Čo nájdete v májovej Dúhe 2017

Vystrihovačka: Holubica a pozdrav pre mamičku Príbeh s domaľovankou: Najdrahšia mamička Pesnička s úlohou: Viem, že Boh je živý Evanjelické osobnosti: Kristína a Mária Royové Na detskej besiedke: Holubica Predstavujeme vám: EMŠ Muškátiky z Košíc

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 25.4.2017

viac

Prečítajte si v EPST č.15 − 2017

Protestantskí kňazi zanechali na dejinnom pulze národa nejednu stopu. Jednou z nich bol aj ich vplyv na formovanie nárečia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako poznačili jazyk a reč – a čo z toho ostalo dodnes? Dočítate sa v téme 15. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 25.4.2017

viac

Sviatočné slovo na ITV - Veľká noc 2017

V rubrike Slovo na týždeň nájdete: Zelený štvrtok 13. 4., Mgr. Ondrej Majling, námestný farár, Hrachovo Veľký piatok 14. 4., Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš Biela sobota 15. 4., Mgr. Stanislav Baloc, zborový farár, Štrba 1. slávnosť veľkonočná 16. 4., Mgr. Anna Kukulová, námestná farárka, Cerovo 2. slávnosť veľkonočná 17. 4., Mgr. Milan Bartko. zborový kaplán na farárskom mieste, Devičie Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.4.2017

viac

Médiá na Veľkú noc 2017

Veľký piatok 14. 4. 10.00 hod. – STV Jednotka – pašiové služby Božie – priamy prenos z Badína; káže M. Krivda 15.05 hod. – Rádio Regina – pašiové služby Božie – priamy prenos z Obišoviec; káže J. Petro 19.55 hod. – STV Jednotka – sviatočný príhovor generálneho biskupa M. Klátika 1. slávnosť veľkonočná 16. 4. – 10.00 hod. – TA3 – priamy prenos z Hlohovca; káže M. Klátik; piesne ES č. 121, 124, 131, 125, 136, A 33

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.4.2017

viac

Služby Božie na Veľkú noc 2017 v bratislavských kostoloch

CZ ECAV Bratislava Dúbravka CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava Staré Mesto CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Prievoz CZ ECAV Bratislava-Rača

 

Edita Škodová | 11.4.2017

viac

Čo nájdete v Dúhe na apríl

Dúhová kvapka ponúka Pesnička s úlohou – Si mojím Pastierom a Pánom Biblické úlohy – Trpezlivosť a radosť Na detskej besiedke – Stratené hodnoty Predstavujeme vám... – Detská besiedka v Moravskom Lieskovom

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 7.4.2017

viac

Televízny posol 9. 4.

Pozrite si na Dvojke v nedeľu o 13.20 hod. Témy: 200. výročie narodenia J. M. Hurbana v Beckove; SED v Trnave; Tlač a reformácia - výstava v Oponickom kaštieli a iné. Repríza: 10. 4. o 12.45 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2017

viac

Nové na ITV - Posviacka v Špaňom Poli

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika ponúkame zostrih zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti posvätenie znovuobnoveného chrámu Božieho v Špaňom...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 27.3.2017

viac

Služby Božie v RTVS 26. 3.

V relácii Kresťanská nedeľa v Rádiu Slovensko si 26. 3.2017 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Devičia. Kázať bude zborový kaplán Mgr. Milan Bartko. Spievať sa budú piesne z ES č. 374, 90, 82, 225, A 29. RTVS - STV na Dvojke o 10.00 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích v Banskej Štiavnici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 9 − 2017

Už sedemdesiat rokov v Prahe pracuje cirkevný zbor, ktorý združuje slovenských evanjelikov. Svoje jubileum – spoločne s výročím reformácie – si pripomenuli dvojdňovými oslavami spojenými s posviackou Zvona reformácie. Informácie z Prahy vám prináša najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 14.3.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart