Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry, aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.10.2017

viac

SLOVO na 18. nedeľu po Sv. Trojici 15. 10.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 18. nedeľu po Svätej Trojici 15. 10. 2017 prihovorí Mgr. Radim Pačmár, seniorálny kaplán...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.10.2017

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2017

viac

Zmena v programe RTVS - DVOJKA 8. 10.

18.50 Slovo – Olina Kolar, evanjelická a. v. farárka v Horných Zeleniciach; repríza 1.40 20.15 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku. (repríza pondelok 9. 10. 2017, 12.40)

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 6.10.2017

viac

V októbrovej Dúhe nájdete

V tomto ročníku Dúhy sú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích – zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia. Z ďalšieho obsahu: Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Cirkevné sviatky – Poďakovanie za úrodu

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 6.10.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 38 - 2017

O úrovni duchovného stavu v súčasnosti sa už popísalo a pohovorilo veľa. Ako však možno na tejto úrovni zapracovať, odkiaľ má vyjsť iniciatíva a aké prostriedky možno použiť na jej skvalitnenie? O tom sa hovorí v téme najnovšieho Posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 5.10.2017

viac

Rádio Slovensko v nedeľu 1. 10. 2017

10.05 - Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov - tentoraz o evanjelickom farárovi Pavlovi Terianskom, ktorý počas vojny pôsobil vo Veľkom Grobe.

 

Dagmar Mozolová, redaktorka RTVS - SRo | 28.9.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 37 - 2017

Kňazi majú reprezentovať to najlepšie v národe - tak znie téma ostatného čísla Evanjelického posla spod Tatier, ktorý sa venuje predovšetkým ordinácii novokňazov v Skalici v sobotu 16. septembra 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.9.2017

viac

Ev. služby Božie v SRo 24.9.

RTVS – SRo - 24.9. – 9:05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Dobrej Nivy; káže Mgr. Jarmila Balková. Piesne: ES č. 214, 462, 481, 313 a A 56.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 36-2017

V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier sa dočítate aj o probléme okolo čerpania dotácií zo zahraničnej pomoci na opravu účelového zariadenia na východnom Slovensku. Ako k tomu došlo a čo na kauzu hovoria predstavitelia seniorátu? V čísle vám predstavíme i cirkevný zbor Dobrá Niva.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.9.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart