. 9.

STV 2 19. 9. 2010 o 9.30 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Evanjelického a. v. kostola v Liptovskom Mikuláši.

 

-eš- | 14.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart