Putovanie po chrámoch

V dňoch 11. až 15. októbra 2010 (pondelok až piatok) bude v rámci podujatia „Putovanie po chrámoch“ otvorený Veľký ev. kostol od 12.00 do 20.00 hod. (vchod z Panenskej ulice). Srdečne vás pozývame na duchovný program k rôznym aspektom témy „Stvorenie“ každý večer od 18.00 hod.:

 

Martin Šefranko, zborový farár | 10.10.2010

viac

Klub iSKejp412 v Myjavskom senioráte

Mládežníci z MYS ECAV na Slovensku vás pozývajú do svojho klubu iSKejp412. Stretávajú sa na rôznych miestach MYS vždy v sobotu o 16.55 hod. Môžete im napísať na: iskejp412@gmail.com.

 

J. Rechtoris, riaditeľ iSKejp412 | 8.10.2010

viac

Dnes bude DUO 7 v Skalici

Dnes, 8. 10. 2010, sa o 19.00 hod. v Ev. kostole v Skalici uskutoční posledný koncert švédskeho združenia DUO 7 v rámci podujatia "Krajiny pre Johanna Sebastiana Bacha".

 

-eš- | 8.10.2010

viac

Umrel emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku ThB. Pavel Uhorskai

Bratia a sestry, s hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že 5. októbra 2010 v podvečerných hodinách po krátkej hospitalizácii v nemocnici v Lučenci si Pán života a smrti k sebe vo veku 91 rokov povolal brata emeritného generálneho biskupa ECAV na Slovensku ThB. Pavla Uhorskaia. Pohreb sa bude konať v Ev. kostole v Tomášovciach v sobotu 9. októbra o 14.30 hod. Brata emeritného generálneho biskupa bude pochovávať brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 7.10.2010

viac

Avízo na EPST č. 40

Každá návšteva chrámu môže viesť k sprostredkovaniu duchovnej záchrany. Tak znie nadpis témy najnovšieho Posla, v ktorej riešime otázku, čím sú kostoly pre veriacich dnes a aký bude ich význam v budúcnosti.

 

-zz- | 7.10.2010

viac

Kaplnka Úradu vlády SR otvorená pre verejnosť

Z iniciatívy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej sprístupnil Úrad vlády SR pre verejnosť kaplnku, ktorá je súčasťou objektu úradu vlády.

 

 | 7.10.2010

viac

Pozývame na Evanjelium podľa Jána

Operu Víťazoslava Kubičku Evanjelium podľa Jána si môžete pozrieť v nedeľu 10. októbra 2010 o 17.00 hod. v Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15, na záver zborových dní.

 

-eš- | 6.10.2010

viac

PETRŽALKA POZÝVA NA ZBOROVÉ DNI 2010

CZ ECAV v Bratislave-Petržalke pozýva domácich viery aj hostí na Zborové dni 2010 v dňoch 9. – 10. októbra 2010 na pôde filiálky Rusovce. Tamojší kostol oslávil už 180 rokov a veža má 95 rokov.

 

Ján Kolesár, zborový farár | 6.10.2010

viac

Rozmer č. 3 - 2010

Odporúčame nové číslo odborného štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt. Obsah čísla 3/2010:

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 1.10.2010

viac

Rok Leonarda Stöckela

CZ ECAV Bardejov v spolupráci s ECAV, VD ECAV a mestom Bardejov pripravil sériu podujatí k výročiam narodenia a smrti L. Stöckela, bardejovského reformátora, teológa a pedagóga, ktoré počas Roka kresťanskej kultúry 2010 majú pripomínať jedno z najvýznamnejších výročí našej cirkvi.

 

Ján Velebír | 30.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart