Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Slávnostné otvorenie výstavy "Pramene byzantskej tradície na Slovensku" sa uskutoční v stredu 3. 11. 2010 o 16.00 v Národnom osvetovom centre. Bude ho sprevádzať koncert byzantsko-slovanskej chrámovej hudby v podaní zboru Chrysostomos. 4. novembra o 17.00 odznie prednáška Jána Doruľu Slovenčina a bibličtina v ECAV na Slovensku.

 

-eš- | 2.11.2010

viac

Avízo na EPST č. 43 – 44

Nasledujúca nedeľa patrí Pamiatke reformácie a touto významnou udalosťou pre život našej cirkvi Vás bude sprevádzať aj najnovšie dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Reformačné čítanie otvárajú dve homílie z pera sestry farárky Anny Adamovičovej a brata biskupa ZD Milana Krivdu.

 

-zz- | 29.10.2010

viac

Pohľadnica k L. Stockelovi

K Roku Leonarda Stockela vydali v CZ ECAV Bardejov aj pamätnú pohľadnicu. Môžete si ju zakúpiť na Ev. a. v. farskom úrade v Bardejove.

 

-eš- | 29.10.2010

viac

POZVANIE DO BARDEJOVA

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov Vás srdečne pozýva na slávnosti pri vyvrcholení Roku Leonarda Stöckela. PROGRAM:

 

CZ ECAV Bardejov | 29.10.2010

viac

Organový koncert v Bardejove

Koncert A. Predmerskej-Zúrikovej pri príležitosti Roku Johanna Sebastiana Bacha sa uskutoční v sobotu 30. októbra 2010 o 19.00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove. Duchovné slovo: Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku Vstupné dobrovoľné.

 

CZ ECAV Bardejov | 29.10.2010

viac

Relácia CESTY v Slov. rozhlase

Cesty 31. 10. 2010, 21.05 – 22.00 Rádio Slovensko; Repríza 4. 11. 2010, 21.00 – 22.00 Regina Slovenskí evanjelici v zahraničí (2) alebo: Príbeh o Nadlaku na pokraji jesene 2010

 

Pavel Gabriš | 29.10.2010

viac

STV 2 k Pamiatke reformácie 31. 10.

8:55 Sviatočné slovo – generálny biskup Miloš Klátik; 9:00 Služby Božie na Pamiatku reformácie – priamy prenos z Bardejova; 10:35 „Sola gratia“ - Jedine milosťou – dokumentárny film o dejinách evanjelickej cirkvi od reformácie po Žilinskú synodu – slávnostná premiéra

 

-eš- | 29.10.2010

viac

Slov. rozhlas k Pamiatke reformácie 31. 10.

7.55 – 8.00 - Z duše: Ján Grešo: Reformácia - Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica; 9.30 – 10.30 - Ev. služby Božie na Pamiatku reformácie z Trenčína - Rádio Slovensko + Reginy

 

-eš- | 29.10.2010

viac

195. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Zajtra si je Pamätný deň Ľudovíta Štúra a pripomíname si 195. výročie jeho narodenia. Tento významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia, jeden z kodifikátorov spisovnej slovenčiny, básnik, pedagóg, novinár a politik sa narodil v Uhrovci 29. 10. 1815.

 

-eš-, TASR | 28.10.2010

viac

Spomienka na vojenskom cintoríne v Kopčanoch

V pondelok 1. novembra 2010 o 14.00 hod. sa uskutoční spomienka spojená s položením venca k centrálnemu krížu na vojenskom cintoríne 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch.

 

-eh- | 28.10.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart