Program STV 2 12 septembra

12:00 Orientácie ECAV – Monotematické vydanie venované oslavám 400. výročia Žilinskej synody Repríza: 13. 9. o 13:45 hod.

 

Miloslav Gdovin  | 7.9.2010

viac

Pozvanie na SB do UPC V Bratislave

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na evanjelické služby Božie v nedeľu 5. 9. 2010 o 9.30 hod v KLUBe-31 v rámci programu Univerzitného pastoračného centra MOSTY v Študentskom meste v Mlynskej doline v Bratislave.

 

Peter Mozola | 3.9.2010

viac

Avízo na EPST č. 35

Cirkev nie je miesto, kam chodíme. Cirkev tvoríme my všetci. Tak znie hlavná myšlienka témy Evanjelického posla č. 35. Autor Michal Klus v nej rozoberá dve hodnoty cirkvi: Krista a jednotu.

 

-zz- | 2.9.2010

viac

Novinka na ITV

Na www.ecav.sk/itv si pozrite niekoľko nahrávok zo služieb Božích pri príležitosti II. evanjelických cirkevných dní a 400. výročia Žilinskej synody v...

 

-eš- | 31.8.2010

viac

Koncert v Dolných Salibách

Pozývame vás na organový koncert v rámci festivalu LAUDATIO ORGANI v sobotu 4. 9. 2010 o 19.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Dolných Salibách. Na organe Martina Šaška z r. 1878 zahrá ROMAN PERUCKI a na husliach MARIA PERUCKA (Poľsko).

 

-eš- | 31.8.2010

viac

Túto časnosť opustil Dušan Fabricius

So smútkom v srdci Vám oznamujeme, že vo štvrtok 26. 8. 2010 popoludní zomrel brat farár v. v. Dušan Fabricius. Pohrebná rozlúčka bude v utorok 31. 8. 2010 o 13.30 hod. v Ev. kostole v Brezne. Zvesťou slova Božieho poslúži brat emeritný biskup Ivan Osuský.

 

Peter Ján Soták, senior ZVS | 28.8.2010

viac

Dištriktuálne dni VD ECAV 2010

Po pozitívnej duchovnej skúsenosti z roku 2009 sa Východný dištrikt ECAV na Slovensku rozhodol aj v tomto roku organizovať Dištriktuálne dni VD ECAV 2010 v Lipt. Mikuláši 27. – 29. 8. 2010, tentoraz na tému „Proti prúdu“.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 27.8.2010

viac

Z programu STV 2 pre evanjelikov

28. 8. 19:50 (Ne)celebrity – Nora Baráthová 29. 8. 9:30 Pohľad späť – z archívu Redakcie duchovného života; 18:35 Ondrejský cintorín 31. 8. 13:30 Pohľad späť (R); 15:20 Trezor – Listy a odkazy farára Hodžu; 18:45 Profily – Milan Rúfus

 

Milo Gdovin | 27.8.2010

viac

35. výročie úmrtia Jozefa Juráša

17. 8. 2010 uplynulo 35 rokov od úmrtia Jozefa Juráša, ev. a. v. farára prenasledovaného komunistickým režimom. Jeho pamiatku si v nedeľu 29. 8. 2010 o 9.30 hod. pripomenú v CZ ECAV Bratislava-Petržalka, kde požehnane pôsobil v r. 1968 – 1972. Kázať bude zborový farár Ján Kolesár a prítomným sa prihovorí aj Ján Juráš, syn Jozefa Juráša.

 

Edita Škodová  | 27.8.2010

viac

Pozývame do Mikuláša

V sobotu 28. 8. 2010 o 17.00 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši bude konať komorný koncert Lucie Bílej s klavírnym sprievodom Petra Maláska. V nedeľu o 16.30 vás pozývame na pôvodnú slovenskú operu Evanjelium podľa Jána. Nedeľné služby Božie budú o 10.00 v Liptov Aréne.

 

-eš- | 27.8.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart